Odpowiedzialność za środowisko naturalne — główny materiał wizualny

Nasze działania na rzecz ekologii

Począwszy od zmniejszonej emisji dwutlenku węgla, poprzez wydajne wykorzystywanie zasobów po oferowanie ekologicznych produktów ─ od wielu lat wdrażamy starania na rzecz ochrony środowiska.Jako jedna z wiodących na świecie firm specjalizujących się w technologii produktów samoprzylepnych, przez wiele lat byliśmy filarem nie tylko innowacji i wysokiej jakości produktów, ale też odpowiedzialności ekologicznej. Z racji posiadania zakładów produkcyjnych w wielu różnych krajach, ponosimy ogromną odpowiedzialność za sprawy środowiskowe. Jednym z celów naszej polityki korporacyjnej jest traktowanie środowiska, zasobów naturalnych oraz surowców z należytą starannością. Oferujemy również produkty umożliwiające klientom realizację celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. 

Ochrona klimatu i emisje CO2

Man in forest
Główny nacisk naszej strategii biznesowej dotyczy ekologii

Podstawowym skutkiem działalności firmy tesa dla środowiska jest zużywanie energii w zakładach produkcyjnych. Kładziemy zatem szczególny nacisk na ochronę środowiska i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. We wszystkich zakładach wywierających istotny wpływ środowiskowy wykorzystujemy systemy zarządzania w celu skutecznego kontrolowania naszej działalności w tym wymiarze. W siedmiu zakładach produkcyjnych i centrali wdrożony jest system zarządzania środowiskowego certyfikowany na zgodność z normą ISO 14001.

Oprócz systemu zarządzania środowiskowego w naszej centrali i zakładach produkcyjnych o najwyższych emisjach CO2 (Hamburg i Offenburg) funkcjonuje system zarządzania energią certyfikowany na zgodność z systemem ISO 50001.

Udało nam się zredukować emisję dwutlenku węgla na tonę metryczną produktu końcowego zgodnie z metodą rynkową, uwzględniając energię elektryczną ze źródeł odnawialnych, o 1,8 punktu procentowego w stosunku do roku poprzedniego w okresie sprawozdawczym. W porównaniu z rokiem referencyjnym 2015 uzyskaliśmy ogółem wynik -9,8 procent według metody lokalizacyjnej w 2019 r. i dążymy do uzyskania dziesięcioprocentowej redukcji w 2020 r.

Zobacz więcej

Wydajne wykorzystywanie zasobów

Wydajne wykorzystanie zasobów jest dla nas kluczowe
Wydajne wykorzystanie zasobów jest dla nas kluczowe

Zgodnie z wytycznymi środowiskowymi dążymy do produkowania, wykorzystywania i utylizowania produktów w sposób umożliwiający minimalizację szkodliwego wpływu na środowisko. Kluczem do tego jest wydajne wykorzystywanie zasobów. Staramy się stosować przyjazne dla środowiska procesy produkcyjne od wczesnych etapów opracowywania produktów. Tam, gdzie to możliwe i uzasadnione, wykorzystujemy surowce odnawialne i materiały pochodzące z recyklingu.
 

Odpowiedzialne korzystanie z wody

We are aware of our responsibility toward the environment.
Mamy świadomość odpowiedzialności wobec środowiska

W procesach produkcyjnych dążymy do ostrożnego i oszczędnego wykorzystywania wody. Ponadto jako firma chemiczna o zasięgu globalnym uważamy, że ponosimy odpowiedzialność za ochronę źródeł wody przez zanieczyszczeniem wywołanym przez naszą działalność produkcyjną. 77 procent poboru wody odbywa się w dwóch zakładach niemieckich i centrali. W tych trzech zakładach korzystamy z rozwiązań technologicznych w celu zapewnienia najbardziej wydajnego wykorzystania wody. Około 40 procent wody wykorzystuje się w systemach chłodniczych w obiegu zamkniętym. 

