nachhaltigkeitsbericht-titelbild-hd

Eelseisvad ühendamised, muutused, kulutused – Säästva arengu aruanne 2020

Jätkusuutlikkus

Tehnoloogiaettevõttena peab tesa oluliseks säästvat arengut, väljakutseid ja võimalusi – ja kogu tesa meeskonna kandvat suhtumist.

tesa töötab iga aasta välja sadu uusi toodete ja liimainete lahendusi paljude erinevate tööstusettevõtete ja tarbijate jaoks. Meie 500 kõrgelt kvalifitseeritud tootearendajat ja enam kui 4700 töötajat mõtlevad iga päev sellele, kuidas tesa saaks vähendada oma äritegevuse mõju keskkonnale. Kuid see pole veel kõik. Meie tooted peavad jätkuvalt suutma vähendada keskkonnale mõjuvat koormust.  

Uusi andmeid, kõiki asjaolusid ja viimase aasta kõige olulisemaid tulemusi võite leida tesa säästva arengu aruande 2020 leheküljelt 48. Seal on toodud reaalsed tähtajad meetmete rakendamiseks, mis tagavad tesa tegevuse ökoloogiliselt, sotsiaalselt ja majanduslikult säästval viisil. Lisaks esitletakse tesa uut säästva arengu tegevuskava: selles on toodud juhised sobivate projektide arendamiseks ja ettevõtte tegevuse kooskõlastamiseks pikas perspektiivis. Lisaks näidete toomisele saame aruandest ka aimu meie arengust viimasel aastal, mille üle tunneme uhkust. 

„Viimasel aastal oleme viinud säästva arengu uuele tasemele ja muutnud jätkusuutliku kasvu meie ettevõtte strateegia põhikomponendiks.“

Dr Norman Goldberg

tesa SE tegevdirektor

Nachhaltigkeitsbericht_TESA_Goldberg

Me saavutasime aastal 2020 väga palju.

2020. aasta oli kogu maailmas ettevõtete ja inimeste jaoks probleemirohke. Üleilmselt eduka ettevõttena on tesa jaoks väga oluline olla avalikult vastutav. See juhib kõiki meie ettevõtmisi.

Nachhaltigkeitsbericht_Grafik_SDGs__ENG

Me saavutasime tähtsa eesmärgi: aasta lõpus pärines kõikides maailmas paiknevates tesa tööruumides kasutatav elektrienergia 100% taastuvatest energiaallikatest. Lisaks vähendasime CO₂ heitkogust 2018. aastaga võrreldes 23%.

See tähendab, et tesa on väga lähedal oma eesmärgile vähendada aastaks 2025 summaarset heitmekogust 30%.

Enamgi veel, me käivitasime oma tarnijatele säästva arengu hindasime programmi, mis hõlmab ja kontrollib juba 31% meie otseste ostude mahust. 

Meie töötajad osalevad vähemalt 23 projektis, mis on seotud ressursside tõhusa kasutamisega ning aitavad kaasa toormaterjalide kasutamise, jäätmete hulga ja tarbitava energia vähendamisele. Näiteks tänu Itaalia tehases veeauru taaskasutussüsteemi paigaldamisele oleme oluliselt vähendanud vajadust vee ja energia järele. Aruandeaastal omistati meile ka EcoVadise säästva arengu hinnangu alusel hõbemedal. Meie säästva arengu võimekus on taas kõrgemal tootmisharu keskmisest tasemest.

2020 oli aasta, mil me muutsime säästva arengu tesa strateegia lahutamatuks osaks.

tesa säästva arengu tegevuskava“ – meie teeviit tulevikku.

tesa säästva arengu strateegia tuumaks on uus „tesa säästva arengu tegevuskava“. See kujutab endast käsiraamatut ühisettevõtte tegevuse terviklikkuse saavutamiseks kogu väärtusahelas kestlikumal viisil. Tegevuskava koosneb osadest „Keskkond“, „Kliendid“ ja „Ühiskond“, milles on toodud konkreetsed eesmärgid ja meetmed, mida on täpsemalt selgitatud säästva arengu aruandes 2020.

Näiteks me oleme sõnastanud eesmärgi saada 2050 (Update 2024: Net zero 2045). aastaks täielikult kliimaneutraalseks üleilmseks ettevõtteks. Aastal 2020 liitus tesa algatusega „Business Ambition for 1,5 °C“. Sellega kohustub rahvusvaheline tehnoloogiaettevõte korraldama oma äritegevust nii, et globaalne temperatuuritõus ei ületaks 1,5 °C ning tegema selleks vajalikke samme. Tänaseks on kogu maailmas selle lepingu allkirjastanud vaid 400 juhtivat korporatsiooni.

Järgmise viie aasta jooksul on kavas oluliselt suurendada jätkusuutlike toodete müüki ja võtta kasutusele veelgi keskkonnasäästlikumaid pakkematerjale. Me oleme võtnud kohustuse kinni pidada ÜRO 17 säästva arengu eesmärgist (SAE). Osaledes ÜRO globaalses kokkuleppes, kohustub tesa samuti järgima kümmet universaalset põhimõtet inimõiguste, töönormide, keskkonnakaitse ja korruptsioonivastase võitluse vallas.

tesa_Sustainability_Wheel-communication_final

„Meie säästva arengu tegevuskava on selge kohustus tagada keskkonna ja kliima veelgi parem kaitse koos vastutuse võtmisega nii meie töötajate kui ka kõigi tarneahelates osalejate suhtes. Ma näen seda tegevusjuhisena ja tähisena meie kõikide otsustuste&

Dr Norman Goldberg,

tesa SE tegevdirektor

nachhaltigkeitsbericht_2020_leafs

Eesmärk: nullemissioon 

Kuidas me saavutame heitkoguste vähenemise? Tänu tesa uuenduslikkusele oleme selles valdkonnas olnud juhtival kohal juba 125 aastat. Me kasutame seda eelist jätkusuutlike toodete ja protsesside väljatöötamiseks.

tesa kasutab oma kogemusi ja oskusi liimainete ning tootmisprotsesside täiustamiseks ja me ei loobu sellest enne eesmärgini jõudmist.  Sest just selles peitub tesa tugevus. tesa on juba praegu paljudele klientidele hinnatud partneriks, kes omakorda keskenduvad üha enam säästvale arengule ja otsivad koos meiega uusi lahendusi.  

