For Employees and Society

Meie pühendumine ühiskonnale

Töötajatele ja ühiskonnale

Toetame töötajaid kõikjal meie väärtusahelas ja oleme pühendunud projektidele, mis aitavad kaasa järgmise põlvkonna innovaatorite tekkele.

Tähelepanu töötajatel

Kui keskenduda pikaajalisele edule, siis meie töötajad on tesa kõige väärtuslikum vara. Seepärast loome töökeskkonna, mis võimaldab innovaatilistel ideedel areneda ja mille vormib austus, võrdsus ja ohutus.

Focus on Employees
our goal vision zero_EE

Tervishoid ja turvalisus

Töötajate ohutus on tesa prioriteet, eriti kehtib see tootmistöötajate kohta. Ohutuse puhul on isegi üks õnnetus liiga palju. Seetõttu püüame vähendada tööõnnetuste arvu nullini - see on eesmärk, mis on kinnitatud meie VISIONZER[O] juhtpõhimõttes. Meil esinevate õnnetuste sagedus on oluliselt madalam Saksamaa antud sektori keskmisest: iga miljoni töötunni kohta registreeris tesa 1,6 õnnetust, mille tulemusena pidid töölised 2019. aastal võtma kolm või rohkem puhkepäeva.

 

Peale seadusjärgsete eeskirjade on meie ettevõtte tööohutuse juhtimissüsteemi aluseks ka kogu ettevõtet hõlmavad tööohutuse juhised. Suunistes rakendatakse töökohal konkreetseid meetmeid riskide vähendamiseks ja ohutuse suurendamiseks. Üheks näiteks on rakendus „Safety Tour“, mis annab meie tootmistöötajatele tuge SOS-kontrollide ajal (SOS = ohutus, kord, hügieen).

 

Samuti seisame aktiivselt hea tesa töötajate tervist ja heaolu: meie ettevõtte toimiv tervishoiusüsteem sisaldab pakkumisi treeninguteks ja lõõgastumiseks, erinevaid töötervishoiualaseid läbivaatusi ja tervislikku toitumist toetavaid võimalusi.

Töötajate arengu edendamine

Kuidas saaksime tihedas konkurentsis meelitada ja hoida kõrgelt kvalifitseeritud töötajaid? Meie jaoks on võtmetähtsusega paljude üksikute meetmete summa: alates kohandatud koolitusprogrammide pakkumisest ja võimalusest erialaseks arenguks kuni atraktiivsete arenguvõimaluste ning töö- ja pereelu tasakaaluni välja.

 

Meie eesmärk on edendada ettevõttekultuuri, mis tugevdab suutlikkust, meeskonnatööd, osakondadevahelist koostööd ja rahvusvahelistumist. Selles valdkonnas kuuluvad meie mõndade prioriteetide hulka juhtide arendamine ja karjääri planeerimine. Juhtimisarenduse programmi eesmärk on toetada oma oskuste edasisel täiendamisel meeskonnajuhte ja juhte ning see on üks paljudest vahenditest, mida oleme töötajate arengu edendamiseks rakendanud.

 

Kokkuvõte meie jaoks eriti olulised oskustest on meie üheksas põhipädevuses. Need on aluseks personaliosakonna tööle ja neid rakendatakse kõigis meie personalijuhtimise rakendustes. Neil on oluline roll näiteks pädevuste läbivaatustel. See arenguprogramm annab andekatele inimestele võimaluse osaleda karjääriga seotud tegevustes ja harjutustes. Seejärel saavad nad meie põhipädevuste alusel individuaalset tagasisidet. Eesmärk on välja selgitada iga kandidaadi tugevused ja potentsiaal ning toetada nende karjääri ettevõttes.

 

Samuti on meie jaoks oluline anda töötajatele võimalus vahetada ettevõtte-siseselt osakonda. Tesa X-perience mudel on kasutusele võetud just sel põhjusel. See annab näiteks töötajatele, kellel on kõrged teadmised toodetest, võimaluse saada ülevaade sellest, kuidas klientidega suhelda.

 

Lisaks pakume terviklikke koolitus- ja ametialase arengu võimalusi, mis on spetsiaalselt välja töötatud vastavalt ettevõtte vajadustele ning hõlmavad paljusid oskusi ja sihtrühmi.

Õiglased tingimused ja võrdsus

Enne meie kliendini jõudmist on meie toodetel sageli pikk teekond. Meie väärtusahelas on mitut kontinenti ja seda teostavad paljud inimesed, kes töötavad tesa heaks nii otseselt kui ka kaudselt. Me vastutame nende kõigi eest. Seetõttu oleme endale võtnud kohustuseks pakkuda ausaid töötingimusi ning austada inimõigusi kogu oma väärtusahelas. Tagamaks, et see alati toimiks, teeme tihedat koostööd oma partneritega ja viime läbi tarnijate hindamisprotsesse.

 

Selle töö aluseks on meie käitumiskoodeks ja meie tarnijate käitumiskoodeks, mis sisaldavad meie töötajate, tarnijate ja äripartnerite peamisi käitumisreegleid.

