การผลิตเทปติดยึด: วิทยาศาสตร์ในตัวเอง

tesa ม้วนเล็กแต่ละม้วน ได้รับการกรอเข้าม้วนแยกต่างหากทีละม้วนจริงหรือ

กระบวนการผลิตเทปติดยึดทำงานอย่างไรในด้านการผลิตเชิงเทคนิค เชิญมาดูด้วยตนเองเรามักถูกถามว่าเรากรอเทปติดยึดของเราเข้าม้วนอย่างไร อันที่จริงแล้ว กระบวนการผลิตเทปติดยึดจะแพงมาก ถ้าเราต้องเคลือบและห่อม้วนเทปติดยึดที่มีจำนวนมากทีละม้วน

การผลิตเทปติดยึด: วิทยาศาสตร์ในตัวเอง

ทุกอย่างเริ่มต้นที่สารติดยึด เรายึดเป็นกฎว่าเราผลิตทุกอย่างด้วยตัวเอง ในกรณีของสารอะคริเลต สิ่งนี้หมายความว่าเราเริ่มต้นด้วยกระบวนการเกิดพอลิเมอร์ พูดอีกอย่าง คือ ส่วนประกอบของสารติดยึด สายโซ่โมเลกุลหรือพอลิเมอร์ได้รับกาพผสมเข้าด้วยกันในกระบวนการเคมี ต่อจากนั้น สารติดยึดนี้จะได้รับการเตรียมให้สามารถทาได้ง่ายและทาได้บางมากบนวัสดุแผ่นรองรับที่ต้องการ สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับสารติดยึด

ระหว่างการผลิต สารติดยึดบางอย่างได้รับการถ่ายโอนด้วยสารทำละลายอินทรีย์ที่ระเหยได้ง่าย สิ่งนี้นี่เองที่เราใช้เพื่อเป็นคุณประโยชน์ของเรา: สารติดยึดถูกทาอย่างบางมากที่แผ่นรองรับด้วยสารทำละลายโดยการกดผ่านร่องที่แคบมาก แผ่นรองรับที่ผ่านการเคลือบแล้วจะผ่านอุโมงค์ทำแห้ง และสารละลายระเหยออกในอุโมงค์นี้ ชั้นเคลือบเทปติดยึดจะแข็งตัวและเชื่อมติดกับแผ่นรองรับอย่างแน่นหนา หลังผ่านกระบวนการทำให้แห้งแล้ว ที่ tesa สารละลายที่ระเหยออกจะถูกนำกลับคืนมาเกือบหมด และป้อนกลับไปที่การผลิตสารติดยึด

การปฏิบัติงานกับสารติดยึดชนิดสูตรน้ำนั้นคล้ายคลึงกัน น้ำธรรมดาถูกเติมลงไปเป็นตัวทำละลายสำหรับสารนี้และจะระเหยหนีไปเป็นไอน้ำในเตาอบแห้ง กระบวนการที่แพร่หลายทั่วไปที่ tesa

ในกระบวนการที่สาม ทำการผลิตสารติดยึดแบบ 'หลอมร้อน' ในที่นี้ สารติดยึดกลายเป็นของเหลวโดยการทำความร้อน และผสมในเครื่องอัดฉีด ที่เป็นเหมือนเครื่องบดเนื้อ สารติดยึดนี้ก็ถูกทาอย่างเรียบเสมอกันที่แผ่นรองรับผ่านทางร่องที่บางมากเช่นเดียวกัน

เพิ่มเติม
เทคโนโลยี สารทำละลาย และสูตรน้ำ: การละลายและผสมวัตถุดิบด้วยสารทำละลายอินทรีย์หรือปรับให้เหมาะด้วยน้ำของส่วนผสมที่เป็นของแข็ง การเคลือบแผ่นรองรับด้วยสารติดยึดชนิดละลาย การระเหยสารทำละลายในอุโมงค์ทำให้แห้ง

เทคโนโลยี สารทำละลาย และสูตรน้ำ: การละลายและผสมวัตถุดิบด้วยสารทำละลายอินทรีย์หรือปรับให้เหมาะด้วยน้ำของส่วนผสมที่เป็นของแข็ง การเคลือบแผ่นรองรับด้วยสารติดยึดชนิดละลาย การระเหยสารทำละลายในอุโมงค์ทำให้แห้ง

