Lentes aizklāšana

Strāvvadošās lentes aizklāšana

Aizsedz redzamos uzlādes elementus vai kopnes, lai uzlabotu saules bateriju moduļa dizainu.

Lentes aizklāšana

Dažiem fotoelementu moduļiem saules pusē ir jāuzstāda kopnes. Atsevišķas tesa vienpusējās PET līmlentes ir piemērotas metāla lenšu pastāvīgai aizsegšanai estētisku iemeslu vai elektriskās izolācijas dēļ.
Mēs esam izstrādājuši īpašas melnās līmlentes ar zemu gaismas caurlaidību, augstu dielektrisko izturību un zemu gaistošo organisko komponentu saturu. Tās ir noturīgas pret temperatūru un UV starojumu, kā arī ir paredzētas pastāvīgai uzklāšanai uz moduļiem.