Lietošana ārā

Transportlīdzekļu un to komponentu aizsardzība, kad tie tiek uzglabāti vai transportēti āra apstākļos.