การผลิตสารติดยึด: ซับซ้อน ละเอียดประณีต และน่าตื่นเต้น

ระบบห้องปลอดเชื้อที่โรงาน tesa ฮัมบวร์ก
ระบบห้องปลอดเชื้อที่โรงาน tesa ฮัมบวร์ก

ขั้นตอนอื่นอาจจำเป็นต้องใช้สำหรับสารติดยึดและการใช้งานบางอย่าง ตัวอย่างเช่น เราเตรียมแผ่นรองรับด้วยวิธีการทางเคมีหรือกายภาพเพื่อให้สารติดยึดติดกับแผ่นรองรับได้ดีขึ้น ถ้าเราไม่พบสิ่งใดที่สนองตอบต่อข้อเรียกร้องของเราได้ เราผลิตวัสดุแผ่นรองรับด้วยตนเองและปรับแต่งจนเหมาะกับข้อเรียกร้องตามกำหนดนั้น ตัวอย่างเช่น ทำให้แผ่นรองรับใสแจ๋วดุจแก้วผลึกจริง ๆ

ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทปติดยึดของเราได้รับการใช้บางส่วนในการติดชั้นต่าง ๆ ของจอโทรศัพท์มือถือ แน่นอนที่คุณไม่ควรเห็นเทปได้ในภายหลัง ซึ่งเป็นลักษณะด้านคุณสมบัติทางการมองเห็นของเทปติดยึดที่ต้องติดอย่างสมบูรณ์แบบ แรงดึงภายในตัววัสดุเองก็เป็นปัญหาเช่นเดียวกับความไม่สะอาด อนุภาคฝุ่นชิ้นเล็กที่สุดอาจเป็นเหตุให้เทปติดยึดดูไม่ใสสะอาดอีกต่อไป ด้วยเหตุนี้ เราจึงผลิตวิธีแก้ปัญหาพิเศษนี้ในห้องสะอาดระดับ 7 ซึ่งเป็นห้องที่อากาศภายในนั้นสะอาดบริสุทธิ์กว่าอากาศบนยอดเขาสูง 1,000 เท่า ในสภาวะแวดล้อมที่แทบปลอดฝุ่นนี้ เราสามารถเคลือบฟิล์มจนมองไม่เห็นอีกต่อไป และมีผู้ผลิตเทปติดยึดไม่มากรายนักที่จะทำเช่นนี้ได้

เพิ่มเติม

การเคลือบเทปติดยึด: กระบวนการที่ตั้องใช้พื้นที่มากมาย

เทคโนโลยีการผลิตโดยไร้สารทำละลาย ที่ ออฟเฟนบวร์ก
หน่วยผลิตที่โรงงาน tesa ที่ ออฟเฟนบวร์ก

ระหว่างการเคลือบเทป วัสดุแผ่นรองรับยังไม่มีรูปร่างเป็นแถบยาว แคบ แต่ค่อนข้างกว้างและใหญ่ แผ่นรองรับนี้ประกอบด้วยสิ่งทอ ฟิล์มพลาสติก โฟม หรือวัสดุอื่น แผ่นรองรับถูกม้วนเข้าไว้โดยแกนม้วนขนาดใหญ่และกว้าง แล้วถูกเคลือบ ทำให้แห้งถ้าเป็นสิ่งจำเป็นในกระบวนการ และท้ายสุดแถบขนาดใหญ่ทั้งหมดจะถูกกรอกลับไปที่ต้นม้วนใหม่ ถ้าเทปติดยึดเป็นแบบสองหน้า ชั้นแยกจะถูกสอดเข้ามาเมื่อกรอเข้าม้วน หลังจากนั้น กระบวนการจะเริ่มใหม่อีกครั้งเพื่อเคลือบอีกด้านของเทป หลังจากนี้เท่านั้น ที่ม้วนขนาดกว้างจะถูกตัดในเครื่องตัดด้วยมีดกลิ้งหมุนจำนวนมากเพื่อผลิตม้วนขนาดเล็กจำนวนมาก จากนั้น เทปจะถูกบรรจุในบรรจุภัณฑ์และส่งต่อไปให้แก่ลูกค้า

รายละเอียดข้อมูลที่สัมพันธ์กัน