Employees_RandD-002_72dpi-1

Dalība

Būdami daļa no līmlenšu nozares, mēs kā savu mērķi esam izvirzījuši kopā ar citiem nozares dalībniekiem aktīvi veidot tehniskos standartus, tirgus tendences un juridiskos noteikumus. Tādēļ uzņēmums tesa ir tālāk minēto organizāciju dalībnieks.Afera

Uzņēmums tesa ir Afera — Eiropas Līmlenšu asociācijas — dalībnieks. Dalībnieku vidū ir ražotāji, izejmateriālu un mašīnu piegādātāji, pārveidotāji (piemēram, līmlenšu drukātāji, līmētāji, matricu griezēji un laminētāji) un nacionālās lenšu organizācijas.
Uzņēmums tesa ir Afera dalībnieks

Afera ir Eiropas Līmlenšu asociācija — bezpeļņas profesionālā apvienība, kas pārstāv nozares ietekmīgāko uzņēmumu un līmlenšu vērtības ķēdē iesaistīto organizāciju intereses. Dalībnieku vidū ir ražotāji, izejmateriālu un mašīnu piegādātāji, pārveidotāji (piemēram, līmlenšu drukātāji, līmētāji, matricu griezēji un laminētāji) un nacionālās lenšu organizācijas. Pateicoties vairāk nekā piecdesmit gadu ilgai pieredzei, pārstāvot Eiropas līmlenšu nozari, Afera iesaista savu augošo dalībnieku loku sakaru dibināšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos, Eiropas un starptautiskajos testa metožu standartizācijas projektos, kā arī tirgus, tehnisko datu un informācijas resursu izmantošanā. Afera arī ieņem līderpozīciju Eiropā, aicinot izvēlēties līmlentes tradicionālo mehānisko stiprinājumu un mitro līmju vietā, jo līmlentes ir visinovatīvākais saistīšanas un stiprināšanas risinājums dizaineriem, inženieriem un ražotājiem ikvienā atbilstošā nozarē.

Lasīt vairāk

Globālais līgums

Kopš 2006. gada uzņēmums tesa ir Globālā līguma dalībnieks.
Uzņēmums tesa atbalsta ANO Globālo līgumu

Atbilstoši ANO Globālā līguma principiem mēs uzskatām, ka ir iespējams izveidot ilgtspējīgu un iekļaujošu pasaules ekonomiku, kas nodrošina ilgstošus ieguvumus cilvēkiem, kopienām un tirgiem. Tā ir mūsu vīzija.
Lai to veicinātu, ANO Globālais līgums aicina uzņēmumus:

  • veikt uzņēmējdarbību atbildīgi, saskaņojot savas stratēģijas un darbības ar desmit cilvēktiesību, nodarbinātības, vides un korupcijas apkarošanas principiem;
  • veikt stratēģiskas darbības, lai sekmētu plašākus sabiedriskos mērķus, piemēram, gaidāmos ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus, īpašu uzmanību pievēršot sadarbībai un inovācijām.

Papildinformācija par Globālo līgumu

Lasīt vairāk

IVK

Vācijas Līmvielu asociācija ir pasaulē lielākā un, ņemot vērā plašo pakalpojumu klāstu, vienlaikus arī pasaulē vadošā nacionālā organizācija līmvielu tehnoloģiju jomā.
Uzņēmums tesa ir IVK dalībnieks

Vācijas Līmvielu asociācija aizsargā vairāk nekā 120 Vācijas līmvielu, izejmateriālu un lenšu tirgotāju, kā arī svarīgu sistēmas partneru un zinātnisko institūtu tehniskās, politiskās un ekonomiskās intereses.
Vācijas Līmvielu asociācija ir pasaulē lielākā un, ņemot vērā plašo pakalpojumu klāstu, vienlaikus arī pasaulē vadošā nacionālā organizācija līmvielu tehnoloģiju jomā.
Vācijas līmvielu, blīvju un lenšu nozari galvenokārt veido mazie un vidējie uzņēmumi, un tās gada apgrozījums ir vairāk nekā 3,5 miljardi eiro. Arvien pieaugošais līmvielu un līmēšanas tehnoloģiju lietojums gandrīz ikvienā nozarē rada pievienoto vērtību, kas tiek lēsta vairāk nekā 370 miljardu eiro apmērā.

PSTC

Spiedienjutīgo lenšu padome (Pressure Sensitive Tape Council — PSTC) ir pirms 60 gadiem dibināta lenšu ražotāju un saistīto piegādātāju bezpeļņas profesionālā apvienība, kura atrodas Ziemeļamerikā un kuras mērķis ir palīdzēt nozarei izgatavot kvalitatīvas spiedienjutīgās līmlentes pasaules tirgū.
Uzņēmums tesa ir PSTC dalībnieks

Spiedienjutīgo lenšu padome (Pressure Sensitive Tape Council — PSTC) ir pirms 60 gadiem dibināta lenšu ražotāju un saistīto piegādātāju bezpeļņas profesionālā apvienība, kura atrodas Ziemeļamerikā un kuras mērķis ir palīdzēt nozarei izgatavot kvalitatīvas spiedienjutīgās līmlentes pasaules tirgū.
PSTC piedāvā kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas un apmācības, kā arī cieši sadarbojas ar ASV valdības Vides aizsardzības aģentūru attiecībā uz gaisa kvalitātes noteikumiem, ar OSHA attiecībā uz nodarbinātības noteikumiem un ar ASTM un citām pasaules tirdzniecības organizācijām, lai saskaņotu testu metodes. PSTC ir pazīstama visā pasaulē ar savām lenšu testēšanas metodēm, nodrošinot līmlenšu kvalitātes kontroli. Turklāt PSTC uzrauga tiesiskās un normatīvās aktivitātes un aicina ievērot ilgtspējīgu un saprātīgu ražošanas praksi lenšu ražotāju sertifikācijas programmas veidā.

Lasīt vairāk