Paziņojums par privātumu

Mēs ļoti atbildīgi vērtējam jūsu personas datu aizsardzību. Tāpēc vienmēr apstrādājam jūsu personas datus, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos datu aizsardzības noteikumus. Ar šo privātuma politiku vēlamies informēt jūs par jūsu personas datu apstrādi.

1. Pārzinis

Jūsu personas datu pārzinis ir:

 

delta LT

tesa tape UAB

J. Balčikonio str. 9
08247 Vilnius
Lietuva

atvērt karti

Tālrunis: +370 5 2191 555

Sandor Szabo

Iegūt vairāk informācijas

Ja rodas jautājumi saistībā ar jūsu personas datu aizsardzību, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi: Edita.Sokoloviene@tesa.com

2. Personas datu vākšana un apstrāde

Personas dati – tā ir jebkāda informācija par personu, kuras identitāte noteikta vai kuras identitāti var noteikt. Atšķirīgi informācijas elementi, kuri kopā var palīdzēt noteikt konkrētu personu, arī uzskatāmi par personas datiem.
Ja “tesa” interneta vietnē (turpmāk tekstā – vietne) mēs lūdzam personas datus (vārdu, adresi vai e-pasta adresi), piemēram, kontaktu veidlapās vai reģistrācijas laikā, jūs šādus personas datus sniedzat labprātīgi.  Šo informāciju mēs izmantojam, lai sniegtu jums attiecīgu informāciju (piemēram, prasīto materiālu vai nosūtītu informāciju).
Lūdzam nesūtīt par sevi nekādus personas datus, īpaši sensitīvus personas datus, ja nevēlaties, ka šī informācija tiktu izmantota šajā privātuma politikā norādītā veidā.
Vietne paredzēta personām no 18 gadu vecuma. Ja jums ir 14 vai vairāk gadu, bet mazāk par 18 gadiem, lūdzam rūpīgi izlasīt šo privātuma politiku kopā ar vienu no vecākiem vai aizbildņiem un pārliecināties, ka sapratāt un ievērosiet šo privātuma politiku.
tesa” nevāc par 14 gadiem jaunāku personu personas datus, tāpēc gadījumā, ja jums ir mazāk par 14 gadiem, jums nebūtu jāizmanto šī vietne un jāsniedz savi personas dati.

Jūsu personas datus apstrādājam šādiem mērķiem:
Interesentu pieprasījumu izpilde
.
Mēs apstrādājam interesentu, kuri sazinās ar mums, personas datus (vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru un citu pieprasījumā sniegto informāciju), lai atbildētu uz to lūgumiem un uzturētu sakarus ar interesentiem, balstoties mūsu likumīgajās interesēs komunicēt ar potenciālajiem Klientiem un partneriem, kā arī atbildēt uz viņu pieprasījumiem (VDAR 6. panta pirmās daļas f punkts). Šādas attiecības var rasties, piemēram, kad vēršaties pie mums, lai saņemtu informāciju par mums vai mūsu izstrādājumiem, vai izmantojat Klienta ekstraneta pieslēgumu. Tādos gadījumos mēs izmantojam jūsu personas datus pieprasījuma apstrādei.
Interesenti pieprasījumus var iesniegt, izmantojot arī vietnes kontaktu veidlapu. Jūsu personas dati, kas vietnes kontaktu veidlapā atzīmēti kā obligāti (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, jūsu rakstītais teksts un tajā sniegtā informācija), ir nepieciešami, lai jūsu pieprasījumu būtu iespējams adresēt un uz to atbildēt. Papildu informāciju (tālruņa numuru, pilsētu) jūs varat sniegt brīvprātīgi.
Personas dati, kurus savācām, pildot jūsu pieprasījumus, tiks izdzēsti, kad būs izpildīts attiecīgais pieprasījums, ja vien piemērojamie normatīvie akti nenosaka garākus obligātos personas datu glabāšanas termiņus.

