Vastutus looduse ees – põhivisuaal

Meie tegevused jätkusuutlikkuse tagamiseks

Oleme aastaid tegelenud oma keskkonnajalajälje vähendamisega alates CO2 heite vähendamisest, ressursside tõhusast kasutamisest kuni jätkusuutlike tootelahenduste pakkumiseni.Maailma juhtiva liimitehnoloogiaettevõttena oleme aastaid olnud eeskujuks uuenduslikkuse ja hea tootekvaliteedi valdkonnas, aga sellele lisaks ka keskkonnaalase vastutustundlikkuse poolest. Kuna meie tootmisüksused asuvad eri riikides, on meil keskkonnaküsimustes äärmiselt suur vastutus. Keskkonna, loodusressursside ja toormaterjalidega hoolikas ümberkäimine on meie ettevõtte üks eesmärke. Samuti pakume tooteid, mis võimaldavad meie klientidel saavutada nende jätkusuutliku arengu eesmärke. 

Kliimakaitse ja CO2 heide

Mees metsas
Jätkusuutlikkus on meie ettevõtte strateegias kesksel kohal

tesa peamine keskkonnamõju on tootmisüksuste energiatarve. Seepärast paneme erilist rõhku kliima kaitsmisele ja CO2 heite vähendamisele. Kasutame kõigis olulise keskkonnamõjuga tegevuskohtades keskkonnajuhtimissüsteeme, et keskkonnatoimet tõhusalt kontrollida. Seitsmes tootmisüksuses ja meie peakontoris on standardi ISO 14001 sertifikaadiga keskkonnajuhtimissüsteem.

Peale keskkonnajuhtimissüsteemi on meie peakontoril ja suurima CO2 heitega tootmisüksustel (Hamburg ja Offenburg) standardi ISO 50001 järgi sertifitseeritud energiajuhtimissüsteem.

Suutsime turupõhise meetodi abil CO2 heidet lõpptoote tonni kohta aruandeperioodil võrreldes eelmise aastaga 1,8 protsendipunkti vähendada, võttes arvesse taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrit. Võrreldes 2015. vaatlusaastaga oleme 2019. aastal asukohapõhise meetodi kohaselt –9,8 protsendi juures ja seega 2020. aastaks taotletava 10-protsendilise vähendamise sihttaseme piires.

Loe edasi

Ressursside tõhus kasutamine

Vastutus Wood Natur Tree Leaves
Ressursside tõhus kasutamine on meile väga tähtis

Kooskõlas oma keskkonnasuunistega püüame tooteid toota, kasutada ja kõrvaldada viisil, mis minimeerib meie kahjulikku mõju keskkonnale. Ressursside tõhus kasutamine on väga tähtis. Hoolitseme keskkonnasäästlike tootmisprotsesside rakendamise eest juba toodete väljatöötamise algusjärgus. Kui vähegi võimalik ja mõistlik, kasutame taastuvaid ja ringlussevõetud toormaterjale.

Vee vastutustundlik kasutamine

Oleme teadlikud oma vastutusest keskkonna ees.
Oleme teadlikud oma vastutusest keskkonna ees

Püüdleme vee hoolika ja säästliku kasutamise poole tootmisprotsessides. Kogu maailmas tegutseva keemiaettevõttena peame oma ülesandeks kaitsta veeallikaid meie tootmistegevuse põhjustatud saastumise eest. Kaks Saksamaa tootmisüksust ja peakorter moodustavad kogu veetarbimisest umbes 77 protsenti. Nendes kolmes kohas tugineme kõige tõhusama veekasutuse tagamiseks tehnoloogilistele lahendustele. Ligikaudu 40 protsenti veest kasutatakse jahutussüsteemides ja seda tehakse korduvalt. 

Jätkusuutlikkus klientidele

Nico Jasper ja Bjoern Vorlop tesa® Twinlocki hülsi ees
tesa® Twinlock on klientide jaoks jätkusuutlik plaadipaigalduslahendus

Meie tooted esindavad parimat kvaliteeti, ohutust ja ressursside vastutustundlikku kasutamist. Peale selle, et muudame oma tooteid üha keskkonnahoidlikumaks, toetame oma lahendustega ka klientide kliimakaitse või loodusvarade säästmise püüdlusi: meie lahendused aitavad neil oma toodet pikema kasutusajaga, tõhusamalt ja energiasäästlikumalt toota. Selle tulemuseks on väiksem CO2 heide ja vähem jäätmeid.

Oma rakenduste ja lahendustega toetame oma tööstuspartnereid nende protsesside või toodete täiustamisel. Soovime aidata klientidel uuenduslike liimilahenduste abil suurendada nende protsesside ja toodete jätkusuutlikkust.

 

Meie tooted aitavad jätkusuutlikkust suurendada ka trüki- ja paberitööstuses.

Loe edasi

tesa® EasySplice trüki-, paberi- ja kiletööstusele

tesa® EasySplice on juba üle kümne aasta osutunud tõestatult tõhusaks vahendiks rullmaterjalide jätkamisel trüki-, paberi- ja kiletööstuses. tesa® EasySplice on valmistatud paberist ehk biopõhisest materjalist ja toetab jätkusuutlikkust kolmes aspektis.

  1. Kõige tähtsam on see, et tesa® EasySplice'i suurepärane jätkamismäär aitab toodetud materjali täielikult ära kasutada ja vähendab tootmisprotsessis tekkivaid jäätmeid.
  2. Paberi ringlussevõtuks peab see läbima trükivärvi eemaldamise protsessi. See tähendab, et trükivärv ja muud võõrkehad, nagu kleeplindid, peavad olema paberilt hõlpsasti eemaldatavad. Trükitööstusele mõeldud tesa® EasySplice'i tooted toetavad paberi ringlussevõttu ja on trükivärvide eemaldamise jaoks Rahvusvahelise Trükivärvi Eemaldamise Liidu (INGEDE) poolt sertifitseeritud.
  3. Lisaks pakume paberitööstusele tesa® EasySplice'i tooteid, mis on täielikult kiustatavad. See tähendab, et tesa® EasySplice'i saab uuesti tselluloosimassi sisse panna, et sellest uut paberit toota, toetades seega ringmajandust.
Loe edasi

tesa® Twinlock

isekleepuv hülss
tesa® Twinlocki hülsid

Meie uuenduslik tesa® Twinlocki seeria on üks näide, kuidas panustame jätkusuutlikumasse pakenditööstusesse. tesa® Twinlocki hülsse kasutatakse fleksotrükkimiseks, mis on peamiselt pakendite trükkimiseks kasutatav trükimeetod. Hülssidel olev isekleepuv tesa® Twinlocki kiht võimaldab trükiplaate ilma kleeplintideta paigaldada. Kliendid, nagu Christiansen Print, läksid meie tesa® Twinlocki hülssidega üle jätkusuutlikumale, keskkonnahoidlikumale ja ressursse säästvamale tootmisprotsessile ning saavad kasu trükkimise suuremast tootlikkusest ja majanduslikest eelistest. 

Kui soovite rohkem teada saada tesa vastutusest ja meie pühendumusest jätkusuutlikkusele, vaadake meie jätkusuutlikkuse aruannet, mille leiate siit:

tesa vastutus

Loe edasi