Rett tape til rett anvendelse

Rett tape til rett anvendelse

Er du også i tvil om hvilken tape som er spesielt egnet til hvilke oppgaver? Og hvilken innflytelse har de generelle betingelsene i omgivelsene på valget av tape?

Tape brukes til å beskytte overflater og avmerke arbeidsområder, både innendørs og utendørs

Valget av den riktige tapen avhenger av en rekke faktorer:

  • Den overflaten som skal beskyttes (for eksempel: vedheftning på overflaten samt overflatens evne til å motstå vedheftning, kjemiske og mekaniske påvirkninger, glatt, grovt eller strukturert)
  • Hvor lenge man forventer at vedheftningen skal holde
  • Den tiltenkte anvendelsen (for eksempel: gips eller stukk, coating)
  • Innendørs eller utendørs bruk (for eksempel: Motstandsdyktighet overfor temperatur, vind og vær samt UV-stråling)

Betingelser for god vedheftning

tesa profesjonell maskeringstape

tesa profesjonell maskeringstape

Overflaten som skal maskeres, skal være tørr og fri for støv, olje og fett for å sikre tilstrekkelig vedheftning.
Tape kan brukes (påføres, fjernest) i temperaturer fra +5 °C til +40 °C. Temperaturen kan godt bevege seg over eller under dette intervallet mens tapen sitter på overflaten.
Hvis du har tenkt å påføre tape ved temperaturer under + 5 °C eller over + 40 °C, må du bruke spesialtape. Hvis komponenten som skal maskeres, forventes å bli utsatt for betydelig høyere temperaturer (f.eks. over + 60 °C) mens tapen er festet til den, trengs det spesielle tiltak, herunder bruk av spesialtape (f.eks. med akrylatlim), dobbel maskering og lignende.