Paziņojums par konfidencialitāti 

Mēs augstu vērtējam jūsu konfidencialitāti. Tādēļ ar jūsu personas datiem vienmēr rīkojamies saskaņā ar datu aizsardzības noteikumiem.

Turpmāk tekstā vēlamies jums sniegt informāciju par personas datu apstrādi.

Šeit būs ērti orientēties, lai meklētu saistīto informāciju par konfidencialitāti, kas atbilst jūsu specifiskajām vajadzībām

Šeit atradīsiet informāciju par to, kā mēs aizsargājam jūsu datus. Papildus vispārīgajam paziņojumam par konfidencialitāti šeit it vēl specifiskākas konfidencialitātes politikas.

(Jūs esat šeit) Paziņojums par konfidencialitāti ar vispārīgu informāciju par konfidencialitāti
Šeit varat uzzināt to, kā parasti rīkojamies ar jūsu personas datiem. Šeit norādīta ne vien mūsu kontaktinformācija un mūsu datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija, bet arī informācija par jūsu tiesībām.

Konfidencialitātes politika mārketingam
Šeit lasiet par to, kā mēs izmantojam jūsu datus mūsu mārketinga ietvaros, piem., jaunumu paziņojumiem, klientu aptaujām vai tirgus izpētei.

Paziņojumi par datu aizsardzību saistībā ar sīkfailiem un rīkiem vietnē tesa.com
Lai gūtu informāciju par trešās puses sīkfailiem un rīkiem, kas tiek izmantoti vietnē tesa.com, lūdzu, izlasiet mūsu sīkfailu iestatījumus. Šeit varat arī jebkurā brīdī atsaukt vai mainīt savu piekrišanu sīkfailu un rīku izmantošanai 

Atbildīgā persona 

Pamatojoties uz “tesa Group” iekšējiem datu aizsardzības noteikumiem, atbildību var uzņemties arī citi “tesa Group” uzņēmumi [skatīt pārskatu “tesa Group”].

Klientu un ieinteresēto personu datu apstrāde

Datu aizsardzība, izmantojot veidlapas saziņai

Ja jums ir jebkāda veida jautājumi, mēs piedāvājam iespēju ar mums sazināties, izmantojot tīmekļa vietā pieejamo veidlapu. Šādā gadījumā jāievada dati, kas norādīti kā obligāti, lai jautājumu varētu pārvirzīt un sniegt uz to atbildi. Pārējo informāciju var sniegt brīvprātīgi. Tādā gadījumā jūsu personas dati jūsu dati parasti tiek apstrādāti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, saskaņā ar VDAR 6. panta 1.a apakšpunktu un / vai saskaņā ar VDAR 6. panta 1.f apakšpunktu, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm atbildēt uz jūsu lūgumu.

Darījumu partneru, klientu, piegādātāju un ieinteresēto pušu datu apstrāde

Jūsu personas dati apstrāde var būt nepieciešama, no vienas puses, veicot pasākumus līdz līguma noslēgšanai, pirms tiek nodibinātas ar līgumu noteiktas darījumu attiecības, vai, no otras puses, pildot pienākumus, kas radušies, noslēdzot līgumu ar jums. Tas var attiekties, piemēram, pirkuma pasūtījumu, piegādes vai maksājumu apstrādi vai kvotēšanas pieprasījumu sagatavošanu un atbilžu sniegšanu personām, lai noskaidrotu nosacījumus līgumattiecību izveidošanai (VDAR 6. panta 1.b apakšpunkts).

Turklāt “tesa” ir dažādi likumā noteikti pienākumi, kuru dēļ var būt nepieciešams apstrādāt jūsu personas datus (VDAR 6. Panta 1.c apakšpunkts). Šie likumā noteiktie pienākumi var rasties, piemēram, saistībā ar likumiem par nodokļiem, Komerclikumu, likumiem par starptautisko tirdzniecību vai likumiem par sankcijām.

