Mūsu attieksme un darba kārtība

Mūsu attieksme un darba kārtība

Saliedē pasauli –
ilgtspējīgai nākotnei

Mēs savu sociālo un vides atbildību vienmēr esam uztvēruši ļoti nopietni. Ilgtspējība jau gadiem ilgi ir viens no uzņēmuma tesa galvenajiem stratēģiskajiem mērķiem.

Lielākas atbildības uzņemšanās par apkārtējo pasauli mums kļūst aizvien svarīgāka – mums kā uzņēmumam, mūsu darbiniekiem un mūsu uzņēmējdarbības partneriem un klientiem. Tādēļ mēs uzņēmumā tesa vēlamies ilgtspējību izvirzīt kā prioritāti un sākt darbu pie šīs būtiskās mūsu uzņēmuma pārveides daudz ātrāk un steidzamāk, nekā paredzēts.  

Vienota un zinātniska pieeja nosaka mūsu rīcību kā ķīmiskās rūpniecības nozares uzņēmumam un ir pašsaprotama. Uzņēmumā tesa visā pasaulē strādā vairāk nekā piecsimt zinātnieku, inženieru un produktu izstrādātāju, kas strādā pie novatoriskiem produktiem un procesiem. Tomēr daudzās jomās progresu var panākt, tikai cieši sadarbojoties ar piegādātājiem un klientiem. Tādēļ sadarbība un partnerattiecības ilgtspējības ziņā ir neatņemams jaunās tesa stratēģijas pīlārs.

Mēs šai kompleksajai problēmai vēlamies pievērsties tiešā veidā ar visu spēku. Izaicinājums, kuru nepacietīgi vēlamies uzņemties.

Mūsu vadošie principi

  • Ilgtspējai mēs pieejam no zinātnē un veselās sistēmās balstītas perspektīvas.
  • Mēs panākam ilgtspējīgu izaugsmi, koncentrējoties uz inovācijām.
  • Mēs veicinām mūsu pāreju uz ilgtspējību ar pārskatāmību, konsekvenci un atbildību.

Mūsu ilgtspējības darba kārtība

Mēs kā uzņēmums esam sabiedrības un vides daļa. Veselīgai ekonomikai nepieciešama veselīga sabiedrība, savukārt veselīgai sabiedrībai – veselīga vide.

Tādēļ mēs visā savā vērtības ķēdē uzņemamies atbildību un apsveram visu dzīves ciklu, lai mazinātu savu pēdas nospiedumu.

Pamatojoties uz šādu izpratni, mēs izveidojām savu ilgtspējības darba kārtību, kurā atspoguļots mūsu vienotais redzējums.

Darba kārtība ievieš skaidrību un novirza mūsu pūles un ieguldījumus uz pašu svarīgāko.

darba kārtība