Vadība un uzraudzības padome

Valdes locekļi kopīgi atbild par uzņēmuma vadīšanu. Valdes galvenās atbildības jomas ir uzņēmuma stratēģiskā pārvaldība, resursu iedalīšana, finanšu uzskaite un pārskati, riska pārvaldība un korporatīvā kontrole.Global Executive Board of tesa SE

Members of Global Executive Committee

Uzņēmuma tesa SE uzraudzības padome

Uzņēmuma tesa SE uzraudzības padomi veido seši locekļi, kurus ievēlē ikgadējā akcionāru kopsapulcē klātesošie un pārstāvētie akcionāri. Uzraudzības padomes locekļu pilnvaru laiks ir pieci gadi. Pēc šī termiņa beigām viņiem ir tiesības uz atkārtotu ievēlēšanu. Uzraudzības padomes priekšsēdētāju ievēlē tās locekļi.

Dr. Martin Stark
Chairman of the Supervisory Board tesa SE

Astrid Maria Hermann
Chief Financial Officer at Beiersdorf AG

Arunjai Mittal
Member of the Board at ETPL (A STAR) Agency for Science, Technology and Research in Singapore
Director, Silicon Solutions Ventures Pte Ltd
Executive, In-House at IMD

Michael Herz
Member of the Executive Board of maxingvest ag,
Chairman of the Supervisory Boards of Tchibo GmbH,
Member of Supervisory Board Beiersdorf AG, Merchant

Kirstin Weiland
Works Council Chairwoman tesa SE

Matthias Locher
Supplier Developer tesa Werk Offenburg GmbH