Mārketings
Mārketinga nolūkos (biļeteni, akcijas un citas mārketinga kampaņas), mums nepieciešams jūsu vārds, uzvārds un e-pasta adrese. Šie personas dati tiek apstrādāti, balstoties uz jūsu sniegto piekrišanu (VDAR 6. panta pirmās daļas a punkts) vai mūsu likumīgās interesēs ir informēt klientus par līdzīgiem mūsu produktiem un tehnoloģijām ar nosacījumu, ka klientiem tiek dota skaidra, bezmaksas un viegli izpildāma iespēja iebilst pret šādu personas datu apstrādi (VDAR 6. panta pirmās daļas f punkts). Doto piekrišanu jūs varat atsaukt jebkurā laikā, nenorādot nekādus iemeslus.
Lai atsauktu piekrišanu, varat izmantot iepriekš norādīto kontaktu veidlapu vai jebkādus citus veidus, kas minēti jaunumu biļetenā. Jūsu personas dati tiks glabāti tik ilgi, kamēr jūs atsauksiet savu piekrišanu, bet ne ilgāk par 2 gadiem no jūsu piekrišanas saņemšanas dienas.

Līgumu noslēgšana un komunikācija līguma izpildes mērķiem.
Gadījumā, ja esat mūsu Klienta vai partnera pārstāvis un sazināties ar mūsu pārstāvjiem jautājumos, kas saistīti ar līgumu izpildi / citiem saistītiem jautājumiem, mēs apstrādājam jūsu personas datus (jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru un citus jūsu iesniegtos personas datus) biznesa attiecību uzturēšanas nolūkā un balstoties mūsu likumiskajās interesēs, kas saistītas ar optimālu klientu apkalpošanu, piedāvājumu sagatavošanu un līgumu izpildi (VDAR 6. panta pirmās daļas f punkts).
Pirms līguma noslēgšanas mēs varam pārbaudīt arī publiski pieejamo informāciju (piemēram, “Creditinfo”, rekvizītu vietnēs, Klientu interneta vietnēs) par mūsu Klientiem vai partneriem un / vai to pārstāvjiem (piemēram, uzzināt pārstāvja vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju). Tādus datus mēs apstrādājam, lai pārliecinātos par Klientu vai partneru uzticamību, tāpēc mums ir leģitīmas intereses (VDAR 6. panta pirmās daļas f punkts) nodrošināt nākamo līgumattiecību stabilitāti un leģitimitāti.
Attiecīgi mēs apstrādājam fizisku personu (piemēram, personu, kas strādā ar uzņēmējdarbības apliecību vai ir pašnodarbinātie) personas datus, lai varētu īstenot pirmslīguma pasākumus un noslēgt un pildīt līgumus ar šādām personām (VDAR 6. panta pirmās daļas b punkts).
Ja jūs nesniegsiet šos personas datus, mēs nevarēsim uzturēt biznesa attiecības un / vai noslēgt līgumu ar jums vai jūsu pārstāvēto subjektu.
Mūsu savāktie personas dati tiks izdzēst nekavējoties, tiklīdz dati vairs nebūs vajadzīgi tiem mērķiem, kuriem jūsu dati tika savākti, bet ne vēlāk kā pēc 10 gadiem no datu savākšanas dienas.

Grāmatvedības uzskaite un leģitīmo prasību izpilde.
Mēs apstrādājam personas datus (klientu un piegādātāju pārstāvju kontaktinformāciju – vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un / vai tālruņa numuru), veicot grāmatvedības uzskaiti un izdevumu uzskaiti (VDAR 6. panta pirmās daļas b punkts), un, lai izpildītu leģitīmās saistības (piemēram, saskaņā ar komerciālām vai nodokļu tiesībām) (VDAR 6. panta pirmās daļas c punkts). Attiecīgu ārējo prasību (piemēram, ievērojot muitu vai nodokļus reglamentējošus normatīvos aktus) dēļ ar jums saistītos personas datus var saskaņot ar valsts pārvaldes institūciju publicētiem sarakstiem. Attiecīgo datu nesniegšana neļaus mums veikt grāmatvedības uzskaiti un / vai leģitīmās saistības, tāpēc mēs būsim spiesti pārtraukt ar jums līgumattiecības.
Šādi personas dati tiek glabāti saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām datu un dokumentu glabāšanai, piemēram, Vispārējo datu glabāšanas termiņu rādītājā (turpmāk – Rādītājs) noteiktajiem termiņiem.

