Security labeling innovations for the automotive industry

Droša kodēšana ar lāzera marķējumu

Mūsu piedāvātajās automobiļu drošības etiķetēs ir apvienotas dziļas zināšanas lāzermarķēšanas tehnoloģijās ar plašu pieredzi pašlīmējošo plēvju jomā.

Zādzību novēršana — automobiļu drošības marķēšanas inovācijas

Transportlīdzeklim ir nepieciešamas daudzas izturīgas marķēšanas sistēmas dažādas informācijas norādīšanai attiecībā uz transportlīdzekļa identifikācijas numuru, sertifikāciju, tehniskajām apkopēm, drošību, brīdinājumiem un instrukcijām. Dažām no tām jābūt pilnīgi drošām pret viltojumiem, savukārt citām ir jābūt noturīgām pret ārkārtēju ārējo apstākļu iedarbību, piemēram, dzinēja nodalījumā.

Mēs piedāvājam aptverošu pret viltojumiem drošu lāzera etiķešu klāstu, kuras atbilst jebkurām prasībām un kurās ir apvienotas zināšanas lāzermarķēšanas tehnoloģijās ar plašu pieredzi pašlīmējošo plēvju jomā.

Mūsu piedāvātajām lāzera etiķetēm ir izmantota augstas veiktspējas līme un datu nesējs, kas tiek iznīcināts, veicot neatļautas manipulācijas. Šīs pret viltojumiem drošās automobiļu etiķetes atbilst tiesiskajiem (NHTSA, EEK, Lielbritānijas) un konkrētiem ražotāja noteikumiem autobūves nozarē.

Lāzera etiķetes ir pieejamas arī ar klientam pielāgotiem redzamiem un slēptiem drošības elementiem, kas integrēti etiķetēs, lai palielinātu drošību pret neatļautām manipulācijām. Papildus standarta drošības etiķetēm, ko izmanto uz metāla un plastmasas, mēs piedāvājam unikālu stikla marķēšanai paredzētu lāzera pārneses plēvi logu marķēšanai.

Izstrādājumi