Our Focus Our Customers

Vårt fokus – våre kunder

Vi forsøker å tilby produkter som påvirker miljøet minst mulig gjennom hele levetiden.

Vi muliggjør våre kunders bærekraftsmål

Miljøvennlig fra starten av

Kundene våre er – slik som oss – på vei inn i en mer bærekraftig fremtid. Vi vil bruke de innovative produktene våre slik at de gjør det mulig for kundene våre å satse på teknologisk utvikling og et aktivt bidrag mot bærekraftige teknologier. Grunnlaget for å nå disse målene legges når vi innlemmer bærekraft fra produktutviklingstrinnet. Avgjørelser som tas fra starten av vil allerede i stor grad påvirke hvor miljøvennlige produktene våre er.

 

Dette omfatter en evaluering av forskjellige råmaterialers fordeler og ulemper. Bruk av resirkulerte og biologisk baserte råmaterialer spiller en spesielt viktig rolle i produktutvalget, på samme måte som valg av riktig produkt også skaper et lavere karbonfotavtrykk. I fremtiden vil vi bruke mer av disse råmaterialtypene. Vi forplikter oss også til å ytterligere redusere bruken av løsemidler og slik øke mengden produkter som produseres uten løsemidler. Vi unngår også å bruke sjeldne råmaterialer og materialer som kan forårsake en overdreven belastning under ekstraksjonsprosessen.

Centrifuge for plastic granules

Nytt liv blåses i gamle produkter

Hva skjer med tesa-produkter som ikke har oppfylt formålet sitt? Slutten av et produkts levetid spiller en like viktig rolle som starten. Hvis produktet eller dets individuelle komponenter kan resirkuleres eller brukes på nytt, betyr det at det blir mulig å spare ressurser et annet sted. For å oppnå dette, tas slutten av et produkts levetid allerede i betraktning i de tidlige produktutviklingsstadiene, og vi investerer i videre forskning på emnet.
 

Mottoet “reduser, gjenbruk, resirkuler”, driver arbeidet vårt for å skape en sirkelformet økonomi. Dette betyr at mindre materialer brukes fra starten av, samtidig som mer gjenbrukes og resirkuleres. Vi sparer ressurser ved å drive virksomheten vår i henhold til disse prinsippene.

Resirkulert og naturlig.

Med sortimentet tesa ecoLogo tilbyr vi kleberuller, klebefilm, pakketape, limstifter og korrekturruller som i stor grad produseres av resirkulerte eller naturlige materialer. Produktene i tesa ecoLogo-sortimentet produseres uten løsemidler, og er hovedsakelig laget av biologiske materialer og resirkulert emballasje.

tesa-ecologor-pbs-assortment
We are on a sustainable mssion with our customers

Mer bærekraftige løsninger for kundene våre

For å hjelpe kundene våre på reisen mot en mer bærekraftig virksomhet, utvikler vi effektive klebeløsninger som bidrar til å redusere deres CO2-utslipp samtidig som avfall unngås. Løsningene våre sikrer også at kundenes produkter enklere kan resirkuleres eller repareres.

Vi skaper endringer med produktene våre

Vi hjelper kundene våre med å drive virksomhet på en mer effektiv måte samtidig som bærekraftige teknologier fremmes i alt fra produksjon til e-mobilitet og vind- og solkraft. Dette er ingen tilfeldighet: Vi tar proaktivt hensyn til våre kunders behov og utvikler strategier for hvordan vi kan hjelpe dem nå sine bærekraftsmål i utviklings- og produksjonsprosessene våre.

Intelligent resirkulering.

Vi har utviklet Twinlock, et produkt som konserverer ressurser under en prosess som kalles fleksografi. Den brukes blant annet til trykking av emballasje. tesa Twinlock er et alternativ til monterte trykkplater og krever ingen selvklebende tape. Trykkplaten påføres i stedet direkte på den belagte tesa Twinlock-hylsen og kan senere fjernes uten problemer. Den er klar for neste bruk – så enkelt er det. Hvorfor er dette viktig? Gjenbruk og eliminering av ytterligere klebemidler sparer utslipp som ellers oppstår under transport og avhending.

Mounting Plate Twinlock
Driving flyweight

En motordreven lettvekter.

Jo lettere et kjøretøy er, desto lavere er drivstofforbruket – og dermed også CO2-utslippene. Designere i bilbransjen oppdaget dette for lenge siden, og startet et skifte mot reduksjon ved å implementere et konsept som går ut på lett konstruksjon. Dette er en spesielt vikig faktor i sektorer som e-mobilitet. Vi jobber aktivt for å drive denne utviklingen fremover: De selvklebende tapene våre bidrar blant annet til å tette hull i et bils karosseri. Våre selvklebende tapeløsninger er opptil 85 % lettere sammenlignet med konvensjonelle plugger som ofte brukes til dette formålet.

Reparer i stedet for å kaste.

Vi hjelper også kundene våre med å resirkulere med produkter som tesa Bond & Detach. Smarttelefoner er vanligvis vanskelige å ta fra hverandre for å isolere de individuelle komponentene når de blir skadet eller det ikke lenger er bruk for dem. tesa Bond & Detach-produktene gjør det mulig å feste komponenter som batterier slik at de forblir på plass. De kan også enkelt fjernes om nødvendig uten å etterlate rester. Dette gjør det mulig å skifte ut, avhende eller gjenbruke elektroniske komponenter. 

 

Fornybar energi.

Klebeløsningene våre støtter også produksjonen av solarmoduler og vindturbiner, og dermed også fremtidens energigenerasjon. Vi tilbyr blant annet applikasjoner for klebing av rammer og kontakter, samt celle- og kabelfester for produsenter av solkraftsystemer. Disse løsningene er værbestandige og sikrer derfor at systemene kan brukes i lengre tid.

Our Commitment to Sustainability
Bærekraft
Vår satsing på bærekraft
Les mer
Our Strategy for the Future
Strategi
Mer bærekraft skaper mer innovasjon
Les mer
For Our Environment
Miljø
Miljøvern
Les mer
For Employees and Society
Samfunn
For de ansatte og samfunnet
Les mer
Awards and Ratings
Priser og vurderinger
Les mer
Sustainability Report Title
Bærekraftsrapport
Les mer