Vietnes pārvaldīšana (sīkfaili un citi spraudņi).
Par šiem līdzekļiem un personas datu, kas savākti uz to pamata, apstrādi un glabāšanu informācija sniegta turpmāk tekstā un mūsu Sīkfailu politikā.

 

3. Datu izpaušana

Apstrādājot jūsu personas datus iepriekš norādītajiem mērķiem, var būt nepieciešams atklāt jūsu personas datus citiem subjektiem.
Mēs izmantojam arī pakalpojumu sniedzējus, lai nodrošinātu efektīvu un likumīgu personas datu apstrādi, ieskaitot šos pakalpojumu sniedzējus, tādā mērā, kādā tas ir saistīts ar mūsu vietni:

 • NMMN New Media Markets & Networks IT-Services GmbH, kas sniedz interneta vietnes mitināšanas pakalpojumus;
 • Plan A GmbH, kas sniedz un attīsta satura vadības sistēmas;
 • agnosco.net GmbH, kas uztur un uzrauga mūsu interneta vietni;
 • CleverReach GmbH & Co. KG, kas sniedz jaunumu biļetenu izsūtīšanas pakalpojumus.

Kad nododam jūsu personas datus datu apstrādātājiem, mēs paliekam pilnīgi atbildīgi par jūsu datu apstrādi.
Klientu un piegādātāju dati var tikt nodoti ārējiem pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, nodokļu konsultantiem, kurjeriem (transporta uzņēmumiem) vai konsultantiem juridiskos jautājumos). Personas datus, ja ir pamatota nepieciešamība vai normatīvo aktu prasības, var nodot tiesām, arbitriem, starpniekiem, citām procesa pusēm un to juristiem, policijai, tiesībsargājošām institūcijām, nodokļu institūcijām un citām valsts pārvaldes institūcijām.
Mūsu trešo pušu biznesa partneri var sniegt mums informāciju, lai varētu veikt partneru un Klientu (juridisko personu) pārbaudes darbības, pildīt leģitīmas saistības un citiem mērķiem, kas norādīti šajā privātuma politikā.
Savā vietnē turklāt reizēm izmantojam arī citu piegādātāju spraudņus; turpmāk tekstā atradīsiet vairāk informācijas par to. Garantējam, ka ārējie pakalpojumu sniedzēji izmanto jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu instrukcijām un šo privātuma politiku, kā arī leģitīmajām prasībām.
Pievērsiet uzmanību, ka iepriekš minēto mērķu dēļ varam atklāt jūsu personas datus arī citiem starptautiskiem mūsu tīkla uzņēmumiem skat. Par mums). Dati, kas savākti, izmantojot kontaktu veidlapu, tiek atklāti tam uzņēmumam, kas ir atbildīgs par jūsu lūguma izskatīšanu.

Datu nodošana uz trešajām valstīm.
tesa” nenodos jūsu personas datus uz trešajām valstīm (kas neietilpst ES / EEZ), ja vien netiek uzskatīts, ka tas ir nepieciešams.
Tādā gadījumā, ja jūsu personas dati tiek nodoti trešajām valstīm, mēs apņemamies nodrošināt, lai subjekti, kuriem ir nodoti personas dati, atbilstu visām VDAR un citos normatīvos aktos noteiktajām prasībām un visaugstākajiem personas datu aizsardzības standartiem. Bez visa cita mēs nodrošinām, ka jūsu personas dati tiek nodoti tikai uz trešajām valstīm, attiecībā uz kurām ir pieņemts lēmums par atbilstību (VDAR 45. pants), vai pastāv citi VDAR noteikti personas datu nodošanas uz trešajām valstīm leģitīmi apstākļi (piemēram, tiek piemēroti uzņēmumam obligāti noteikumi vai standarta datu aizsardzības nosacījumi). Detalizētu informāciju par jūsu personas datu nodošanu uz trešajām valstīm un pienācīgiem, kā arī piemērotiem aizsardzības līdzekļiem varat saņemt, rakstot uz e-pasta adresi Edita.Sokoloviene@tesa.com.

