Küpsiste seaded

SeadedTingimata vajalikud küpsised

Tingimata vajalikud küpsised tagavad selliste funktsioonide toimimise, ilma milleta ei saa meie veebilehti ettenähtud viisil kasutada. Neid küpsiseid kasutame ainult meie ja seetõttu nimetatakse neid esimese poole küpsisteks. Tingimata küpsiste kasutamiseks meie veebisaidil ei ole teie nõusolek vajalik. Seetõttu ei ole tingimata vajalikke küpsiseid võimalik ükshaaval aktiveerida ja desaktiveerida.

Funktsionaalsus- ja toimivusküpsised

Funktsionaalsusküpsised võimaldavad salvestada teavet, mille olete juba meie veebisaidile sisestanud, ja selle põhjal pakkuda teile paremaid ja isikupärastatud võimalusi. Need küpsised koguvad ja salvestavad teavet anonüümselt, nii et nende abil ei ole võimalik jälgida teie liikumist teistel saitidel.

Toimivusküpsised koguvad teavet selle kohta, kuidas veebisaiti kasutatakse. Meie kasutame neid, et paremini mõista, kuidas meie veebilehti kasutatakse, ning parandada nende meeldivust, sisu ja võimalusi.

Nõusolekupõhised küpsised

Nõusolekupõhised küpsised paigaldatakse ja neid kasutatakse ainult teie eelneval selgesõnalisel nõusolekul.