Meie tooted on muutunud veelgi keskkonnasäästlikumaks.

Et muuta tooted veelgi keskkonnasäästlikumaks, kasutab tesa üha suuremal määral taastuvaid või taaskasutatavaid toormaterjale. Samuti pöörame suurt tähelepanu probleemile, kuidas saab meie kasutatud materjale utiliseerida või taaskasutada pärast toote elutsükli lõppemist. Sellekohane hea näide on uus tesa® 4713 paberteip, milles kasutatakse looduslikul kummil põhinevat liimainet ja millele on omistatud keskkonnasäästliku toote FSC sertifikaat.  

nachhaltigkeitsbericht_2020_tesa_NBH

Tulevikus pakub tesa üha enam selliseid tooteid, mis on silmnähtavalt jätkusuutlikumad. See toimub tihedas kontaktis paljude klientide ja partneritega, kes püüdlevad sama eesmärgi poole. Me teeme uuenduste nimel koostööd. Juba täna aitavad tesa liimainelahendused klientidel tegutseda keskkonnasäästlikumalt. Selle näiteks on sarja tesa® Bond & Detach tooted. Nutitelefoni kasutuskõlbmatuks muutumise järel on tänu nendele teipidele võimalik üksikuid komponente eraldada, jätmata seejuures mingeid jälgi. See lihtsustab taaskasutamist ja säästab ressursse. Viimase paari aasta jooksul on kogu maailmas enam kui 1,5 miljardis nutitelefonis kasutatud tesa® Bond & Detach teipi. See on üks näide, kuidas tesa tooted osalevad suurema jätkusuutlikkuse saavutamisel.

Nachhaltigkeitsbericht_TESA_Cackovich

„Keskkonnasäästlikud tooted ei ole enam nišitooted – nõudlus nende järele kasvab pidevalt. Seepärast on meie säästliku arengu tegevuskava üks eesmärk suurendada järgmise viie aasta jooksul jätkusuutlike toodete müüki.“

Angela Cackovich

Direct Industries’i juhatuse liige

Hoiame keerulistel aegadel kokku

Aastat 2020 varjutas koroonakriis koos selle tagajärgedega majandusele ja ühiskonnale. COVID-19 pandeemia muutis palju ka tesa juures. Ootamatult hakkas suur osa meie tööjõust töötama kodust. Siiski oli meie tootmishoonetes tagatud kõikide töötajate jaoks tervisele ohutu keskkond.

Kõikidele sotsiaalsetele ja majanduslikele muutustele vaatamata on tesa siiani kriisiolukorras hästi toime tulnud. Majanduslikult eduka ettevõttena on meile eelkõige oluline aidata leevendada pandeemia tagajärgi just nende jaoks, kes seda kõige enam vajavad. Selleks alustasime ettevõtte ajaloos suurima heategevusprogrammiga.

Kuni 2021. aasta lõpuni annetame sotsiaal- ja huminataarabiks kogusummas viis miljonit eurot. Teiste hulgas toetame annetustega organisatsiooni Piirideta Arstid loodud üleilmselt COVID-19 kriisifondi, samuti mitmeid organisatsiooni Päästke Lapsed haridusprogramme. Lisaks annetab tesa paljudele väikestele ja suurtele kohalikele organisatsioonidele, kelle on välja valinud ettevõtte nii Euroopas kui ka Aasiast kuni Põhja- ja Ladina-Ameerikani ulatuvas äritegevuspiirkonnas olevad filiaalid. "tesa hoiab maailma koos – see on sellel aastal meie peamine tegutsemispõhimõte,“ ütleb tegevdirektor dr Norman Goldberg. See loosung on mõeldud eesmärgina meie ettevõtmistes säästva arengu nimel ka tulevikus.

  

One of the main priorities for MSF is the safety of health workers, and that is why all the staff must follow strict protocols in terms of safety and security

ÜRO globaalse kokkuleppe ja säästva arengu eesmärgid

Lisaks meie säästva arengu tegevuskavale lähtub tesa ka muudest raamdokumentidest. Me liitusime ÜRO globaalse kokkuleppega 2006. aastal.  Seega lähtume oma äritegevuses rahvusvaheliselt tunnustatud sotsiaalsetest ja keskkonnaalastest standarditest. Meie tegevuse aluseks on globaalse kokkuleppe kümme põhimõtet inimõiguste, töönormide, keskkonnakaitse ja korruptsioonivastase võitluse valdkonnas. Alates aastast 2018 panustame ka ÜRO 17 säästva arengu eesmärki (SAE), millest tesa on eelkõige keskendunud järgmistele:

  • SAE 7: Taskukohane ja puhas energia
  • SAE 8: Inimväärne töö ja säästev majanduskasv
  • SAE 13: Meetmed kliimamuutuse vastu
NHB_SDGs_7-8-13_en

tesa säästva arengu aruanne 2020

Siit saate alla laadida meie säästva arengu aruande 2020.