tesa_06038_dr_Sparepartslist.pdf
Produktinformasjon

tesa® 6038

Halvautomatisk borddispenserProduktbeskrivelse

tesa® 6038 er en dispenser, som man kan forhåndsbestemte en valgt tapelengde. Den kan anvendes, når det er behov for en bestemt lengde tape. Takket være den robuste metallkonstruksjonen er dispenseren særlig egnet til industriell bruk. Den forutbestemte tapelengde gis ved å trykke på handtaket. Den serraterte kniven skjærer tapen av, når tapen trekkes ut. Den justerbare tapelengde er maks. 10 cm. tesa® 6038 dispenser har en særlig fordel: Betjeningsmåten kan endres, så den lager en tapestrimmel med en ikke-klebende fane av 5 mm lengde (idet tape-enden brettes).

Applikasjoner

For å sette i tesa®-ruller må det blå plastdekslet fjernes: Skyv metallknappen bak på dispenseren og løft av dekslet. tesa®-tape plasseres i tape-hjulet og begynnelsen på tapen plasseres med klebesiden ned på den øverste transportrullen. Sett dekslet tilbake på plass for å gjøre tesa® 6038 automatiske dispenser klar til bruk. For å endre tape-lengden løsnes mutteren ved siden av transportspaken og hjulet justeres til ønsket lengde. Hvis biter med ikke-klebende materiale trengs, flyttes den lille spaken foran på dekslet til høyre.
tesa_06038_ap_001_fullsize
tesa_06038_ap_002_fullsize

tesa_06038_ap_001_fullsize

tesa_06038_ap_002_fullsize

Tekniske egenskaper

Type tape

single-sided

Type applikator

table

Core diameter

3 inch

Vekt

2600 g

Anvendelse

multifunctional

Lengder opp til

100 mm

Lengde

270 mm

Innstillinger

manual

Max. rulldiameter

140 mm

Max. rullbredde

30 mm

tesa®-produkter viser god kvalitet dag inn og ut under krevende forhold og blir regelmessig underlagt streng kontroll. All teknisk informasjon og alle uttalte anbefalinger er gitt på grunnlag av vår beste kunnskap på grunnlag av praktisk erfaring. Alle data er basert på gjennomsnittsverdier og kan ikke overføres direkte til noe spesifikt applikasjon. tesa SE kan ikke gi spesifikke eller indirekte garantier for salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål. Dermed er brukeren ansvarlig for å teste om tesa®-produktet er egnet for et bestemt formål og egnet for brukerens måte å bruke det på. Hvis du er i tvil, er vårt tekniske supportpersonell tilgjengelig for å hjelpe deg.

Downloads
Relaterte produkter