Kestlikkus

Corona viiruse tõttu paljudel lastel pole võimalik minna lasteaeda või kooli. Sedaviisi jäetakse haridus unarusse – üle kogu maailma. Nii ei tohi! Seepärast tesa ja ’Päästke lapsed’ -organisatsioon otsustasid partnerluse kasuks, mis rahastab nüüd haridusprojekte kuues riigis.

UNESCO andmetel umbes 1,5 miljardile poisile ja tüdrukule on hetkel koolide, lasteaedade ning vabaajakohtade sulgemine mõjunud rängalt. Eriti valusalt on tabanud kriis sotsiaalselt ebasoodsas olukorras olevaid lapsi, mis suurendab hariduslikku ebavõrdsust. „Haridus ühendab. Kõikjal koos.“ on moto, millega ’Päästke lapsed’ – suurim ülemaailmne sõltumatu laste õiguste kaitse organisatsioon – ja rahvusvaheline kleeplindi kontsern tesa otsustasid moodustada partnerluse, eesmärgiga anda lastele võimalus paremaks tulevikuks. Oma 1 miljoni eurose annetusega toetab tesa valitud projekte kuues riigis kolmel kontinendil: Vietnamis, Hiinas, Indias, Mehhikos, Itaalias ja Saksamaal.

mapa_EE

Vaesustsükli murdmine

„Meil on väga hea meel anda ettevõttena sedavõrd oluline panus, võtta tärkav ja jõudu koguv põlvkond oma kaitsva vihmavarju alla koos ’Päästke lapsed’ -organisatsiooniga,“ ütleb dr Norman Goldberg, tesa SE tegevjuht. „Haridus aitab oluliselt kriisi ületada ning vaesustsüklit murda – Corona pandeemia ajal ja isegi hiljem.“ Kõik rahastatud projektid asuvad piirkondades, kus tesa kontsern on praeguseks juba tegutsemas oma rajatud tehaste või tütarettevõtetega või saab tulevikus seal tegevaks. Alles hiljuti, 2020 aasta kevadel, otsustas tesa ehitada Vietnami teise tootmisüksuse umbes 55 miljoni euro eest.

Dr Norman Goldberg, tesa tegevjuht
Dr Norman Goldberg, tesa tegevjuht

tesa SE

„Haridus aitab oluliselt kriisi ületada ning vaesustsüklit murda – Corona pandeemia ajal ja isegi hiljem.“

Dr. Norman Goldberg

tesa SE tegevjuht

Intervjuu laste reporteriga:

Partnerluse avalöögiks palusid kaks tesa laste reporterit kaht juhatuse liiget, Susanna Krügeri ja dr Norman Goldbergi vestlusele.

5

miljonit eurot

jagatakse tesa annetusprogrammi kaudu. tesa toetab valitud ’Päästke lapsed’ -organisatsiooni projekte ja globaalset Covid-19 kriisifondi haldavat abiorganisatsiooni ’Arstid Ilma Piirideta’ mõlemat 1 miljoni euroga. Lisaks annetab tesa 200 000 eurot igale kohalikule organisatsioonile seitsmes regioonis – Aasiast Põhja- ja Ladina-Ameerikani kui ka Euroopas – millised kohalikud partnerid on välja valinud.

Tegutsedes ilma tegevuskavata laual

„Juba kohe meie esimestest kõnelustest peale sai selgeks, et ’Päästke lapsed’ ja tesa järgivad samu eesmärke ning tahavad toetada ebasoodsas olukorras olevate laste õigust haridusele. Meie partnerlus sobitab kohaliku projektitöö kokku globaalse haardega,“ ütleb Susanna Krüger, ’Päästke lapsed’ Saksamaa filiaali juhatuse esinaine. Üldiselt hoidume tegevuskavade ja -plaanide väljatöötamisest, mis võivad jäädagi vaid paberile, kuid alati töötame koos kohalikega. Rakendame proovitud ja testitud mudeleid, mida saab kohandada ja laiendada üle riigipiiride,“ lisab ta.

Foto_Päästke_lapsed_Vietnam1-1
Osa tesa annetusest ’Päästke lapsed’ läheb Vietnamile. Seal umbes 20 000 vaestest maa- ja linnapiirkondadest pärit lapsele jagatakse mitmesuguseid õppematerjale.

