nachhaltigkeitsbericht-titelbild-hd

Connecting, Changing, Charging Ahead – Bærekraftsrapport 2020

Bærekraft

For tesa som teknologiselskap er bærekraft både en utfordring, en mulighet – og en avgjørende holdning i hele tesa-teamet.

Hvert år utvikler tesa hundrevis av nye produkter og klebeløsninger for mange forskjellige industribedrifter og forbrukere. Hver dag tenker våre 500 høyt kvalifiserte utviklere og mange andre av våre 4.700 ansatte på hva tesa kan gjøre for å redusere våre forretningsaktiviteters innvirkning på miljøet så mye som mulig. Men ikke bare det: Våre produkter bør i økende grad bidra til å minske belastningen på miljøet.  

Du kan finne nye data, alle fakta og de viktigste utviklingene det seneste året på de 48 sidene i tesas Bærekraftsrapport 2020. Rapporten viser hvilke konkrete tiltak tesa gjennomfører for å arbeide på en økologisk, sosialt og økonomisk bærekraftig måte. I tillegg presenterer vi tesas nye 'Bærekraftsagenda': Agendaen gir en overordnet retning for å utvikle egnede prosjekter og drive selskapet mot det langsiktede målet. Ved å inkludere konkrete eksempler viser rapporten også de fremskrittene vi har gjort det siste året, som vi er veldig stolte av. 

«I fjor tok vi 'bærekraft' til et nytt nivå og gjorde 'bærekraftig vekst' til en kjernekomponent i strategien vår.«

Dr. Norman Goldberg

CEO tesa SE

Nachhaltigkeitsbericht_TESA_Goldberg

Vi har oppnådd mye i 2020

2020 var et år fylt med utfordringer for alle bedrifter og mennesker rundt om i verden. Som en suksessfull globalt bedrift var det derfor spesielt viktig for tesa å eksplisitt ta ansvar. Våre handlinger er guidet av denne målsettingen.

Nachhaltigkeitsbericht_Grafik_SDGs__ENG

Vi nådde et viktig mål: Ved utgangen av 2020 kom 100 % av elektrisiteten til alle tesas arbeidsplasser verden over fra fornybar energi. Dessuten reduserte vi CO2-utslippene våre med 23 % sammenlignet med 2018.

Dette betyr at tesa har kommet en god del nærmere målet om å redusere våre utslipp med totalt 30 % innen 2025.

Videre lanserte vi et bærekraftvurderingsprogram for våre leverandører, som allerede dekker og verifiserer 31 % av vårt direkte innkjøpsvolum. 

Våre ansatte var involvert i så mange som 23 prosjekter for effektiv bruk av ressurser og bidro til å redusere i bruken av råvarer, avfall og energi. For eksempel har vann- og energibehovet blitt redusert betydelig takket være installasjonen av et gjenvinningssystem for vanndamp ved vårt anlegg i Italia. I rapportåret mottok vi dessuten en sølvmedalje i EcoVadis bærekraftvurdering. Vår bærekraftsprestasjon er nok en gang over sektorgjennomsnittet.

I 2020 ble bærekraft en integrert del av tesas strategi.

Tesas Bærekraftsagenda – Vår retningslinje for fremtiden

Kjernen i vår bærekraftstrategi er vår nye 'tesa Bærekraftsagenda'. Denne fungerer som en håndbok for hvordan vi holistisk kan organisere arbeidet i hele selskapets verdikjede på en mere bærekraftig måte. Bærekraftsagendaen er delt inn i «Miljø», «Kunder» og «Samfunn» og inneholder konkrete mål og tiltak, som er tydelig forklart i tesas bærekraftsrapport 2020.

For eksempel har vi satt et mål om å være et fullstendig klimanøytralt selskap verden over innen 2050. I 2020 ble tesa med i initiativet 'Business Ambition for 1,5° C'. Ved å delta i initiativet forplikter vi oss til å organisere våre forretningsaktiviteter med henblikk på å begrense den globale temperaturøkningen til 1,5° C og implementere passende tiltak for dette. Inntil videre er det bare ca. 400 ledende selskaper verden over som har forpliktet seg til denne avtalen.

Planen vår er å øke salget av bærekraftige produkter de neste fem årene og gjøre emballasjen enda mer miljøvennlig. Vi har forpliktet oss til FNs 17 mål for bærekraftig utvikling. Og som deltaker i FNs Global Compact er tesa også forpliktet til å overholde ti universelle prinsipper for menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon.

tesa_Sustainability_Wheel-communication_final

«Vår Bærekraftsagenda er en klar forpliktelse til å sikre enda bedre miljø- og klimavern og ta ansvar for våre ansatte og alle mennesker i våre forsyningskjeder. Jeg ser det som en retningslinje og en veiviser for alle våre beslutninger.«

Dr. Norman Goldberg,

CEO tesa SE

nachhaltigkeitsbericht_2020_leafs

Målsetting: Nullutslipp 

Hvordan vil vi redusere utslipp? Ved hjelp av tesas høye grad av innovasjon. tesa har vært en pioner på dette feltet i 125 år. Vi vil dra nytte av vår innovative styrke for å utvikle bærekraftige produkter og prosesser.

