tesa atbildība: sociālā joma

Sabiedrība

Korporatīvās atbildības uzņemšanās ir daļa no uzņēmuma tesa korporatīvās filozofijas. Būdami pārliecināti, ka ieguvējas ir visas puses, mēs darbojamies vairākos līmeņos visā pasaulē, piešķirot ziedojumus, kļūstot par atbalstošo dalībnieku un sniedzot finansiālu atbalstu, kā arī veicinot brīvprātīgo iniciatīvas no darbinieku puses.tesa vieno: globāla iesaiste ar fokusu uz vietējām iespējām

Atbalsts, palīdzība, ziedošana, aizsardzība — tie ir mūsu korporatīvās pilsonības programmas četri pīlāri. Devīzes “tesa vieno” mērķis ir atvieglot mūsu darbinieku iesaisti dažādās sabiedrības izaugsmi veicinošās iniciatīvās jēgpilnā veidā. Vienlaikus šī programma veido tiltu starp uzņēmuma tesa pamata kompetencēm un stiprajām pusēm, tās radošumu un atjautību, virzību uz risinājumiem, praktisko atbalstu un komandas garu.


tesa atbalsta: izglītība veido nākotni

Veidojot īpašas sadarbības, uzņēmums tesa atbalsta zinātnes un tehnoloģiju izglītības projektus.

mint:pink uzņēmumā tesa
tesa aktīvi atbalsta iniciatīvu mint:pink

Jauniešu iesaistīšana ar matemātiku, informātiku, dabaszinātnēm un tehnoloģijām saistītās karjerās
Kopš 2014. gada uzņēmums tesa SE Vācijā ir pievienojies dabaszinātņu un tehnoloģiju iniciatīvai NAT. NAT veicina skolu sadarbību ar universitātēm, koledžām un tehnoloģiju uzņēmumiem Hamburgā un tās apkārtnē. Mērķis ir sniegt pusaudžiem plašu ieskatu dažādās profesiju jomās. Programmā “90 Minutes of MINT” (MINT = matemātika, informātika, dabaszinātnes un tehnoloģijas) un īpaši skolniecēm paredzētajā programmā “mint:pink” uzņēmuma tesa darbinieki sniedz reālu priekšstatu par savu profesionālo darbību. Turklāt uzņēmums tesa sniedz finansiālu atbalstu iniciatīvai NAT, kļūstot par atbalstošo dalībnieku.

Izglītības iniciatīvu sponsorēšana visā pasaulē Turcijā uzņēmums tesa atbalsta organizāciju “Educational Volunteers Foundation of Turkey”, kas piedāvā ārpusskolas izglītības programmas bērniem. Meksikā uzņēmums tesa subsidē “Fundacion para la Proteccion de la niñez” reģionālo biroju, kas nodrošina stipendijas angļu valodas kā otrās valodas apguvei. Indijā uzņēmums tesa atbalsta organizāciju “Nanhi Kali”, kas nodrošina pamatskolas izglītības iespējas maznodrošinātām meitenēm. Kopš 2015. gada septembra uzņēmums tesa tape North America sponsorē “EcoCAR” — četru gadu studiju programmu, kuras pamatā ir energoefektīvu, augstas veiktspējas transportlīdzekļu izstrāde. 


tesa palīdz: esam labs kaimiņš

Mums ir svarīgi, lai attiecības ar tiem, kas atrodas mums blakus, būtu labas. Tādēļ mēs atbalstām vairākas iestādes mūsu tuvākajā apkārtnē. Vietējās tesa komandas iesaistās projektos visos kontinentos un atbalsta savu kopienu.

Atbildība: sajūtu dārza izveidošana Vogtofenā
Brīvprātīga palīdzība ir viens no uzņēmuma tesa sabiedrisko aktivitāšu programmas pīlāriem

Labdarības projekti Vācijā Uzņēmuma tesa galvenā mītne ir organizācijas “tatkräftig Hände für Hamburg e.V.” partneris. Saskaņā ar devīzi “1 diena, 1 komanda, 1 mērķis” organizācija piešķir brīvprātīgos palīgus vairāk nekā 150 institūcijām, kam nepieciešams atbalsts. Darbinieki palīdz sociālajām institūcijām projektu veidā, piemēram, strādājot to dārzos vai veicot kvalificētus roku darbus. Iesaistīšanās kādā “tesa palīdz” projektā sadarbībā ar “tatkräftig” ir kļuvusi par daļu no katra praktikanta pirmā gada tesa rūpnīcā Hamburgā.

