Apbalvojumi un novērtējumi

Ilgtspējības vērtējumi un novērtēšana

Mūsu skaidro apņemšanos attiecībā uz ilgtspējību apliecina vērtējumi un novērtēšana.