Jūsu personas datus var nākties apstrādāt arī, lai aizsargātu likumīgās intereses (VDAR 6. panta 1.f apakšpunkts). Likumīgās intereses ir saistītas ar līgumu slēgšanu / izpildi un citām darījumu attiecībām ar mūsu darījumu partneriem, piegādātājiem vai ieinteresētajām pusēm, kurām jūs varat būt pārstāvis vai darbinieks. Likumīgās intereses ir arī iekšējie administratīvie mērķi (piem., grāmatvedībai), IT drošības un darbības nodrošināšana, kā arī atbilstības izmeklēšanas veikšana, lai nodrošinātu ēku un iestāžu drošību, vai, lai izvirzītu / iesniegtu / atbildētu uz tiesībpamatotiem prasījumiem.

Saistībā ar mūsu darījumu attiecībām jums jāsniedz tādi personas dati, kas likumā noteiktajā kārtībā ir jāiegūst, jo ir nepieciešami darījumu attiecību nodibināšanai, īstenošanai un pārtraukšanai, kā arī saistīto pienākumu izpildei, vai kurus ir tiesības iegūt, pamatojoties uz likumiskām interesēm. Bez šiem datiem, mēs nevarēsim ar jums sazināties un / vai nodibināt darījumu attiecības ar jums. Ja datus mums esat snieguši brīvprātīgi, vācot datus, mēs to attiecīgi norādīsim.

Ja jūs piekrītat (VDAR 6. panta 1.a apakšpunkts), ka jūsu personas datus var izmantot reklāmas un tirgus izpētes mērķiem, mēs jūsu datus izmantosim arī tiem mērķiem, kuriem tika sniegta piekrišana (piem., jaunumu paziņojumiem), līdz jūs atsauksiet savu piekrišanu. Tas nozīmē, ka mēs sazināsimies ar jums paziņojumā par piekrišanu norādītajā veidā (piem., e-pastā, pa tālruni, pa pastu) un sniegsim jums informāciju un individuāli pielāgotas reklāmas par mūsu produktiem un pakalpojumiem, pamatojoties uz jūsu pirkumu / klikšķināšanas uzvedības mūsu tīmekļa vietnēs analīzi. Visbeidzot, mēs jūsu datus izmantojam, lai analizētu un uzlabotu mūsu tīmekļa vietņu efektivitāti. 

Datu izpaušana

Mēs vienmēr rīkosimies ar jūsu datiem konfidenciāli un tos nodosim tikai šādiem saņēmējiem:

Dažos gadījumos, lai sasniegtu iepriekš minētos mērķus, mums var nākties nodot jūsu personas datus citiem starptautiskiem mūsu grupas uzņēmumiem [skat. “tesa Group” pārskatu]. Saziņas veidlapas ietvaros savāktos datus mēs nododam uzņēmumam, kura uzdevums ir apstrādāt jūsu jautājumu. Līdz ar to jūsu personas dati var tikt apstrādāti valstīs ārpus ES / EEZ, ja tas nepieciešams atbildes sniegšanai. 

Jūsu datus mēs nododam pakalpojumu sniedzējiem, kas mums palīdz saistībā ar mūsu tīmekļa vietņu un mūsu IT sistēmu darbības nodrošināšanu. Mūsu pakalpojumu sniedzējiem ir stingras līgumā noteiktas saistības sekot mūsu norādījumiem. Tas īpaši attiecas uz tīmekļa vietņu mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem un aģentūrām to atbalstam un uzturēšanai, jaunumu paziņojumu pakalpojumu sniedzējiem un citiem IT pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina mūsu citu IT sistēmu mitināšanu, atbalstu un uzturēšanu.

Klientu un piegādātāju personas dati var tikt pārsūtīti ārējiem pakalpojumu sniedzējiem (piem., nodokļu konsultantiem un juristiem).

Mūsu trešās puses darījumu partneri, tostarp “LexisNexis”, var mums sniegt jūsu personas datus, lai varam veikt iepriekšējās darbības pārbaudes un drošības pārbaudes un izpildīt savus likumā noteiktos pienākumus, kā arī citiem mērķiem, kas aprakstīti šajā paziņojumā par konfidencialitāti. “LexisNexis” ir atbildīgs par visu personīgo informāciju, ko vāc un glabā “LexisNexis”, līdz mēs to saņemam. Lai gūtu vairāk informācijas par to, kā “LexisNexis” vāc un izmanto jūsu personas datus, lūdzu, izlasiet viņu konfidencialitātes politiku vietnē https://www.lexisnexis.com/global/privacy/de/article-14-bis.page.

