verden blir varmere

Business Ambition for 1.5° C' – Vi deltar!

Bærekraft

Nivået av karbondioksid og andre klimagasser i atmosfæren nådde nye rekorder i 2019. Vi må handle i dag for å motvirke denne trenden. I samsvar med våre selvpålagte mål for bærekraftig utvikling har Beiersdorf Group sammen med segmentene Consumer og tesa derfor bestemt seg for å delta i initiativet “Business Ambition for 1.5° C”.

Jorden er syk – og svett. Selv om alle land oppfyller forpliktelsene som ble inngått på FNs klimakonferanse i 2015, vil jorden likevel oppleve en global oppvarming på 3,2 °C innen år 2100. Mye mer må gjøres – og det raskere – for å oppnå målet om en maksimal global oppvarming på 1,5 grader.

Bedriftsmål kontrolleres nøye

“Ved å signere ‘Business Ambition for 1.5⁰ C’, har vi forpliktet oss til å rette forretningsaktiviteten vår etter å begrense global temperaturstigning med 1,5 °C og treffe tiltak som er egnet for dette formålet”, forklarer Angela Cackovich, styremedlem av Direct Industries hos tesa SE. Mindre enn 200 ledende selskap har underskrevet denne forpliktelsen frem til nå. Bedriftsmålene ble vurdert av Science Based Targets Initiative (SBTi) – et samarbeidsprosjekt mellom CDP (tidligere Carbon Disclosure Project), United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) og World Wide Fund for Nature (WWF) – og ble godkjent i mai 2020, før initiativet ble kunngjort 18. juni.

 

tesa og Beiersdorf Consumer er nå en del av denne selskapsgruppen som forsøker å innfri disse særdeles ambisiøse målene. Selskapet, våre ansatte og kundene våre prioriterer klimavern.”
Angela Cackovich

Leder av Direct Industries tesa SE

Plant et tre
bærekraft-illustrasjon

60 000 tonn mindre CO₂-utslipp siden 2015

Oppnåelsen av tesas klimamål har tilknytning til selskapets egne generering og innhenting av energi som kreves i produksjonen og administrative områder. Den internasjonale tapegruppens mål er å redusere CO₂-utslipp med 30 % sammenlignet med 2018 innen 2025. tesa har de siste årene allerede truffet tiltak for å øke energieffektiviteten og redusere CO₂-utslipp. De spesifikke CO₂-utslippene per tonn sluttprodukt ble redusert med 34,5 % i 2019 sammenlignet med tallene fra 2015. Et kutt på nesten 60 000 tonn CO₂ ble oppnådd i løpet av de siste fire årene til tross for økende salg, som følge av spesielle tiltak for energieffektivitet og bruken av grønn elektrisitet på tesas produksjonssteder.

Kraftvarme og solkraft

I dag kommer 27 % av elektrisiteten vår fra fornybare kilder, og 38 % produseres effektivt av kraftvarme: Derfor stammer bare 35 % av elektrisiteten vår i dag fra konvensjonelle kilder. Denne verdien skal reduseres betydelig på mellomlang sikt, for eksempel ved å øke bruken av grønn elektrisitet samt ytterligere investeringer i kraftvarme- og solkraftsystemer på utvalgte steder.

1000

milliarder tonn CO₂

har sluppet ut i verdens atmosfære i løpet av de siste seks tiårene som følge av energirelaterte prosesser. Den globale CO₂-konsentrasjonen økte med omtrent 110 ppm totalt fra 315 ppm (1958) til 417,07 ppm (2020). Dette er en økning på mer enn 30 %.
Solkraft bidrar

Drivhuseffekten

Jordens atmosfære består av 78 % nitrogen og 21 % oksygen. De gjenstående delene er sporgasser som enten har oppstått som følge av radioaktivitet (for eksempel edelgasser som argon og neon) eller som tilhører gruppen av atmosfæriske sporgasser (karbondioksid, metan, svoveldioksid, ozon). Til tross for den lave konsentrasjonen, er “spaken” eller effekten av disse sporgassene på klimaet vårt særdeles høy. Den naturlige drivhuseffekten er alene ansvarlig for en gjennomsnittstemperatur på +15 °C på jorden. Uten sporelementer eller drivhusgasser, ville jordens gjennomsnittstemperatur være -18 °C

Millioner investert i bærekraft

I løpet av de kommende årene vil vi jobbe med å redusere CO₂-fotavtrykket, spesielt når det gjelder produkter, kjøp og logistikkprosesser. Reiseaktiviteter vil også endres, spesielt som følge av de positive erfaringene vi har hatt med videokonferanser i løpet av de siste ukene. Ytterligere utslipp som ikke kan reduseres innen 2050 skal kompenseres for med et frivillig CO₂-kompensasjonssystem. I det store og hele forsøker tesa i henhold til Parisavtalen å bli klimanøytral innen 2050. Derfor vil et syvsifret eurobeløp investeres i bedriftsmessige klimaverntiltak og mål innen 2025.

Medlem av Executive Board, Direct Industries
Medlem av Executive Board, Direct Industries
“Selskap som ikke kontinuerlig utvikler og forbedrer tiltakene sine i forhold til dette, risikerer å klassifiseres lavere og vil ikke lenger vurderes for prosjekter, spesielt i bil- og elektronikkbransjen.”
Angela Cackovich

styremedlem med ansvar for tesa-gruppens bærekraftsagenda

Et samarbeid mellom mor og datter

Med sin forpliktelse til “Business Ambition for 1.5° C”, vil tesa for første gang samarbeide med Beiersdorf på et viktig område av sine bærekraftsstrategier. Dette beviser at det overordnede og tilknyttede selskapet vil rettes inn mot hverandre og koordineres i større grad i kommende år, til tross for at de står overfor forskjellige utfordringer.

 

Vi trenger endring