Dla pracowników i społeczeństwa

Nasze zobowiązanie wobec społeczeństwa

Z myślą o pracownikach i społeczeństwie

Wspieramy pracowników w ramach całego łańcucha wartości i angażujemy się w projekty promujące kolejne pokolenie innowatorów.

Skupiamy się na pracownikach

Nasi pracownicy to najcenniejszy zasób firmy tesa, który decyduje o długoterminowym sukcesie. Dlatego tworzymy środowisko pracy, które wspiera innowacyjne pomysły i cechuje się wzajemnym szacunkiem, równością i bezpieczeństwem.

Skupienie się na pracownikach
Nasz cel - vision zero

Zdrowie i bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo pracowników jest naszym priorytetem, szczególnie w przypadku wysoko cenionych pracowników działów produkcji. W przypadku troski o bezpieczeństwo, każdy wypadek to o jeden za dużo. Dlatego dążymy do ograniczenia liczby wypadków przy pracy do zera. To cel, który został wyrażony w naszej głównej zasadzie VISIONZER[O]. Nasz wskaźnik częstości wypadków jest obecnie znacznie poniżej średniej dla tego sektora w Niemczech: na każdy milion przepracowanych godzin, firma tesa odnotowała 1,6 wypadku, które doprowadziły do co najmniej trzydniowej przerwy w pracy w 2019 roku.

 

Wewnętrzne Wytyczne Bezpieczeństwa Pracy wraz ustawowymi przepisami stanowią podstawę naszego systemu zarządzania w zakresie bezpieczeństwa pracy. Wprowadzają one konkretne środki w celu zmniejszenia ryzyka i zwiększenia bezpieczeństwo w miejscu pracy. Jednym z przykładów jest aplikacja „Safety Tour”, która wspomaga nasz personel produkcyjny w czasie kontroli SOS (SOS, czyli Safety - Bezpieczeństwo; Order - Porządek; Sanitation - Higiena).

 

Ponadto aktywnie promujemy zdrowie i dobre samopoczucie pracowników firmy tesa: system zarządzania zdrowiem pracowników naszej firmy obejmuje oferty z zakresu sportu, rekreacji i wypoczynku, szereg badań medycyny pracy oraz opcje wspierające zdrową dietę.

Wspieranie rozwoju pracowników

Jak możemy przyciągać a później zatrzymać wysoko wykwalifikowanych pracowników na konkurencyjnym rynku? Kluczowa jest dla nas suma wielu indywidualnych działań: Od oferowania dostosowanych programów szkoleniowych i opcji rozwoju zawodowego po atrakcyjne możliwości rozwoju i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Naszym celem jest promowanie kultury korporacyjnej, która wzmacnia wydajność, pracę zespołową, współpracę między działami oraz umiędzynarodowienie. Do głównych priorytetów w tym obszarze należą rozwój kierownictwa i planowanie kariery. Celem programu rozwoju kadry zarządzającej jest wspieranie liderów zespołów i menedżerów w dalszym podnoszeniu ich kwalifikacji. To także jedno z wielu narzędzi, które wdrożyliśmy, aby promować rozwój pracowników.

 

Umiejętności, które są dla nas szczególnie ważne, zostały ujęte w ramach dziewięciu Kluczowych Kompetencji. Stanowią one podstawę naszej pracy w obszarze zasobów ludzkich i są wykorzystywane przez wszystkie nasze narzędzia HR. Odgrywają ważną rolę, choćby w Ocenie Kompetencji. Ten program rozwoju pozwala utalentowanym osobom uczestniczyć w różnych zajęciach i zadaniach związanych z rozwojem ich kariery. Następnie otrzymują one indywidualną ocenę w oparciu o listę Kluczowych Kompetencji. Chodzi o to aby określić mocne strony i potencjał każdego kandydata oraz aby wspierać jego karierę w naszej firmie.

 

Zależy nam też na umożliwieniu pracownikom zmiany działu w obrębie firmy. Właśnie z tego powodu tesa wprowadziła model X-perience. Dzięki niemu pracownicy mający na przykład bardzo dużą wiedzę na temat produktów mają szansę dowiedzieć się, jak postępować z klientami.

 

Oferujemy też kompleksowe szkolenia i możliwości rozwoju zawodowego, które zostały specjalnie zaprojektowane pod kątem potrzeb firmy i obejmują szeroką gamę umiejętności i grup docelowych.

Uczciwe warunki i równość

Produkty tesa często pokonują długą drogę, zanim dotrą do końcowego klienta. Nasz łańcuch wartości obejmuje kilka kontynentów i tworzy go wiele osób, które pracują dla firmy tesa, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. Odpowiadamy za każdą z nich. Dlatego jesteśmy w pełni zaangażowani w zapewnienie uczciwych warunków pracy i poszanowanie praw człowieka w całym łańcuchu wartości. Aby mieć pewność, że w tym zakresie, współpracujemy ściśle z naszymi partnerami i prowadzimy ocenę naszych dostawców.

 

Podstawą dla tych działań jest nasz Kodeks Postępowania oraz nasze Zasady Zakupów, które zawierają kluczowe zasady postępowania obowiązujące naszych pracowników, dostawców i partnerów biznesowych.