4. Sīkfaili

Šī interneta vietne izmanto sīkfailus. Sīkfaili ir teksta faili, kuri tiek glabāti jūsu datorā, un tas ļauj veikt vietnes lietošanas analīzi un automātiski atpazīt jūs, kad nākamo reizi to apmeklēsiet. Jūs varat aizliegt sīkfailu instalēšanu, veicot attiecīgus iestatījumus savā pārlūkprogrammā. Tas var nozīmēt, ka nevarēsiet lietot visus pakalpojumus ar visām iespējām. Lai uzzinātu vairāk par sīkfailu izmantošanu mūsu tīmekļa vietnē, iepazīstieties ar mūsu Sīkfailu politiku.

5. Ieraksti

Katru reizi, kad apmeklējat vietni, tiek veikti ieraksti (angl. logs), kuri tiek apstrādāti statistikas mērķiem, anonimizējot konkrētu lietotāju:

 • novirzītājs (vietne, kuras norāde ir novirzījusi jūs uz šo vietni);
 • meklēšanas vārdi (ja novirzītājs ir meklēšanas meklētājprogramma);
 • IP adrese, kuru novērtē, lai noteiktu izcelsmes valsti un piegādātāju;
 • pārlūkprogramma, operētājsistēma, instalētie spraudņi un ekrāna izšķirtspēja;
 • apmeklēšanas ilgums vietnē.

Minētie dati tiek apstrādāti šiem mērķiem, kas pamatoti ar mūsu leģitīmajām interesēm (VDAR 6. panta pirmās daļas f punkts):

 • lai nodrošinātu netraucētu pieslēgšanos vietnei;
 • lai nodrošinātu ērtu mūsu vietnes izmantošanu;
 • lai vērtētu sistēmas drošību un stabilitāti, kā arī citiem administratīviem mērķiem.

Mēs atstājam sev tiesības ar atpakaļejošu datumu pārbaudīt šos datus, ja uzzinām par nelikumīgiem vietnes izmantošanas gadījumiem. Dati tiks izdzēsti nekavējoties pēc tam, kad kļūs nevajadzīgi šā mērķa sasniegšanai, bet ne vēlāk kā pēc sešiem mēnešiem.

 

6. Datu glabāšanas ilgums

Jūsu datus glabājam iepriekš norādītos termiņus, stingri vadoties pēc glabāšanas ierobežojuma principa (VDAR 5. panta pirmās daļas e punkts) un piemērojamo normatīvo aktu prasībām, kā arī tajos noteiktajiem minimālajiem un / vai maksimālajiem personas datu glabāšanas termiņiem.

7. Atbildība par mūsu pašu saturu

Šīs vietnes saturs tika radīts ļoti rūpīgi. Tomēr mēs nevaram uzņemties nekādu atbildību par šāda satura precizitāti, pilnību un tā jaunāko versiju. Būdami pakalpojumu sniedzējs, mēs esam atbildīgi par savu pašu saturu vietnē saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

8. Atbildība par norādēm (ārējo piegādātāju saturs)

Šim mūsu saturam ir jābūt nodalītam no norādēm uz saturu, kuru sniedz citi piegādātāji. Mums nav nekādas ietekmes pār to saturu. Vietņu saturs, uz kurām novirza norāde, vienmēr ir attiecīgo vietņu operatora vai piegādātāja atbildība.

9. Datu subjektu tiesības

Informējam, ka saskaņā ar VDAR, jums ir tiesības iepazīties ar datiem, tiesības uz datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežojumu, tiesības nepiekrist personas datu apstrādei un tiesības uz datu pārnesamību. Turklāt saskaņā ar VDAR 77. pantu jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības uzraudzības institūcijai, ja uzskatāt, ka jūsu personas datu apstrāde pārkāpj VDAR. Ja apstrāde pamatojas uz VDAR 6. panta pirmās daļas a punkta vai VDAR 9. panta otrās daļas normām, t. i., uz jūsu piekrišanu, jums tāpat ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu, neietekmējot uz piekrišanu pamatotās datu apstrādes, kas veikta līdz piekrišanas atsaukšanai, likumību.

Tiesības iepazīties ar datiem (VDAR 15. pants)
Jums ir tiesības prasīt informāciju, vai un kādā apmērā jūsu personas dati tiek apstrādāti (ieskaitot apstrādes mērķi, datu saņēmēju, glabāšanas ilgumu u.c.).

