เทปที่มีสารติดยึดจากยางธรรมชาติให้การติดยึดต้านทานแรงลอก หรือ “เกาะยึด” ดีเยี่ยม

จะใช้น้ำนมติดกล่องได้หรือไม่

บางครั้งสารติดยึดเติบโตเกิดขึ้นบนต้นไม้: ยางธรรมชาติและคุณสมบัติของยางเป็นสิ่งพิเศษมาก – ดังนั้น จึงมักนำมาใช้เป็นสารติดยึดทุกคนคงรู้จักยางธรรมชาติกันแล้ว 70 เปอร์เซ็นต์ของยางรถยนต์ทั้งหมดมียางธรรมชาติผสมอยู่ นอกจากนั้น ยังมีอยู่ในถุงยางอนามัย ถุงมือ และลูกโป่งด้วย รวมทั้งในเทปปิดคลุมพื้นที่ป้องกันเปื้อนสี สำหรับติดบรรจุภัณฑ์ และชนิดอื่น ๆ เพราะว่าการยึดเหนี่ยวที่ใช้ยางธรรมชาติใช้การได้จริง ๆ และดีจริงด้วย

ข้อได้เปรียบของยางธรรมชาติ

น้ำนมลาเท็กซ์ถูกสกัดจากต้นยางโดยตรง
น้ำนมลาเท็กซ์ถูกสกัดจากต้นยางโดยตรง

คุณอาจประหลาดใจที่ได้ยินว่าคุณสามารถใช้ยางธรรมชาติเป็นกาวได้ด้วยซ้ำ ความเป็นไปได้นี้มีอยู่ในลักษณะผลิตภัณฑ์ธรรมชาติล้วนที่สกัดมาจากน้ำนม (ลาเท็กซ์) ของต้นยาง (Hevea brasiliensis). และแม้ว่าลาเท็กซ์จะไม่อยู่บนกาวทั้งหมด แต่มันมีคุณภาพพิเศษไม่เหมือนใคร: โครงสร้างเชิงเคมีพิเศษของลาเท็กซ์ทำให้เป็นองค์ประกอบที่โดดเด่นสำหรับสารติดยึด

เหตุผล: ยางธรรมชาติประกอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้วยสายโซ่พอลิเมอร์ขนาดยาว ถ้านำไปผสมกับเรซิน (เพื่อทำให้เหนียว) แล้วคุณจะได้สารติดยึดที่ยืดหยุ่นสูงยิ่งเนื่องจากความยาวและการเคลื่อนที่ของสายโซ่พอลิเมอร์นี้ เทปติดยึดที่มียางธรรมชาติได้กำไรจากคุณสมบัติของยางธรรมชาตินี้ สารติดยึดยังคงเคลื่อนไหวได้ที่ระดับอุณหภูมิต่ำ ในขณะที่สารอื่น ๆ จะแข็งตัวและเปราะแตก การพันตัวกันยุ่งของสายโซ่พอลิเมอร์ทำให้เกิดความเป็นปึกแผ่นภายในสูงให้แก่มวลสารติดยึด

เพิ่มเติม
สารติดยึดจากยางธรรมชาติ - จากต้นไม้สู่เทป: 1) ในสวนยาง จะมีการเก็บรวบรวมสารติดเหนียวนี้ที่หยดลงในถ้วยขนาดเล็ก 2) จากนั้นจะผ่านกระบวนการอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้น้ำยางเสีย 3) การดำเนินกระบวนการขั้นต่อไป, 3) การซื้อ: กลุ่มบริษัท tesa สั่งซื้อยางที่บรรจุเต็มคอนเทนเนอร์จำนวนมากมาย 4) เครื่องฉีกบดสับย่อยยางให้เป็นเม็ดขนาดเล็ก เติมแป้งแร่ลงไปให้เป็นตัวแยกไม่ให้เกาะติดกัน 5) จากนั้น ยางจะเริ่มแยกทางไปสู่การผลิตมวลสารติดยึดต่าง ๆ ทั้งนี้ขึ้นกับวัตถุประสงค์ของการใช้งานเฉพาะอย่างที่กำหนด 6) สารติดยึดจากยางธรรมชาติถูกเคลือบบนแผ่นรองรับของเทป และม้วนเข้าม้วน 7) ตัดตามขนาด ท้ายสุด 8) จัดส่งให้ลูกค้าของเรา

