Küpsiste seaded

SeadedHädavajalikud küpsised

Hädavajalikud küpsised tagavad nende funktsioonide toimimise, milleta ei saa meie veebilehti ettenähtud viisil kasutada. Neid küpsiseid kasutame ainult meie ja seetõttu nimetatakse neid esimese poole küpsisteks. Hädavajalike küpsiste kasutamiseks meie veebisaidil teilt nõusolekut ei küsita. Seetõttu ei ole hädavajalikke küpsiseid võimalik ükshaaval aktiveerida ja desaktiveerida.

Funktsionaalsus- ja jõudlusküpsised

Funktsionaalsusküpsised võimaldavad jätta meelde teavet, mis on teie külastamisest salvestunud veebisaidile, mille põhjal saame pakkuda teile paremaid ja isikustatud funktsioone. Need küpsised koguvad ja salvestavad teavet anonüümselt, kuid ei salvesta tegevusi kolmandatel veebilehtedel, nii et nende abil ei ole võimalik teie käitumist teistel saitidel jälgida. Jõudlusküpsised koguvad teavet veebisaidi kasutamise kohta. Kasutame jõudlusküpsiseid, et paremini mõista, kuidas meie veebilehti kasutatakse, ning parandada küpsiste abil veebilehtede kasutusmugavust, sisu ja funktsionaalsust.

Nõusolekupõhised küpsised

Nõusolekupõhised küpsised paigaldatakse ja neid kasutatakse ainult teie eelneval selgesõnalisel nõusolekul.