Our Strategy for the Future
Awards and Ratings
Autasud ja hinnangud

Avaldus meie saavutustele jätkusuutlikkuse vallas

2020. aastal võttis tesa grupp taas osa EcoVadise jätkusuutlikkuse reitingutest ja sai hõbemedali jätkusuutlikkuse saavutuste eest, mis on seega tunnistuseks sellest, et oleme oma tööstusharus keskmisest kõrgemal positsioonil. EcoVadis on tuntud reitinguplatvorm ülemaailmsete hankeahelatega ettevõtetele. See analüüsib ja hindab ettevõtete põhimõtteid, tegevust ja tulemusi keskkonna, tööpraktika, inimõiguste, eetika ja vastutustundlike hangete valdkonnas.

2020. aasta keskel alustasime tarnijatele mõeldud jätkusuutlikkuse programmiga. Esialgse kampaania raames kutsusime 50 parimat tarnijat osalema EcoVadise jätkusuutlikkuse reitingutes ja jagama oma tulemusi meiega. Järgnevatel aastatel tahaksime julgustada osalema rohkem tarnijaid: 

80%

otseostud

Meie eesmärk on, et 2025. aastaks teevad 80 protsenti otseostudest tarnijad, kes on osalenud jätkusuutlikkuse reitingutes, nagu näiteks EcoVadis

edendades järgmise generatsiooni uuenduslikku mõtteviisi

Albert Einstein juba teadis, et probleeme ei saa lahendada sama mõtlemisega, mida kasutati nende loomisel. Selle asemel on meil vaja värskeid ideid ja noori, kes näevad oma osa tuleviku probleemide lahendamisel.

 

Tahame toetada järgmist põlvkonda, võimaldades neile juurdepääsu teadustele, tehnoloogiale, inseneriteadustele ja matemaatikale ning tuleviku võtmetehnoloogiatele. Meie jaoks eriti oluline teema on ebavõrdsuse vähendamine ja võrdsete võimaluste loomine. Üks meie põhialgatusi selles valdkonnas toetab koolitusvõimalusi, mis julgustavad rohkem naisi õppima loodusteadusi, tehnoloogiat, inseneriteadusi ja matemaatikat.

 

Promoting the Next Generation of Innovative Minds

Loodusteaduste ja tehnoloogia algatus (NAT).

Üks algatustest, milles tesa osaleb, on NAT (Initiative für Naturwissenschaft und Technik gGmbH), mis ühendab Hamburgi ja Norderstedti koole ülikoolide, tehnikumide ja tehnoloogiale keskendunud ettevõtetega. NAT-i eesmärk on võimaldada noorukitel saada laialdasi teadmisi erinevate kutsealade kohta. Üks näidetest on NAT-i algatatud mint:pink - programm, mis on suunatud spetsiaalselt tütarlaste mõjuvõimu suurendamisele, kui ka mint.match, mis viib kokku abituriendid pühendunud loodusteadlastega.

Pühendunud kogu kriisi vältel

Meie sotsiaalsed lubadused hõlmavad ka heategevusorganisatsioonide rahalist toetamist. Alates koroonakriisi algusest on tesa annetanud teiste hulgas organisatsioonidele Arstid Ilma Piirideta ja Päästke Lapsed. Oleme annetanud organisatsioonile Arstid Ilma Piirideta miljon eurot, mis teeb sellest ühe suurima ühekordse annetuse, mida see organisatsioon kunagi saanud on. Raha suunatakse ülemaailmsesse Arstid Ilma Piirideta COVID-19 kriisifondi ja seda kasutatakse kiire ja lihtsa abi pakkumiseks seal, kus seda kõige rohkem vaja on.

 

Motoga „Haridus ühendab. Koos terves maailmas.“ Päästke Lapsed ja tesa võtavad käsile kasvava ebavõrdsuse probleemi. See tabab valusalt sotsiaalselt ebasoodsas olukorras olevaid lapsi eriti pandeemia ajal. Ühe miljoni euro suuruse annetusega toetame valitud Päästke Lapsed projekte kuues riigis - Vietnamis, Hiinas, Indias, Mehhikos, Itaalias ja Saksamaal.

One of the main priorities for MSF is the safety of health workers, and that is why all the staff must follow strict protocols in terms of safety and security

Lisateavet jätkusuutlikkusest

Our Commitment to Sustainability
Jätkusuutlikkus
Meie pühendumine jätkusuutlikkusele
Loe edasi
Our Focus Our Customers
Kliendid
Meie fookus – meie kliendid
Loe edasi
Our Strategy for the Future
Strateegia
Rohkem jätkusuutlikkust, rohkem uuendusi
Loe edasi
For Our Environment
Keskkond
Keskkonna kaitsmine
Loe edasi
Maailm on muutumas soojemaks
Jätkusuutlikkus
Äriambitsioonid 1.5 °C - lööme kaasa!
Loe edasi
Päästke lapsed
Jätkusuutlikkus
Päästke lapsed!
Loe edasi
MSFi (lüh ’Médecines Sans Frontières; Arstid Ilma Piirideta’) üks peamisi prioriteete on tagada tervishoiutöötajate turvalisus: põhjus, miks kõik töötajad peavad järgima rangeid ohutuse ja turvalisuse eeskirju.
Jätkusuutlikkus
Võitlus Corona vastu
Loe edasi