การติดยึดต้านทานแรงลอก

การจัดการกับการลอกอย่างไร (การติดยึดต้านทานแรงลอก นั่นคือ)?

เมื่อพูดถึงเทปติดยึดแบบไวต่อแรงกด ไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องแรงติดยึด แรงยึดกัน และความเหนียวเท่านั้น คุณยังจำเป็นต้องทราบมากกว่านี้ เพื่อค้นหาเทปสมบูรณ์แบบสำหรับวัตถุประสงค์พิเศษเฉพาะของคุณ ยังมีอีกสามสิ่งที่ต้องกำหนดลงไปให้แน่นอน: แรงยืด ความทนทานต่อแรงเฉือน และการติดยึดต้านทานแรงลอกสิ่งสุดท้ายมาก่อน: การติดยึดต้านทานแรงลอก เป็นเรื่องที่สัมพันธ์กับแรงยึดเหนี่ยวของสารติดยึดคู่กับชั้นวัสดุที่ใช้ร่วมกัน การใช้งานบางอย่างในสมัยแรกเริ่มนั้น สารติดยึดแบบไวต่อแรงกด เช่น ผ้าพันแผล ฉลาก และเทปปิดคลุมพื้นที่ป้องกันเปื้อนในการฉีดพ่นสีนั้น มีการประเมินผลงานเทปบนพื้นฐานของเรื่องที่ว่าจะลอกออกจากพื้นผิวที่ใช้ติดนั้นได้ง่ายหรือยากเพียงไร การใช้งานในยุคต้นนั้น กำหนดระดับการทดสอบความต้านทานการลอกออก ซึ่งได้พัฒนาต่อมาและกลายเป็นการทดสอบมาตรฐานทางอุตสาหกรรม สำหรับการวัดความง่ายหรือการต้านทานในการลอกเทปติดยึดออก เมื่อมีการแยกระหว่างสารติดยึดที่ไวต่อแรงกด (PSA) และชั้นวัสดุที่คู่กัน

ทำไมการติดยึดต้านทานแรงลอกจึงเป็นเรื่องสำคัญ

แผงโซลาร์เซลล์
การยึดเหนี่ยวแบบถาวรในสภาพแวดล้อมที่มีเงื่อนไขข้อเรียกร้องสูง จำเป็นต้องมีการติดยึดต้านทานแรงลอกระดับสูงมากยิ่ง

มีปัจจัยหลักสามประการที่จะต้องพิจารณาเมื่อพยายามทำความเข้าใจอย่างเต็มที่ในเรื่องพลังการติดยึด: แรงยืด ความทนทานต่อแรงเฉือน และการติดยึดต้านทานแรงลอก การติดยึดต้านทานแรงลอก ได้รับการจำกัดความว่า เป็นแรงที่จำเป็นต้องใช้ในการ “ลอก” เทปติดยึดออกจากพิ้นผิวใดที่กำหนด ไม่ว่าจะยืดหยุ่น ราบเรียบ หรือแข็งทื่อ แรง “ลอก” ได้รับการวัดตามแนวขวางความกว้างของชั้นวัสดุที่ติดเทปเท่านั้นและเสมอ ทำให้แรงแยกต้านทานได้ยากขึ้น เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจปัจจัยการติดยึดต้านทานแรงลอก เพราะจะใช้เป็นสิ่งนำแนวทางในการเลือกเทปที่ถูกต้องสำหรับการใช้งาน

การติดยึดต้านทานแรงลอกเป็นประเด็นพิจารณาที่สำคัญมากสำหรัการใช้งานติดยึดทั้งสองแบบ คือ ชั่วคราวหรือถาวร การใช้งานแบบชั่วคราว การติดยึดต้านทานแรงลอกจำเป็นต้องรักษาความสมดุลอย่างเหมาะสมที่สุดระหว่างการรักษาแรงติดยึดที่ถูกต้องและยอมให้ลอกออกได้ง่าย เทปปิดคลุมพื้นที่ป้องกันเปื้อนสีส่วนใหญ่เป็นตัวอย่างดีเลิศของเทปที่ให้การติดยึดต้านทานแรงลอกอย่างเพียงพอระหว่างการใช้งาน และยังสามารถลอกออกจากชั้นวัสดุได้อย่างสะอาดหมดจดหลังการใช้ สำหรับการใช้งานแบบชั่วคราว เป็นเรื่องสำคัญเสมอที่จะต้องคำนึงถึงว่าแรงติดยึดต้านทานแรงลอกจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป อาจจำเป็นต้องทำการทดสอบที่เหมาะสมในห้องปฏิบัติการเพื่อตัดสินว่าเทปพิเศษเฉพาะอย่างนั้นจะเหมาะหรือไม่กับงานที่ต้องการใช้