12197936,1
tesa darbinieki sniedz atbalstu un uzmanību bērniem, kuriem tas ir nepieciešams

Raibas pēcpusdienas bērniem Nīderlandē, Slovākijā un Čehijā
2015. gadā holandiešu kolēģi Hilversimā uzsāka atbalsta sniegšanu fondam “Stichting Het Raakt U” un organizēja vienas dienas pasākumu ar klauna piedalīšanos bērniem ar īpašām vajadzībām centrā Orthopedagogical Daycare Center De Pompon (ODC). Slovākijā un Čehijā uzņēmuma tesa darbinieki organizēja rokdarbu pēcpusdienas gan fondam “Deti slovenska”, kas sniedz aprūpi jauniem hemofilijas pacientiem, gan Motolas Universitātes transplantācijas centram Prāgā, kas sniedz aprūpi ar leikēmiju slimiem bērniem.

12926539,
tesa darbinieki visā pasaulē piedalās dažādos labdarības pasākumos

Labdarības skrējieni Francijā, Spānijā un Kolumbijā
Uzņēmuma tesa darbinieki Francijā ir piedalījušies piecos labdarības skrējienos “Course des Héros”. Šie apņēmīgie sportisti katru gadu ne tikai noskrien sešus kilometrus garo maršrutu, bet arī vāc ziedojumus organizācijai “Action Enfance” no draugiem, tuviniekiem un kolēģiem. Viņi ir iedvesmojuši arī citus sekot viņu pēdās: kolēģi Spānijā 2015. gadā piedalījās pārgājienā “Oxfam Intermon Trailwalker”, pieveicot 100 kilometru mazāk nekā 32 stundās. Savāktie ziedojumi tika nodoti pasākuma organizētājai — konfederācijai Oxfam, kas iegūtos līdzekļus izmanto cīņā pret globālo nabadzību. Darbinieki Kolumbijā piedalījās skrējienā “Carrera de la Mujer”, atbalstot fondu, kas palīdz sievietēm ar vēža diagnozi. Citi darbinieki piedalījās skrējienā “6K Mariott Run for Fun”, lai piesaistītu līdzekļus organizācijai “Instituto Tobías Emanuel”. Šī iestāde nodrošina aprūpi un izglītību neredzīgiem un nedzirdīgiem bērniem.

Sociālā atbildība, Nīderlande
Atbalsts bērniem un jauniešiem, kuriem tas nepieciešams, — tas ir viens no uzņēmuma tesa aktivitāšu mērķiem

Atbalsts integrācijai Beļģijā un Lielbritānijā
Meitasuzņēmuma darbinieki Beļģijā jau trīs gadus nodrošina atbalstu uzņēmuma tesa sponsorētajam sporta pasākumam “Special Olympics National Games”. Viņi palīdz bērniem un pieaugušajiem ar garīgās attīstības traucējumiem sacensību laikā un pēc tam, sniedzot iedrošinājumu un pārliecinoties, ka viņi ir sociāli iesaistīti. Uzņēmuma tesa filiāle Apvienotajā Karalistē jau daudzus gadus atbalsta skolu “Walnuts School” Miltonkīnzā bērniem ar autismu. Papildus ikgadējiem ziedojumiem uzņēmuma tesa darbinieki dažiem no šiem bērniem piedāvā iespēju gūt pirmo profesionālo pieredzi, skolotāja pavadībā apmeklējot iepakošanas staciju. Šādas atkārtojošas darbības ir lieliski piemērotas cilvēkiem ar autismu.


tesa ziedo: tūlītēja palīdzība

Dabas katastrofu un citu krīzes situāciju gadījumā tūlītēja palīdzība ir galvenais faktors. Mēs nodrošinām mērķtiecīgus līdzekļu un izstrādājumu ziedojumus, lai palīdzētu cilvēkiem skartajos reģionos un atvieglotu ikdienas darbu iesaistītajām institūcijām.

