Profesjonell gulvmerke- og advarselstape for håndverkere

Gulvmerke- og advarselstape

God gulvmerking er viktig både i sykehus, idrettshaller, fabrikker og parkeringshus. Det er spesielt viktig med merking på lagerplasser, men også på flyplasser, kjøpesentre og andre steder med mange mennesker er det viktig med tydelig gulvmerking for å unngå uhell. Denne merkingen skal være robust, lett å bruke og lett å fjerne igjen, og akkurat det er tesas sortiment av sikkerhetstape til både permanent og midlertidig bruk.

Profesjonell gulvmerke- og advarselstape

Lær mer om våre profesjonelle produkter

Vårt sortiment av gulvmerke- og advarselstape har to forskjellige funksjoner, nemlig merking av midlertidige farer, samt permanent og robust merking på f.eks. fabrikkgulv med hyppige passasje. tesas gulvmerke- og advarselstape kleber på en lang rekke overflater og kan brukes når du har behov for dem.