Nasza Strategia na przyszłość
Nagrody i oceny
Nagrody i oceny

Potwierdzenie naszych osiągnięć w zakresie zrównoważonego rozwoju

W 2020 roku Grupa tesa kolejny raz wzięła udział w rankingu zrównoważonego rozwoju EcoVadis i otrzymała srebrny medal za swoje osiągnięcia w tej dziedzinie, co potwierdza, że przewyższają one średnią w naszej branży. EcoVadis to znana platforma ratingowa dla firm mających globalne łańcuchy zaopatrzenia. Analizuje ona i ocenia zasady, działania i wyniki firm w obszarach środowiska, standardów pracy, praw człowieka, etyki i odpowiedzialnego zaopatrzenia.

W połowie 2020 roku uruchomiliśmy także program zrównoważonego rozwoju dla naszych dostawców. W ramach wstępnej kampanii zaprosiliśmy 50 dostawców do udziału w rankingu zrównoważonego rozwoju EcoVadis i podzielenia się z nami uzyskanymi wynikami. W nadchodzących latach chcielibyśmy zachęcać do tego kolejnych dostawców. 

80%

zakupów bezpośrednich

Dążymy do tego, aby do 2025 roku 80 procent naszych zakupów bezpośrednich pochodziło od dostawców biorących udział w rankingach zrównoważonego rozwoju, takich jak EcoVadis

Wspieramy kolejne pokolenie innowacyjnych umysłów

Już Albert Einstein wiedział, że „nie możemy rozwiązywać problemów, używając takiego samego schematu myślowego, jakim posługiwaliśmy się w trakcie ich pojawienia się”. Potrzeba do tego świeżych pomysłów i młodych ludzi, którzy dostrzegają swoją rolę w rozwiązywaniu przyszłych problemów.

 

Chcemy wspierać kolejne pokolenie, zapewniając mu dostęp do nauki przedmiotów ścisłych, techniki, inżynierii i matematyki oraz kluczowych technologii przyszłości. Tematem, który jest dla nas szczególnie ważny, jest zmniejszenie nierówności i zapewnienie wszystkim równych szans. Jedna z naszych głównych inicjatyw w tym obszarze wspiera możliwości kształcenia, które zachęcają więcej kobiet do podejmowania nauki w zakresie przedmiotów ścisłych.

 

Wspieranie nowego pokolenia innowatorów

Inicjatywa NAT - Nauki Przyrodnicze oraz Technika.

Jedną z inicjatyw, w których uczestniczy firma tesa, jest NAT (Initiative für Naturwissenschaft und Technik gGmbH), która łączy szkoły w Hamburgu i Norderstedt z uniwersytetami, wyższymi szkołami technicznymi i firmami technologicznymi. Celem NAT jest dostarczenie nastolatkom obszernych informacji na temat różnych dziedzin zawodowych. Do przykładowych inicjatyw NAT należy program mint:pink, przeznaczony wspieraniu dziewcząt, a także mint.match, który pozwala absolwentom szkół średnich nawiązać kontakt z wybranymi naukowcami z zakresu nauk przyrodniczych.

Zaangażowanie w dobie kryzysu

Nasze zaangażowanie społeczne obejmuje także finansowe wsparcie  organizacji charytatywnych. Od początku kryzysu związanego z koronawirusem tesa przekazała darowizny m.in. takim organizacjom jak Lekarze bez Granic i Save the Children. Lekarzom bez Granic przekazaliśmy milion euro, co było jedną z największych donacji jaką organizacja ta kiedykolwiek otrzymała. Pieniądze trafią do międzynarodowego funduszu kryzysowego COVID-19 organizacji Lekarze bez Granic i zostaną wykorzystane do zapewnienia szybkiej, nieskomplikowanej pomocy, tam, gdzie jest najbardziej potrzebna.

 

Pod hasłem „Education connects. Together worldwide”. organizacja Save the Children i firma tesa zajmują się problemem rosnących nierówności edukacyjnych. W szczególności dotyczy on dzieci w niekorzystnej sytuacji społecznej, zwłaszcza w okresie pandemii. Przekazując milion euro, wspieramy wybrane projekty organizacji Save the Children w sześciu krajach – Wietnamie, Chinach, Indiach, Meksyku, Włoszech i Niemczech.

Jednym z głównych priorytetów MSF jest bezpieczeństwo pracowników służby zdrowia, dlatego cały personel musi przestrzegać ścisłych protokołów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony

Więcej informacji na temat zrównoważonego rozwoju

Dbamy o zrównoważony rozwój
Zrównoważony rozwój
Nasza strategia w zakresie zrównoważonego rozwoju
Zobacz więcej
Pomagamy naszym klientom
Klienci
Pomagamy naszym klienton
Zobacz więcej
Nasza Strategia na przyszłość
Strategia
Bardziej zrównoważony rozwój, więcej innowacji
Zobacz więcej
W trosce o nasze środowisko
Środowisko
Ochrona środowiska
Zobacz więcej
świat się ociepla
Zrównoważony rozwój
„Business Ambition for 1.5°C” – Angażujemy się!
Zobacz więcej
Save the Children
Zrównoważony rozwój
Save the Children!
Zobacz więcej
Jednym z głównych priorytetów organizacji jest bezpieczeństwo pracowników ochrony zdrowia, dlatego cały personel musi przestrzegać surowych zasad bezpieczeństwa i ochrony
Zrównoważony rozwój
Walka z koronawirusem
Zobacz więcej