Tiesības prasīt labot datus (VDAR 16. pants)
Jums ir tiesības prasīt, lai tiktu izlaboti jūsu glabātie dati, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi. Tas ietver tiesības uz papildināšanu, sniedzot papildu paziņojumus vai ziņojumus.

Tiesības prasīt dzēst datus (tiesības tikt aizmirstam) (VDAR 17. pants)
Jums ir tiesības prasīt dzēst jūsu personas datus. Tas ir iespējams, ja dati tam nolūkam, kuram tie tika savākti, kļūt nevajadzīgi / dati ir jāizdzēš, ievērojot leģitīmas saistības. Tomēr atsevišķos gadījumos šīs tiesības var nepiemērot.

Tiesības ierobežot datu apstrādi (VDAR 18. pants)
Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Tas ir iespējams, piemēram, ja dati ir neprecīzi ierakstīti vai datu apstrāde nav leģitīma. Ja apstrāde ir ierobežota, datus var apstrādāt tikai ļoti ierobežotos gadījumos.

Tiesības uz datu pārnesamību, (VDAR 20. pants)
Jums ir tiesības saņemt ar jums saistītos datus plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, kurus mēs sniegsim jums vai jūsu norādītai personai.

Tiesības nepiekrist personas datu apstrādei (VDAR 21. pants)
Jums ir tiesības savu konkrētās situācijas iemeslu dēļ iebilst pret  jebkādu personas datu apstrādi jebkurā laikā, tas ietekmēs nākotni, ar nosacījumu, ka datu apstrādes mērķis ir mūsu leģitīmo interešu aizsardzība (skat. VDAR 6. panta pirmās daļas e, f punktu). Ja iebildāt, mēs pārbaudīsim, vai pastāv VDAR 21. pantā noteiktais leģitīmais pamats turpināt apstrādāt jūsu personas datus, un, ja tāda nav, turpmāk jūsu personas datus vairs neapstrādāsim.

Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (VDAR 77. pants)
Varat jebkurā laikā vērsties pie atbildīgas Eiropas Savienības vai dalībvalstu uzraudzības iestādes, ja ir notikuši iespējami datu aizsardzības noteikumu pārkāpumi. Latvijas Republikā uzraudzības iestāde ir Datu valsts inspekcija, Elijas ielā 17, Rīgā, LV-1050, e-pasta adrese info@dvi.gov.lv , tālr. +371 67223131. “tesa” iesaka un būtu pateicīga, ja pirms sūdzības iesniegšanas uzraudzības iestādei jūs sazinātos ar mums un informētu par savām bažām vai jautājumiem. Izdarīsim visu, ko varam, lai palīdzētu atrisināt visus jūsu pieprasījumus.
Lai īstenotu šīs tiesības, varat vērsties tieši pie mūsu datu aizsardzības speciālista, rakstot uz e-pasta adresi Edita.Sokoloviene@tesa.com. “tesa” īstenos jūsu tiesības viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas. Šis laika posms var tikt pagarināts vēl par diviem mēnešiem, ievērojot lūgumu sarežģītību un to skaitu, tomēr tādā gadījumā mēs viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas informēsim jūs par šādu pagarinājumu un kavēšanās iemesliem. Lai nodrošinātu datu aizsardzību un pienācīgi īstenotu jūsu tiesības, “tesa” ir tiesības prasīt jūs iesniegt personas identitātes pierādījumu.

10. Mūsu privātuma politikas grozījumi

Mēs atstājam sev tiesības grozīt šo privātuma politiku, lai nodrošinātu, ka tā atbilst spēkā esošajām prasībām, vai precizētu privātuma politiku saskaņā ar mūsu pakalpojumu izmaiņām, piemēram, kad iepazīstinām ar jauniem pakalpojumiem. Apmeklējot mūsu vietni, vienmēr varēsiet atrast aktuālo privātuma politikas versiju.

11. Jautājumi

Ja jums ir kādi jautājumi par savu personas datu apstrādi, varat vērsties tieši pie mūsu datu aizsardzības speciālista, rakstot uz e-pasta adresi Edita.Sokoloviene@tesa.com

12. Sazinieties ar datu aizsardzības speciālistu

Edita Sokoloviene
Tālr. Nr. +370 626 960 01
E-pasta adrese Edita.Sokoloviene@tesa.com