For Our Environment

For miljøet vårt

Klima og vern av ressurser utgjør kjernen av tesas bærekraftsstrategi.

Vår satsing i verdikjeden

Vårt fokus

Vår tilnærming fokuserer på å fremme vern av klima og ressurser, slik at vi kan nå målene våre både i dag og i fremtiden. tesa bidrar til klimavern ved å redusere sitt økologiske fotavtrykk gjennom hele verdikjeden. Som internasjonalt selskap arbeider vi bevisst med å lukke produksjonssykluser og konservere naturressurser.

Krimakrisen er én av vår tids største utfordringer. tesa er én av mange aktører fra hele verden som har satt seg fore å forhindre at den globale gjennomsnittstemperaturen stiger med 1,5 grader. Dette konkrete målet gjør det mulig for oss å redusere CO2-utslipp (område 1 og 2) med så mye som 30 prosent i absolutte tall (sammenlignet med 2018). Vårt mål er å bli fullstendig klimanøytrale innen 2050.

Mange hjul er satt i bevegelse for å oppnå våre ambisiøse klimamål for 2025. Disse omfatter:

Fornybar energi. Grønn energi er en avgjørende del av forpliktelsene våre. I 2019 fikk fem av våre anlegg i Tyskland allerede elektrisitet fra fornybare ressurser. Innen slutten av 2020 vil 100 prosent av elektrisiteten som brukes av alle produksjonsanleggene og kontorene våre over hele verden komme fra fornybare energikilder.

Reduksjon av energiforbruk. tesa har et godt utgangspunkt når det gjelder å begrense påvirkningen vår på miljøet ved å redusere energiforbruket. Et ISO 50001-sertifisert energiledelsessystem er installert på produksjonssteder med spesielt høyt energiforbruk (Hamburg og Offenburg), samt på hovedkontoret i Norderstedt i Tyskland. Dette gjør det mulig for oss å optimere energiintensive prosesser, samt identifisere områder der vi kan konservere mer energi.

Forbedret effektivitet. En forbedring av energieffektiviteten spiller også en viktig rolle utover reduksjon av det absolutte energiforbruket. Vi implementerer teknologi som er spesielt effektiv når det gjelder å spare ressurser og energi for å nå dette målet. Enkelte produksjonssteder har for eksempel sine egne enheter for kraftvarmeproduksjon, noe som gjør det mulig for oss å produsere varme og elektrisitet på en miljøvennlig måte på stedet.

Lavere globale utslipp

tesas satsing på klimavern stopper ikke ved grensene eller våre anleggs porter. Vår målsetning om å redusere globale utslipp inkluderer overordnede og underordnede prosesser, samt vår egen produksjon. Logistikkprosesser forbedres kontinuerlig ved å redusere utslipp i transport av råmaterialer og ferdigvarer. Vi tror også at å produsere i nærheten av kundene våre er viktig for å nå slike mål. Et eksempel er den nye fabrikken vår i Vietnam, som skal bygges fra 2022. Målet er å styrke tesas nærvær i Asia, samt korte ned transportrutene til lokale kunder.

Å lukke syklusen

Klimakrisen er ikke den eneste miljøutfordringen vi står overfor. En global økning av avfall skaper også store miljøutfordringer. Prognoser forutsier at Europa kommer til å produsere rundt 490 millioner tonn avfall per år innen 2030. Derfor spiller alternative tilnærminger som sirkulære økonomier en svært viktig rolle. Målet er å gjenbruke eller resirkulere ressurser der det er mulig, og å unngå avfall fra starten av. Vi har også forpliktet oss til å skape en sirkulær økonomi gjennom forskjellige tilnærminger, deriblant testing av alternative materialer til produktene våre, holde så mange materialer i samme livssyklus som mulig eller å resirkulere dem.

Bærekraftig forpakning. tesa har startet med emballasje for å redusere avfall. Vi bruker i økende grad gjenbrukbar eller resirkulerbar emballasje, samt forpakningsmaterialer fra bærekraftige kilder. Når vi reduserer emballasjens vekt, kan vi også redusere CO2-utslippene som forårsakes av transport. Vi vil fremover også arbeide med å opprette konkrete målsetninger for bærekraftig emballasje.

Endringer krever samarbeid Vi kan ikke oppnå visjonen vår om en sirkulær økonomi alene. Til dette trenger vi partnere som deler verdiene våre. For tesa handler samarbeid med partnere og andre interessegrupper om å skape synergier og forbedre infrastrukturen i sin helhet. Vi samarbeider også for å finne måter å fremme gjenvinning og resirkulering av materialer gjennom klebeløsningene våre.

“Vi forsøker å skape en sirkulær økonomi. Det har frem til nå ikke vært mulig å fullstendig unngå avfall i et selskaps produksjonskjede. Likevel arbeider vi hardt for å bruke materialer på en effektiv måte og – der det er mulig – gjenbruke og resirkulere
Michael Lang

Director Corporate Sustainability and Quality

Ren luft

Utover CO2-utslipp, fokuserer vi også på luftutslipp som oppstår gjennom hele produksjonskjeden. Disse omfatter VOC-utslipp, som er skadelige for både miljøet og menneskers helse, og som produseres ved bruk av løsemidler. Løsemidler brukes i produksjonen av beleggklebemidler og i rengjøringsprosesser. Målet vårt er å unngå VOC-utslipp i den grad det er mulig, og å utvide sortimentet vårt bestående av løsemiddelfrie teknologier. Vi har allerede kunnet oppnå flere gode resultater på dette området: Fra 2001 til 2019 reduserte vi VOC-utslippene våre med 92 prosent per tonn produsert sluttprodukt.

For a clean air

Our Commitment to Sustainability
Bærekraft
Vår satsing på bærekraft
Les mer
Our Strategy for the Future
Strategi
Mer bærekraft – mer innovasjon
Les mer
Our Focus Our Customers
Kunder
Vårt fokus – våre kunder
Les mer
For Employees and Society
Samfunn
For de ansatte og samfunnet
Les mer
verden blir varmere
Bærekraft
Business Ambition for 1.5° C' – Vi deltar!
Les mer