Mēs savā tīmekļa vietnē dažkārt izmantojam arī citu piegādātāju spraudņus; lai gūtu vairāk informācijas, lūdzu, ieskatieties sīkfailu iestatījumos.

Datu apstrāde trešajās valstīs

Ja mēs pārsūtām personas datus saņēmējiem ārpus Eiropas ekonomiskās zonas (EEZ), datu nodošana notiek tikai tad, ja šo trešo valsti ES komisija ir apstiprinājusi kā tādu, kurā ir atbilstošs datu aizsardzības līmenis, ja ar datu saņēmēju ir vienošanās par atbilstošu datu aizsardzības līmeni (piem., pamatojoties uz līdzšinējiem lēmumiem par atbilstību vai izmantojot standarta ES līguma pantus), vai tad, ja mums esat snieguši savu piekrišanu to darīt saskaņā ar VDAR 49. pantā noteiktajām prasībām.

Sīkfaili un trešo pušu rīki

Šī vietne izmanto sīkfailus un citas tehnoloģijas, piemēram, trešo pušu rīkus. Sīkfaili ir teksta faili vai informācija, kas tiek glabāta jūsu datorā un ļauj veikt tīmekļa vietnes izmantošanas analīzi, kā arī automātiski atpazīt jūs nākamajā vietnes apmeklējumā. Jūs varat liegt sīkfailu ierīkošanu, veicot atbilstošus iestatījumus jūsu pārlūkprogrammā. Šī iemesla dēļ jums var būt liegta iespēja izmantot visus pakalpojumus pilnā apmērā. Lai uzzinātu vairāk par sīkfailu izmantošanu mūsu tīmekļa vietnē, lūdzu, ieskatieties mūsu sīkfailu iestatījumos.

Ja vēlaties mainīt iestatījumus, kurus veicāt ar mūsu sīkfaila slēdzi, jūs to varat darīt sīkfailu iestatījumos.

Pierakstīšanās

Katrreiz, kad jūs piekļūstat šai tīmekļa vietnei, tiek veikta pagaidu pierakstīšanās un šie ieraksti tiek apstrādāti statistikas vajadzībām un mūsu tīmekļa vietnes kvalitātes uzlabošanai.  Šajos ierakstos ir šādi dati:

  • - pieprasītā satura nosaukums un adrese;
  • - pieprasījuma datums un laiks;
  • - pārsūtīto datu apjoms;
  • - piekļuves statuss (saturs pārsūtīts, saturs nav atrasts);
  • - izmantotās tīmekļa pārlūkprogrammas un operētājsistēmas apraksts;
  • - pārvirzīšanas saite, kurā norādīta lapa, ko kuras jūs nonācāt pie mums;
  • - pieprasītāja datora IP adrese, kas ir tā saīsināta, ka vairs nevar izveidot personīgu atsauci;

Norādītie datu ieraksti tiek apstrādāti tikai anonīmi.

Turklāt mēs stingri konkrētam mērķim septiņas dienas glabājam IP adresi, kuru mums pārsūta jūsu tīmekļa pārlūkprogrammas ierīce, lai varētu noteikt, ierobežot un novērst uzbrukumus mūsu tīmekļa vietnēm. Kad šis laiks pagājis, mēs jūsu IP adresi dzēšam vai anonimizējam. Likumīgais pamats ir VDAR 6. panta 1.f apakšpunkts. Mēs paturam tiesības retrospektīvi pārbaudīt šos datus, ja uzzinām par konkrētām norādēm uz nelikumīgu izmantošanu. Šie dati tiks nekavējoties izdzēsti, ja tie vairs nebūs nepieciešami šī mērķa sasniegšanai, tomēr, vēlākais, pēc 7 dienām. 

Datu glabāšanas ilgums

Jūsu datus glabājam tik ilgi, cik tas nepieciešams iepriekš aprakstīto mērķu sasniegšanai vai, lai ievērotu likumā noteikto saglabāšanas periodu (piem., saglabāšanas pienākums likumos par nodokļiem un komerclikumā), vai tik ilgi, kamēr “tesa” vairs nav likumīgu interešu glabāt jūsu datus. 

Datu subjektu tiesības

Kad tiek apstrādāti jūsu dati, VDAR jums kā datu subjektam piešķir noteiktas tiesības:

tiesības piekļūt (VDAR 15. pants).