สำหรับการใช้ยึดเหนี่ยวอย่างถาวร จะต้องตั้งเป้าให้มีการต้านทานแรงลอกให้มากที่สุด ในกรณีส่วนใหญ่ ผลิตภัณฑ์เทปที่เลือกเป็นเทปสองหน้า สำหรับการยึดเหนี่ยวแบบถาวร สามารถประเมินค่าพารามิเตอร์ต่อไปนี้ได้ด้วยการทดสอบการติดยึดต้านทานแรงลอกเพื่อตัดสินว่าเงื่อนไขการใช้งานใดอาจมีผลที่ไม่พึงประสงค์ต่อแรงติดยึด:

  • ระดับแรงติดยึดต่อชิ้นส่วนของส่วนประกอบ เช่น โลหะ พลาสติก สิ่งทอ หรือพื้นผิวเรียบเมื่อเทียบกับขรุขระ
  • อุณหภูมิการใช้งาน และเงื่อนไขของสภาวะแวดล้อม เช่น การทดสอบที่ 80°C การทดสอบในระดับอุณหภูมิห้องหลังจากทิ้งให้ถูกความชื้น 168 ชั่วโมง
  • การพัฒนากำลังแรง เช่น ทดสอบหลังหนึ่งนาที ทดสอบหลัง 72 ชั่วโมง และทดสอบหลัง 14 วัน

ในกรณีทั้งหมด การติดยึดต้านทานแรงลอกเป็นหนึ่งในสามแรงแยกที่ช่วยในการตัดสินว่าเทปจะทำงานได้ผลในการใช้งานที่เจาะจงนั้นหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานแบบชั่วคราวหรือถาวร จะได้ค่าการติดยึดต้านทานแรงลอกที่เหมาะดีที่สุด ต่อเมื่อชั้นวัสดุสะอาด ปราศจากฝุ่นละอองหรือคราบไขมัน และมีแรงกดหรือเวลากดค้างอย่างเพียงพอ

เพิ่มเติม

ตัวอย่างวิธีทดสอบการติดยึดต้านทานแรงลอก

การวัดแรงที่จำเป็นต้องใช้ลอกเทปออกในทิศทางตรงกันข้าม (180°)
การวัดแรงที่จำเป็นต้องใช้ลอกเทปออกด้วยแรงสถิตในทิศทาง 90°
การวัดแรงที่จำเป็นต้องใช้ลอกเทปออก ในทิศทาง 90°
การวัดแรงลอกออกเป็นชั้น ๆ

การวัดแรงที่จำเป็นต้องใช้ลอกเทปออกในทิศทางตรงกันข้าม (180°)

การวัดแรงที่จำเป็นต้องใช้ลอกเทปออกด้วยแรงสถิตในทิศทาง 90°

การวัดแรงที่จำเป็นต้องใช้ลอกเทปออก ในทิศทาง 90°

การวัดแรงลอกออกเป็นชั้น ๆ

ความทนทานต่อแรงเฉือนหมายถึงอะไร

ทดสอบการต้านทานแรงเฉือน ที่ ห้องปฎิบัติการของ tesa R&D
ทดสอบการต้านทานแรงเฉือน ที่ ห้องปฎิบัติการของ tesa R&D