I tesa bruker vi ferdighetene våre på en målrettet måte for å forbedre klebeløsninger og produksjonsprosesser ytterligere, og vi gir ikke opp før vi når målet vårt.  Dette er superkraften vår hos tesa. tesa er allerede en verdsatt partner for mange kunder som også i økende grad fokuserer på bærekraft og søker nye løsninger sammen med oss.  

Produktene våre blir stadig mer miljøvennlige

For å gjøre produktene våre mer miljøvennlige blir tesa stadig mer avhengig av fornybare eller resirkulerbare råvarer. Vi vil også jobbe med hvordan våre brukte materialer kan resirkuleres eller gjenbrukes på slutten av produktets levetid. Et godt eksempel er den nye tesa® 4713 papirtape, som er basert på et naturlig gummi-klebemiddel med miljøvennlig FSC-sertifisering.  

nachhaltigkeitsbericht_2020_tesa_NBH

I fremtiden vil tesa tilby flere produkter som beviselig bidrar til bedre bærekraft. Dette vil skje i tett samarbeid med våre mange kunder og partnere som forfølger samme målsetting. Vi samarbeider om innovasjon. Allerede i dag hjelper tesas klebeløsninger kunder med å være mer bærekraftige. Et eksempel på dette er Tesa® Bond & Detach-produktene. På slutten av levetiden til en smarttelefon kan de enkelte komponentene skilles fra hverandre uten å etterlate rester – takket være disse båndene. Dette forenkler resirkulering og sparer ressurser. I løpet av de siste årene har tesa® Bond & Detach blitt brukt i mer enn 1,5 milliarder smarttelefoner over hele verden. Det er et tydelig eksempel på hvordan tesa produkter kan bidra til bedre bærekraft.

Nachhaltigkeitsbericht_TESA_Cackovich

«Miljøvennlige produkter er ikke lenger en nisje – etterspørselen vokser konstant. Derfor er ett mål med vår bærekraftsagenda å øke salget av bærekraftige produkter i løpet av de neste fem årene.«

Angela Cackovich

Styremedlem Direct Industries

Står sammen i vanskelige tider

Året 2020 ble overskygget av koronakrisen og alle krisens effekter på både økonomi og samfunn. Covid-19 pandemien har også endret mye i tesa. Plutselig jobbet en stor del av våre ansatte hjemmefra. I våre produksjonsanlegg måtte vi samtidig garantere et sunt og trygt arbeidsmiljø for alle ansatte. 

Til tross for alle de sosiale og økonomiske endringene har tesa så langt kommet gjennom krisen i god form. Som et økonomisk vellykket selskap var det spesielt viktig for oss å bidra til å lindre konsekvensene av pandemien for de som trengte det mest. Derfor startet vi det mest omfattende donasjonsprogrammet i vårt selskaps historie:

Frem til slutten av 2021 donerer vi totalt 5 millioner euro til sosiale og humanitære formål. Donasjonene støtter blant andet Leger Uten Grensers globale Covid-19 krisefond samt flere av Redd Barnas utdanningsprogrammer. Dessuten donerer tesa til mange små og store lokale organisasjoner, som er valgt direkte av partnere i tesas forretningsregioner, som inkluderer Asia, Nord- og Søramerika og Europa. «tesa holder verden sammen — dette er vårt dristige veiledende prinsipp for året», sier administrerende direktør Dr. Norman Goldberg. Slagordet skal også være en målsetting for våre bærekraftsaktiviteter i fremtiden.

  

En av hovedprioriteringene for Leger Uten Grenser er helsearbeideres sikkerhet og derfor må alle ansatte overholde strenge sikkerhetsprotokoller.

I tillegg til vår Bærekraftsagenda er tesa også guidet av andre rammeverk. Vi har vært medlem av FNs Global Compact siden 2006.  Dermed har vi forpliktet oss til å samkjøre våre forretningsaktiviteter med internasjonalt anerkjente sosiale og miljømessige standarder. De ti Global Compact-prinsippene for menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon setter de overordnede retningslinjene for arbeidet vårt. Siden 2018 bidrar vi også til å oppnå FNs 17 bærekraftsmål. tesa fokuserer spesielt på følgende mål:

  • Bærekraftsmål 7: Bærekraftig energi som alle kan ha råd til 
  • Bærekraftsmål 8: Varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst 
  • Bærekraftsmål 13: Stoppe klimaendringene
NHB_SDGs_7-8-13_en

tesa bærekraftsrapport 2020

Her kan du laste ned vår bærekraftsrapport 2020.