 

Zobacz więcej

Zapewnianie klientom zrównoważonego rozwoju

Nico Jasper and Bjoern Vorlop in front of tesa® Twinlock sleeve
tesa Twinlock przekonuje klientów jako ekologiczny produkt do mocowania płyt drukarskich

Nasze produkty przedstawiają najwyższy poziom jakości, bezpieczeństwa i odpowiedzialnego wykorzystania zasobów. Jednakże bardziej ekologiczne podejście dotyczy nie tylko wytwarzania produktów, ale też wspierania wysiłków naszych klientów na rzecz ochrony środowiska i zachowania jego zasobów za sprawą naszych rozwiązań: dzięki nim klienci mogą wytwarzać produkty w sposób trwalszy, wydajniejszy i bardziej energooszczędny. Prowadzi to do niższych emisji dwutlenku węgla i mniejszej ilości odpadów.

Dzięki rozmaitym zastosowaniom naszych produktów wspieramy partnerów przemysłowych w usprawnianiu procesów i produktów. Chcemy umożliwiać naszym klientom korzystanie z nowatorskich rozwiązań samoprzylepnych, dzięki którym mogą tworzyć bardziej ekologiczne procesy i produkty.


Nasze produkty są również wyznacznikiem bardziej ekologicznego podejścia w branży poligraficznej:

Zobacz więcej

tesa® EasySplice dla branży poligraficznej

tesa-easysplice-51780-multifunctional-splicing-tape-orange-517800000116-pr
tesa® EasySplice

Od ponad dziesięciu lat asortyment tesa® EasySplice dowodzi skuteczności w zakresie łączenia wstęg w biegu w branży poligraficznej. Produkty tesa® EasySplice wykonane są z papieru, tj. materiału pochodzenia organicznego i wspierają podejście ekologiczne w trzech różnych aspektach:

  1. Przede wszystkim, tesa® EasySplice umożliwia kompleksowe wykorzystanie produkowanego materiału i zmniejszenie ilości odpadów w procesie produkcji.
  2. Przed recyklingiem papier należy odbarwić. Oznacza to, że tusz i inne substancje obce, np. taśmy samoprzylepne, muszą dać się łatwo usunąć z papieru. Nasze produkty tesa® EasySplice dla branży poligraficznej wspierają recycling papieru i są certyfikowane dla procesu usuwania tuszu przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Przemysłu Odbarwiania Makulatury (INGEDE).
  3. Oprócz tego oferujemy produkty tesa® EasySplice dla branży poligraficznej, które w 100% podlegają przetworzeniu. Oznacza to, że produkty tesa® EasySplice można przetworzyć na pulpę w celu wyprodukowania nowego papieru, co wpisuje się w schemat tzw. gospodarki obiegu zamkniętego.
Zobacz więcej

tesa® Twinlock

Tuleje tesa® Twinlock
Tuleje tesa® Twinlock

Nasza innowacyjna seria tesa® Twinlock to jeden z przykładów tego, jak przyczyniamy się do podniesienia poziomu ekologii w branży opakowań. Tuleje tesa® Twinlock wykorzystuje się do druku fleksograficznego, czyli metody druku wykorzystywanej głównie do druku opakowań. Warstwa samoprzylepna tesa® Twinlock na tulejach umożliwia rezygnację z taśm samoprzylepnych przy montażu płyt drukarskich. Tacy klienci jak np. Christiansen Print przestawili się na bardziej ekologiczny, przyjazny dla środowiska i oszczędzający zasoby proces produkcji dzięki naszym tulejom tesa® Twinlock. W ten sposób czerpią korzyści w postaci lepszych wyników z wydruku i większej oszczędności.

Więcej informacji na temat odpowiedzialności firmy tesa i jej zobowiązań na rzecz ekologii można znaleźć tutaj:

Odpowiedzialność w firmie tesa

Zobacz więcej