Elektrisko strāvu vadošas lentes

Elektrisko strāvu vadošas lentes nodrošina zemējuma un ekranēšanas īpašības un ir viegli integrējamas ražošanas procesos.