Trükkal vaatamas kahjustatud fleksoplaati

Plaadikahjustuste kaugeleulatuvad mõjud

Vaadake lähemalt, kuidas hoiduda kerge vaevaga fleksotrükiga seotud plaadikahjustustest

3. märts 2020

Kuidas hoiduda kerge vaevaga fleksotrükiga seotud plaadikahjustustest

Kas olete kunagi täheldanud, kuidas liigne jõukasutus fleksograafiliseks trükkimiseks kasutatavate fotopolümeeridest trükiplaatide eemaldamisel tekitab soovimatuid kahjustusi? See pole kunagi rõõmustav avastus. See tähendab masinaoperaatoritele väsitavat ja ajakulukat plaadieemaldusprotsessi ning lisakulusid juhtkonna jaoks. Rikutud plaat läheb mahakandmisele ja selle asendamine on omakorda keskkonnale kahjulik. Keegi ei vaidle vastu, et plaatide kahjustamist tuleb võimaluse korral vältida ja just see ongi tesa eesmärk. Kuidas plaadipaigaldusteip sellele kaasa aitab?

Selge see, et iga plaadipaigaldusteipi ei saa kasutada iga trükimasinaga. Teibi nakkeomadusi mõjutavad spetsiifilised nõudmised, käitamisprotsess ja trükitarvikud. Vale kombinatsioon võib raskendada plaadi eemaldamist ja põhjustada plaadile kahjustusi, mis omakorda tähendab suuremat materjalikulu ning viivitusi tootmises.

Paigaldusteip peaks trükiplaati trükkimise ajal kindlalt paigal hoidma, võimaldades samas kerget ja kahjustusteta eemaldamist, kui töö saab tehtud. Tähtis on kasutada teipi, mis sobib just teie tootmiskoha konkreetsete oludega. Arvestada tuleb trükitarvikutega, nagu plaadid või trükivärv, samas sõltub teibi valimine ka olemasolevast plaadipuhastusprotsessist ja puhastusvahenditest.

Trükiplaadi eemaldamist võivad raskendada trükiplaadi tagumisele küljele jäävad jääkained lahustipõhiste trükivärvide ja plaadipaigaldusteipide kasutamisest. Miks nii? Trükivärvis sisalduvad keemilised sideained muudavad plaadi ja teibi vahelist sidet, muutes selle liiga tugevaks ja takistades trükiplaadi lihtsat eemaldamist. Lahenduseks on jääkainete vältimine põhjaliku puhastamisega või senise paigaldusteibi väljavahetamine.

Mis puudutab trükiplaatide puhastamist, siis võivad automaatsed plaadipuhastusmasinad paraku soodustada värvijääkide jõudmist plaadi tagumisele küljele. Tõsise kahju tekitamiseks piisab juba väga õhukesest värvijääkide kihist Laborikatsetest on lausa ilmnenud, et plaatide eemaldamine on seda keerulisem, mida õhem on jääkainete kiht. See tähendab, et isegi puhtana näivatel plaatidel võib olla keemilistest sideainetest jäänud jääkaineid, mida ei panda tähele enne eemaldamisraskustest tingitud kahjustuste tekkimist.

Flexo trükiseadmed
Flexo trükiseadmed
Flexo plaati vaatav isik
Even if a plate looks perfectly clean, invisible nitrocellulose residues can cause hard demounting and plate damage. The right adhesive tape and cleaning method play a crucial role.
Steffen Koslowski

Tootearendaja tesa

Flexo Plate Cleaning
Flexo Plate Cleaning

Soovimatute tagajärgede ennetamiseks tuleks automaatse puhastamise järel plaadid veel ka käsitsi üle puhastada. Trükiplaadid tuleb puhta vee ja sobiva lahustiga üle pühkida. Suurema osa trükimasinate puhul pole selline lisasamm aga praktiliselt teostatav.

Mõistlikum on kasutada teipi, mille plaadile jääv liimaine on värvikindel ja aitab seeläbi ennetada eemaldamisprotsessiga kaasnevat kahjustuste ohtu.

Pakume teile sobiva lahenduse, olenemata sellest, millest plaadipuhastusprotsessi (käsitsi või automaatset) te kasutate. Meie tesa® Softprinti tootevalikus leidub kvaliteetseid plaadipaigaldusteipe, mis vastavad iga fleksoprinteri nõuetele.

Näiteks tesa® Softprint TP sobib suurepäraselt automaatse puhastusprotsessi täiendamiseks. Selle eriline värvikindel liimaine ennetab trükiplaatide eemaldamisraskusi seoses automaatsete plaadipesurite ja nendest tingitud värvijääkidega. See tähendab ühtlasi, et tesa® Softprint TP-ga ei pea plaate käsitsi eraldi üle puhastama. Sellel on selged eelised: plaatide puhastamisele kulub vähem aega, tootmistegevuse seisuaeg lüheneb, plaatide kasutusiga pikeneb ja see kõik aitab vähendada tootmiskulusid.