Neliels žests, milzīga ietekme
Paturot prātā šo devīzi, uzņēmuma tesa kopienas vāc “atlikuma” ziedojumus: katru mēnesi darbinieki ziedo summu dažu centu apmērā no viņu neto darba algas (no 0,01 līdz 0,99 eiro) kādai labdarības organizācijai — gada beigās izpilddirektori divkāršo šo summu.

Lasīt vairāk
money-1160268
tesa uzņēmumi ziedo “atlikumu” vietējo sociālo iniciatīvu atbalstam

2015. gadā uzņēmums tesa SE ziedoja iniciatīvai “Plan haben”. Ar šo iniciatīvu Norderštetes Noziedzības novēršanas padome norīko pilngadīgus atbalsta sniedzējus jauniešiem ar uzvedības problēmām. Uzņēmuma tesa Hamburgas rūpnīcā savāktais “atlikums” tika ziedots organizācijai “Neuwiedenthal aktiv e.V.”, kas strādā ar bērniem, jauniešiem un plašāku sabiedrību. Meitasuzņēmums tesa Converting Center palīdzēja jauniešiem un viņu ģimenēm, piešķirot ziedojumu projektam “Grossstadt-Mission”. Visu tesa uzņēmumu saziedotais “atlikums” 2016. gadā tiks piešķirts pieredzes nodošanas projektam “Zeit für Zukunft — Mentoren für Kinder e.V”. Bērni un jaunieši, kas atrodas sociāli nelabvēlīgā situācijā, vismaz vienu gadu divas līdz četras reizes mēnesī tiekas ar pilngadīgu padomdevēju, kura uzdevums ir veicināt viņu pašapziņu un personīgo attīstību.

Ziedojumu vākšana un sniegšana ir dziļa tradīcija arī uzņēmuma tesa meitasuzņēmumos: katru gadu meitasuzņēmumi dāvā ziedojumus sešciparu skaitļu apmērā dažādiem mērķiem, tai skaitā reģionālo katastrofu upuriem, piemēram, 2015. gadā notikušajā zemestrīcē Nepālā.

Lasīt vairāk

tesa aizsargā: apņemšanās aizsargāt vidi

Vides aizsardzība un ilgtspējīga dabas resursu pārvaldība ir daļa no uzņēmuma tesa korporatīvās stratēģijas. Papildus pasākumiem ražošanas un izstrādājumu līmenī mēs iesaistāmies projektos, kuru mērķis ir aizsargāt dabu un uzlabot dzīves kvalitāti reģionos.

IMG_3987
tesa ziedo 75 000 ozolu stādu UNESCO biosfēras rezervātam “Niedersächsische Elbtalaue”

Mežu atjaunošana bioloģiskās daudzveidības veicināšanai Kopš 2011. gada mēs cenšamies aizsargāt trauslo UNESCO biosfēras rezervāta “Niedersächsische Elbtalaue” ekosistēmu, kas atrodas netālu no Hamburgas. Īpašu uzsvaru mēs liekam uz mērķtiecīgu mežu atjaunošanu, jo sekmējam klimata aizsardzību un veicinām sugu daudzveidību, veidojot jaunus lapkoku mežus visā biosfēras rezervātā. Daudzi tesa darbinieki jau ir ķērušies pie lāpstām — daži pat kopā ar savām ģimenēm —, lai atjaunotu pirmās “tesa meža” daļas. Tiek uzskatīts, ka mežu platību palielināšana ir neaizstājams pasākums siltumnīcefekta mazināšanā. Turklāt šādas darbības pozitīvi ietekmē bioloģisko daudzveidību.
2002. gadā dibinātais Lejassaksijas Elbas ielejas biosfēras rezervāts ir daļa no UNESCO Elbas upes ainavas biosfēras rezervāta. Tā platība ir gandrīz 570 kvadrātkilometru, un tas atrodas apmēram 100 kilometru uz dienvidaustrumiem no Hamburgas. Šo dabas aizsardzības pasākumu mērķis ir saglabāt un attīstīt šo unikālo palieņu ainavu kopā ar tās īpašajām ekoloģiskajām, kultūras, sociālajām un ekonomiskajām vērtībām un izmantošanas iespējām tādā veidā, kas apmierina gan cilvēka, gan dabas vajadzības. 

Saistītā informācija