© Save the Children (e.k Päästke lapsed)

Koduõpe, õpetajate koolitused, ja seadmed

 

 

Midagi järgmist tõotab hariduspartnerlus konkreetselt: Vietnamis, umbes 20 000 vaestest maa- ja linnapiirkondadest pärit lapsele jagatakse mitmesuguseid õppematerjale – alates paberist ja kirjutusvahenditest. Lisaks on kavas edendada lugemist ja kirjutamist, näiteks mentoreid kaasates. 

 

Hiinas aitab tesa rahaline toetus rohkem kui 100 000 last vanuses kümme kuni kaksteist ja nende peresid, et tugevdada nende sotsiaal-emotsionaalset arengut ja vastupidavusvõimet. Interaktiivsete meetodite kaudu saavad õpetajad vajalikud vahendid, et arendada neid ülalnimetatud olulisi oskusi. Praegusel ajal selliste pakkumiste digiteerimine on esmatähtis.

Indias, kus koolide sulgemised mõjutavad 320 miljonit koolilast, ’Päästke lapsed’ soovib tagada, et lapsed saaksid koduõppe tuge, näiteks liikuvate raamatukogude – raamatukogubusside – abil. Samuti pööratakse tähelepanu ametiasutuste nõustamisele, kuidas töötada välja kontseptsioon ja kavand poiste ja tüdrukute kooli tagasi naasmiseks. Sest: Lapstööjõud, lastega kaubitsemine ja laste kuritarvitamine on hetkel oluliselt suurenenud.

Ladina-Ameerikas on olukord järsult halvenenud viimase paari nädala jooksul; piirkond loetakse uueks pandeemia epitsentriks. Mehhikos üksi üle 40 miljoni lapse tervis, heaolu ja haridus on kaalul. Põhjalikud abimeetmed on suunatud eelkõige põliselanike, sisserändajate perede ja maapiirkondades elavatele inimestele. ’Päästke lapsed’ teeb tihedat koostööd haridusministeeriumiga, et koolitada õpetajaid, arendada õppesisu ja pakkuda hädavajalikke tehnilisi seadmeid.

Susanna Krüger, ’Päästke lapsed’ Saksamaa filiaali juhatuse esinaine
Susanna Krüger, ’Päästke lapsed’ Saksamaa filiaali juhatuse esinaine

© Save the Children

Üldiselt hoidume tegevuskavade ja -plaanide väljatöötamisest, mis võivad jäädagi vaid paberile, kuid alati töötame koos kohalikega.

Susanna Krüger

’Päästke lapsed’ Saksamaa filiaali juhatuse esinaine

Ulatuslik „haridusvaesus“ samuti Euroopas

Ometi läheb mitmesuguseid abimeetmeid tarvis ka otse meie lähedalt. Umbes 100 000 last 30 Itaalia linnas saavad kasu meie toetusest, mille motoks on „Tuleviku ümberkirjutamine“. Juurdepääsu võimaldamine internetile ja tahvelarvutid on mõeldud selleks, et tagada noorte võimalused jätkata õppimist veebis, kui koolid on suletud. 

Saksamaal, ’Päästke lapsed’ on katsetamas projekti ’MakerSpace’ – veebipõhist õpikoda, kus lapsed nn fookustatud koolidest võivad avalikult ja loovalt tugevdada oma oskusi. Teaduslikult toetab projekti Berliini Tehnikaülikool (TU Berlin), et saada rohkem teadmisi digitaalsete õppematerjalide formaatide tarbeks.

Päästke lapsed

Aastal 1919, varsti pärast Esimest Maailmasõda, Eglantyne Jebb ilmus Suurbritannia tänavatele, et koguda näljas lastele annetusi – eriti lastele Saksamaal. See tähistas maailma suurima sõltumatu laste õiguste organisatsiooni sünnitundi. Sajand hiljem toimib ’Päästke lapsed’ 113 riigis, et võimaldada kõige ebasoodsamas olukorras, tõrjutud või raskesti ligipääsvatele poistele ja tüdrukutele tervislik elustart, juurdepääs põhiharidusele ja kaitsta neid sõdade ja konfliktide eest. ’Päästke lapsed’ püüab parandada laste elu pikemas perspektiivis – kriiside ja katastroofide ajal, vaid ka väljaspool neid.