Profesjonell utendørs maskeringstape til håndverkere

Utendørs maskeringstape

Skiftende temperatur, sollys, vind og fuktighet: Utendørs malings- og lakkeringsarbeid stiller strenge krav til de maskerings- og beskyttelsesløsningene som brukes. Takket være de spesialiserte løsningene fra Tesa er ujevne fargekanter på grunn av dårlig maskeringstape og limrester nå noe som hører fortiden til.

Profesjonell utendørs maskeringstape

Lær mer om våre profesjonelle produkter

Maskeringstape som brukes utendørs, utsettes for påkjenninger fra både vær og sollys (UV-lys). Det er viktig at den har en viss motstandsdyktighet overfor begge, alt avhengig av anvendelsesforholdene. Ved renoveringsarbeid på fasader utgjør overflater som f.eks. vinduskarmer og utvendige metallbelegg en særlig risiko. Vårt sortiment av utendørs maskeringsprodukter er spesielt beregne på å imøtekomme disse utfordringene og gi pålitelig, værbestandig beskyttelse av problematiske områder under utvendig arbeid på bygninger.