ความทนทานต่อแรงเฉือนเป็นความสามารถของสารติดยึดที่จะต้านทานการเคลื่อนที่อย่างช้าหรือการเลื่อนไหล สิ่งนี้จะเกิดขึ้น เมื่อแรงส่งผลต่อเทปตามแนวขนานกับพื้นผิวที่ยึดเหนี่ยว คุณสมบัตินี้วัดโดยการติดชิ้นเทปขนาดยาวหนึ่งนิ้วกับแผงเหล็กกล้าสเตนเลส แล้วแขวนน้ำหนักไว้ที่ปลายด้านหนึ่งของเทป แรงเฉือน แสดงออกเป็นหน่วยเวลา ก่อนที่เทปจะเลื่อนไหลหลุดออกจากแผงเหล็กกล้า คุณภาพด้านแรงเฉือนที่ดีเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งาน อย่างเช่น การต่อประกบ ที่ซึ่งเทปถูกใช้สำหรับยึดชั้นวัสดุสองชั้นให้ติดกัน พร้อมด้วยแรงที่เกิดขึ้นในทิศทางตรงกันข้ามทั้งสองด้าน

ตัวอย่างวิธีทดสอบแรงเฉือน

ทดสอบการต้านทานแรงเฉือน ที่ ห้องปฎิบัติการของ tesa R&D
การทดสอบแรงเฉือนพลวัต
ทดสอบการต้านทานแรงเฉือนสถิต
ทดสอบแรงเฉือนสถิต
ทดสอบการต้านทานแรงเฉือนไมโคร - ช่วง 2
ทดสอบการต้านทานแรงเฉือนไมโคร - ช่วง 4
ทดสอบการต้านทานแรงเฉือนไมโคร - ช่วง 3

ทดสอบการต้านทานแรงเฉือน ที่ ห้องปฎิบัติการของ tesa R&D

การทดสอบแรงเฉือนพลวัต

ทดสอบการต้านทานแรงเฉือนสถิต

ทดสอบแรงเฉือนสถิต

ทดสอบการต้านทานแรงเฉือนไมโคร - ช่วง 2

ทดสอบการต้านทานแรงเฉือนไมโคร - ช่วง 4

ทดสอบการต้านทานแรงเฉือนไมโคร - ช่วง 3

และแรงยืดและการยืดขยายตัว คืออะไร

ทดสอบการยืดขยายตัวจนถึงแยกออก: เทปคาดรัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใช้สำหรับการยึดระวางน้ำหนักสูงให้อยู่กับที่ในระหว่างการขนส่ง จะต้องให้แรงยืดในระดับสูงยิ่ง
ทดสอบการยืดขยายตัวจนถึงแยกออก: เทปคาดรัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใช้สำหรับการยึดระวางน้ำหนักสูงให้อยู่กับที่ในระหว่างการขนส่ง จะต้องให้แรงยืดในระดับสูงยิ่ง

แรงยืดและการยืดขยายตัว ทั้งสองนี้สัมพันธ์กับขีดความสามารถของวัสดุแผ่นรองรับ แรงยืดและการยืดขยายตัวเป็นสิ่งสำคัญหลักสำหรับเทปหน้าเดียว ที่ซึ่งแผ่นรองรับสำหรับการใช้งานลักษณะพิเศษจะต้องต้านทานแรงเค้นจากแรงยืด เทปปิดผนึกกล่องกระดาษแข็ง หรือการใช้งาน คาดรัด/มัด – ตัวอย่างเช่น เพื่อตรึงสินค้าหรือส่วนประกอบให้มั่นคงปลอดภัยระหว่างการขนส่ง – เป็นสิ่งสำคัญที่สุด แรงยืดของเทป โดยปกติแล้วไม่สำคัญสำหรับเทปสองหน้า ตราบที่วัสดุยึดเหนี่ยวยืดไม่ได้ แรงยืด เป็นกำลัง (ระวางน้ำหนัก) ที่ต้องใช้ในการทำให้เทปแยกออก คุณสมบัตินี้วัดโดยนำชิ้นเทปขนาดกว้างหนึ่งนิ้ว จับตรึงไว้ทั้งสองปลาย แล้วดึงปลายทั้งสองออกไปคนละทิศทางจนกระทั่งเทปถูกแยกออก แรงยืด วัดออกมาเป็นค่า ปอนด์ ต่อ นิ้ว ของเทป วิธีเดียวกันนี้ ใช้สำหรับวัดการยืดขยายตัวด้วย นั่นคืออัตราร้อยละ ที่เทปยังสามารถถูกยืดออกไปได้ก่อนที่เทปจะแยกออก

รายละเอียดข้อมูลที่สัมพันธ์กัน