Jums ir tiesības pieprasīt apstiprināt, vai ar jums saistīti personas dati tiek apstrādāti; ja tā ir, jums ir tiesības saņemt informāciju par šiem personas datiem un informāciju, kura sīkāk uzskaitīt VSAR 15. pantā;

tiesības labot (VDAR 16. pants).

Jums ir tiesības pieprasīt bez nepamatotas kavēšanās labot neprecīzus ar jums saistītus personas datus un, vajadzības gadījumā, papildināt nepilnīgus datus;

tiesības uz dzēšanu (VDAR 17. pants).

Jums ir tiesības pieprasīt, lai ar jums saistītie personas dati tiktu bez nepamatotas kavēšanās izdzēsti, ja ir spēkā viens no VDAR 17. pantā sīkāk uzskatītajiem iemesliem;

tiesības ierobežot apstrādi (VDAR 18. pants).

Jums ir tiesības pieprasīt datu apstrādes ierobežošanu, ja spēkā ir viens no VDAR 18. pantā uzskaitītajiem nosacījumiem, piem., ja esat iebilduši pret apstrādi, kamēr datu pārzinis veic pārskatu;

tiesības datus pārvietot (VDAR 20. pants).

Dažos gadījumos, kas sīkāk uzskaitīti VDAR 20. pantā, jums ir tiesības saņemt ar jums saistītos personas datus strukturētā, vispārīgi un mašīnlasāmā formātā vai pieprasīt šos datus pārsūtīt trešajai personai;

tiesības atsaukt (VDAR 7. pants).

Ja datu apstrādes pamatojums ir jūsu piekrišana, saskaņā ar VDAR 7. pantu jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu izmantot jūsu personas datus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka atsaukums attiecas tikai uz turpmāko apstrādi. Pirms atsaukuma veiktā apstrāde netiek skarta;

tiesības iebilst (VDAR 21. pants).

Ja dati ir savākti, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1.f apakšpunktu (datu apstrāde, lai nodrošinātu likumīgās intereses) vai VDAR 6. panta 1.e apakšpunktu (datu apstrāde, lai nodrošinātu sabiedrības intereses vai valsts iestāžu uzdevumā), jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret to apstrādi jūsu konkrētajā situācijā radušos iemeslu dēļ. Mēs neturpināsim apstrādāt šos personas datus, ja vien nebūs acīmredzams likumīgs pamats to darīt, kurš ir svarīgāks par jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai tad, ja apstrāde vajadzīga, lai izvirzītu, iesniegtu vai atbildētu uz tiesībpamatotiem prasījumiem;

tiesības iesniegt sūdzību pārraugošajai iestādei (VDAR 77. pants)

Saskaņā ar VDAR 77. pantu, ja uzskatāt, ka, apstrādājot ar jums saistītos datus, tiek pārkāpti datu aizsardzības noteikumi, jums ir tiesības iesniegt sūdzību pārraugošajai iestādei. Tiesības iesniegt sūdzību var aizstāvēt uzraudzības iestādē, jo īpaši tajā dalībvalstī, kurā ir viņa pastāvīgā dzīvesvieta, darbavieta vai iespējamā pārkāpuma izdarīšanas vieta.

Izmaiņas mūsu Konfidencialitātes politikā 

Mēs paturam tiesības šo Konfidencialitātes politiku ik pa laikam mainīt, lai nodrošinātu tās atbilstību spēkā esošajām normatīvo aktu prasībām vai izmaiņas mūsu pakalpojumos iekļautu Konfidencialitātes politikā, piemēram, tad, ja ieviešam jaunus pakalpojumus. Uz jūsu nākamo apmeklējumu attieksies jaunā Konfidencialitātes politika. 

Jautājumi

Ja jums rodas jautājumi par jūsu personas datu apstrādi, jūs varat sazināties tieši ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, kurš kopā ar savu komandu būs pieejams pat informācijas pieprasījumu, datu subjektu tiesību piemērošanas vai sūdzību gadījumā. 

Sazinieties ar grupas datu aizsardzības speciālistu 

Ārējais datu aizsardzības speciālists

Jennifer Jähn-Nguyen
Sechslingspforte 2
22087 Hamburga, Vācija

dataprotection@tesa.com