สารติดยึดจากยางธรรมชาติ - จากต้นไม้สู่เทป: 1) ในสวนยาง จะมีการเก็บรวบรวมสารติดเหนียวนี้ที่หยดลงในถ้วยขนาดเล็ก 2) จากนั้นจะผ่านกระบวนการอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้น้ำยางเสีย 3) การดำเนินกระบวนการขั้นต่อไป, 3) การซื้อ: กลุ่มบริษัท tesa สั่งซื้อยางที่บรรจุเต็มคอนเทนเนอร์จำนวนมากมาย 4) เครื่องฉีกบดสับย่อยยางให้เป็นเม็ดขนาดเล็ก เติมแป้งแร่ลงไปให้เป็นตัวแยกไม่ให้เกาะติดกัน 5) จากนั้น ยางจะเริ่มแยกทางไปสู่การผลิตมวลสารติดยึดต่าง ๆ ทั้งนี้ขึ้นกับวัตถุประสงค์ของการใช้งานเฉพาะอย่างที่กำหนด 6) สารติดยึดจากยางธรรมชาติถูกเคลือบบนแผ่นรองรับของเทป และม้วนเข้าม้วน 7) ตัดตามขนาด ท้ายสุด 8) จัดส่งให้ลูกค้าของเรา

การใช้ยางธรรมชาติ

ยางธรรมชาติประกอบด้วยสายโซ่พอลิเมอร์ขนาดยาวยิ่งที่พันกันยุ่งเหยิง ไม่เชื่อมต่อกัน
ยางธรรมชาติประกอบด้วยสายโซ่พอลิเมอร์ขนาดยาวยิ่งที่พันกันยุ่งเหยิง ไม่เชื่อมต่อกัน

ประเภทของยางที่ใช้ เรซินที่เป็นสารประกอบ และส่วนผสมอื่น ๆ เป็นตัวกำหนดประสิทธิภาพของสารติดยึดจากยางธรรมชาติ โดยทั่วไป คุณสมบัติของยางธรรมชาติให้ข้อได้เปรียบมากมายสำหรับการใช้งานเทปติดยึด ประการแรก คือ การติดยึดต้านทานแรงลอก หรือ “เกาะยึด” ที่ดีเลิศของยาง – ไม่เพียงแต่บนพื้นผิวขั้วเท่านั้น แม้แต่บนชั้นวัสดุที่มีแรงตึงผิวของพื้นผิวต่ำ (“ชั้นวัสดุไร้ขั้ว”) ด้วย

tesa_cloth-002_72dpi
เทปผ้าที่มักจะมีพื้นฐานของสารติดยึดจากยางธรรมชาติและใช้สำหรับงานนับพันอย่าง ตัวอย่างเช่น ใน อุตสาหกรรมบันเทิง เป็นต้น

การติดยึดต้านทานแรงลอก ได้รับการจำกัดความว่า เป็นแรงที่จำเป็นต้องใช้ในการ “ลอก” เทปติดยึดออกจากพิ้นผิวใดที่กำหนด ไม่ว่าจะยืดหยุ่น ราบเรียบ หรือแข็งทื่อ เวลาติดที่จำเป็นต้องใช้จนกระทั่งสารติดยึดจะได้ระดับความเหนียวสุดท้ายนั้นสั้นมาก (เวลากดค้างต่ำ) นอกจากนั้นแล้ว เทปติดยึดที่มีแรงติดยึดด้วยยางธรรมชาติสามารถลอกออกได้ง่ายและไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้ เช่น ในกรณีของเทปปิดคลุมพื้นที่ป้องกันเปื้อนสี

ท้ายสุด คือ มี ความเหนียวสูง ได้แก่ ความติดเหนียวของสารติดยึด: เทปติดยึดติดด้วยแรงกดต่ำสุดและเวลาสัมผัสน้อยสุด ลาเท็กซ์ หรือน้ำยางของต้นยางทำให้เทปติดยึด “เร็วขึ้น” ซึ่งอธิบายได้ว่าเพราะเหตุใดจึงมักใช้และนิยมใช้เทปติดยึดและสารติดยึดจากยางธรรมชาติกัน และเพราะเหตุใดจึงพบเทปและสารนี้ในการใช้งานต่าง ๆ เป็นจำนวนมากด้วย – ตั้งแต่เทปผ้าจนถึงเทปสำหรับบรรจุภัณฑ์ และนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเทปติดยึดจำนวนมากที่ปิดผนึกหีบห่อของเราอย่างปลอดภัยจึงมี “น้ำนม” จากต้นยาง

เพิ่มเติม

ข้อเสียของยางธรรมชาติ

อย่างไรก็ตาม โครงสร้างพิเศษเชิงเคมีก็มีผลที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เช่นเดียวกัน: สารติดยึดในกาวหรือเทปติดยึดจากยางธรรมชาติมีปริมาณแรงติดยึดและแรงยึดกันจำนวนจำกัดที่ระดับอุณหภูมิเหนือ 70° C จำเป็นต้องใช้สารสเตบิไลเซอร์เพื่อต้านทานการเสื่อมอายุ และผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมในกรณีที่ปล่อยให้ถูกรังสี UV และโอโซน และไม่มีความคงทนมากต่อสารเคมีและสารทำละลาย

รายละเอียดข้อมูลที่สัมพันธ์กัน