Lietošanas nosacījumi

Ņemot vērā interneta piedāvājumu plašās iespējas un riskus, mēs aicinām jūs ievērot tālāk izklāstītos vispārējos mūsu tīmekļa vietnes lietošanas noteikumus, kurus esam ieviesuši gan savai, gan jūsu aizsardzībai. Paldies par sapratni!

1. Šo lietošanas nosacījumu atjaunināšana

Pastāvīgu tehnisko un juridisko jaunievedumu dēļ mums periodiski ir jāgroza vai jāatjaunina esošie lietošanas nosacījumi. Pirms katras tīmekļa vietnes lietošanas reizes pārbaudiet, kad tīmekļa vietnē tika publicēta jaunākā nosacījumu versija. Jaunākā publikācija tika ievietota 2016. gada oktobrī.

 

2. Autortiesības un citas aizsargājošās tiesības

Viss mūsu tīmekļa vietnes saturs, tostarp teksti, attēli, grafiskie attēli, audio un video faili, ir mūsu īpašums, ja nav skaidri norādīts pretējais, un to nedrīkst reproducēt, mainīt, pārsūtīt, atkārtoti lietot, asignēt, lietot vai jebkādā citā veidā izmantot publiskos vai komerciālos nolūkos bez mūsu iepriekšējas rakstveida piekrišanas. Ņemiet vērā, ka, pārkāpjot mūsu autortiesības vai citas aizsargājošās tiesības, pret jums var tikt uzsākta civillieta vai krimināllieta.

 

3. Atbildības izslēgšana

  • Šajā tīmekļa vietnē var būt saites uz citu piegādātāju tīmekļa vietnēm, bet uzņēmums tesa SE nesniedz nekādas garantijas un neuzņemas atbildību par jebkādu iespējamu nelegālu saturu vai citiem tiesību pārkāpumiem, kas konstatēti ārējo piegādātāju tīmekļa vietnēs.
  • Šajā vietnē esošā informācija tika apkopota un pārbaudīta ar vislielāko rūpību. Tomēr mēs neuzņemamies atbildību par tās aktualitāti, precizitāti, pilnīgumu un/vai kvalitāti.
  • Risku par šīs tīmekļa vietnes izmantošanu un datu lejupielādēšanu uzņematies jūs. Uzņēmums tesa SE neuzņemas atbildību par jebkādiem bojājumiem, jo sevišķi lietotāja datu failu vai aparatūras/programmatūras bojājumiem, kas radušies šādu darbību rezultātā. 

 

4. Noslēguma noteikumi

Ja kāds no šajos nosacījumos ietvertajiem noteikumiem vairs neatbilst likuma normām, zaudē spēku vai nav izpildāms kādā jurisdikcijā, pārējo šajos nosacījumos ietverto noteikumu spēkā esamība vai izpildāmība šajā jurisdikcijā netiek ietekmēta. 
Ja vēlaties ziņot par tiesību pārkāpumiem mūsu tīmekļa vietnēs, droši sazinieties ar mums.