ระบบเทปใหม่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร - การรวมตัวของสิ่งตรงข้าม

ระบบเทปใหม่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร - การรวมตัวของสิ่งตรงข้าม

ด้วยระบบเทปใหม่ของเราที่ตั้งบนพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ใหม่ในสาขา tesa Softprint® เราประสบความสำเร็จในการพัฒนาวิธีแก้ปัญหาที่ตอบสนองต่อเงื่อนไขความต้องการที่ขัดแย้งกันอันเกิดขึ้นกับเทปติดตั้งเพลท ในขณะที่ช่วยเหลืออุตสาหกรรมการพิมพ์แบบ flexographic ให้ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องอย่างหนักของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมออุตสาหกรรมการพิมพ์แบบ flexographic ต้องเผชิญกับความท้าทายใหญ่หลวงอยู่บ่อยครั้ง กำหนดเวลาสุดท้ายของการส่งงานพิมพ์ที่เร่งรัดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น และข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เข้มงวดมากขึ้น สิ่งเหล่านี้เรียกร้องให้ปรับกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อส่วนประกอบทั้งหมดได้รับการประสานให้เข้ากันได้เหมาะดีที่สุดและเสนอคุณภาพที่ไว้วางใจได้อย่างคงที่เท่านั้น ด้วยระบบเทปใหม่ที่ได้จดทะเบียนสิทธิบัตรนี้ tesa SE ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำการผลิตผลิตภัณฑ์เทปเทคโนโลยีสูง เสนอวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพให้พึ่งได้ อะไรคือระบบเทป “ชาญฉลาด” ที่แท้จริงความท้าทายในการพัฒนาเทปสำหรับการติดตั้งเพลทอยู่ตรงที่ข้อกำหนดที่ขัดแย้งกันอันเป็นโจทย์ที่ตั้งโดยขั้นตอนของกระบวนการแต่ละขั้นที่ส่วนเกี่ยวข้องกับการพิมพ์แบบ flexographic

กระบวนการติดตั้งสาขางานนี้เสนอศักยภาพขนาดใหญ่สำหรับการปรับกระบวนการผลิตให้ได้ผลดีที่สุด – นั่นคือ การเลือกเทปที่ถูกต้อง ระบบเทป “ชาญฉลาด” สามารถช่วยให้ประหยัดเวลาได้ โดยให้ความเหนียวที่ต่ำที่สุดเท่าที่ทำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแก้ไขตำแหน่งเพลทในระหว่างการติดตั้งเพื่อให้การทาบเครื่องหมายเรจิสเตอร์ทำได้เหมาะดีที่สุด ช่วยให้การจัดตำแหน่งใหม่ของเพลททำได้ง่ายและรวดเร็ว ในบริบทนี้ เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องแจ้งให้ทราบว่าความเหนียวของพื้นผิวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่าไรกับกำลังการยึดเหนี่ยวที่แท้จริง คุณทดลองทำดูได้โดยการหยดน้ำผึ้งเล็กน้อยลงไประหว่างนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้: เห็นได้ชัดว่ามีความเหนียวมาก รู้สึกเหนียวมาก แต่คุณจะวางใจน้ำผึ้งหรือไม่ว่าจะให้การยึดเหนี่ยวระหว่างวัตถุสองชิ้นอย่างไว้ใจได้ แน่นอนทีเดียวว่าไม่ คุณสามารถดึงนิ้วมือให้แยกออกจากกันใหม่ได้ง่าย ซึ่งเป็นการพิสูจน์ได้ว่าเพราะการเป็นเพียงแค่ของเหนียวไม่ได้หมายความว่าจะเหมาะยิ่งสำหรับการยึดเหนี่ยวของสองสิ่งเข้ากันได้

  • คุณสมบัติที่ต้องการ: ความเหนียวต่ำ
เพิ่มเติม
น้ำผึ้งมีความเหนียวข้นมาก แต่มีพลังยึดเหนี่ยวต่ำ

น้ำผึ้งมีความเหนียวข้นมาก แต่มีพลังยึดเหนี่ยวต่ำ

กระบวนการพิมพ์ในระหว่างการพิมพ์ กลับตรงกันข้ามที่เทปต้องให้แรงยึดเหนี่ยวสูงของเทปที่ติดกับปลอกหรือโมกดพิมพ์ รวมทั้งจากเพลทกับเทปด้วยเพื่อป้องกันการเผยอขึ้นของขอบ ถ้าการยึดเหนี่ยวไม่เพียงพอ จะเห็นผลเชิงลบต่อคุณภาพการพิมพ์ได้ง่าย กรณีที่เลวร้ายสุด คือ เพลทพิมพ์อาจหลุดออกได้ทั้งแผ่นทำให้เกิดความเสียหายแก่แท่นพิมพ์ได้ นอกจากนั้นแล้ว กระบวนการทำความสะอาดจะปล่อยให้ส่วนประกอบถูกชโลมกับสารทำละลายซึ่งจะต้องไม่ทำปฏิกิริยากับเทป เพราะว่าอาจทำให้ขอบเพลทถูกยกขึ้นได้เช่นเดียวกัน

  • คุณสมบัติที่ต้องการ: แรงยึดเหนี่ยวสูงและทนทานต่อสารทำละลาย

การถอดเพลทออกเมื่อพิมพ์เสร็จแล้ว จะต้องลอกเพลทออกจากเทปได้ง่าย ระหว่างการถอดเพลทออก จะต้องปลดเพลทออกได้ง่ายโดยไม่ขีดข่วนหรือฉีกขาด และเศษกาวติดค้างจะต้องไม่ถ่ายไปติดกับด้านหลังของเพลท

  • คุณสมบัติที่ต้องการ: ปลดเพลทออกได้ง่ายโดยไม่มีเศษสารติดยึดเหลือติดค้าง

การลอกเทปออกจะต้องสามารถลอกเทปออกจากปลอกได้ง่ายเช่นเดียวกัน ปลอกจะต้องไม่มีเศษติดค้างเพื่อลดเวลาลงให้เหลือน้อยที่สุดที่ต้องใช้ในงานทำความสะอาดและสำหรับการเตรียมงานพิมพ์ชิ้นต่อไป

  • คุณสมบัติที่ต้องการ: ลอกเทปออกได้ง่ายโดยไม่มีเศษสารติดยึดเหลือติดค้าง

แล้วจะทำให้ความขัดแย้งสูงของคุณสมบัติที่ต้องการเหล่านี้ปรองดองกันได้อย่างไรเราเสนอระบบเทปใหม่ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของเทคโนโลยี tesa SNAP-ON วิธีแก้ปัญหาที่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้:

  • จัดตำแหน่งเพลทใหม่ได้ง่าย
  • ยึดเหนี่ยวเพลทได้อย่างมั่นคง
  • ปลดเพลทออกได้ง่าย
  • ลอกเทปออกได้ง่าย

ระบบการติดยึดนี้ทำงานได้อย่างไรระบบติดยึดบนพื้นฐานอะคริลิกใหม่ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรสามารถแสดงการใช้แบบจำลอง SNAP-ON สำหรับขั้นตอนกระบวนการทุกขั้นได้ ในระหว่างกระบวนการติดตั้ง เพลทวางแนบกับสิ่งติดยึดเพียงเบา ๆ เท่านั้น ความเหนียวต่ำทำให้หาตัวเรจิสเตอร์ได้ง่ายและรวดเร็ว เมื่อแผ่นเพลทถูกม้วนลงไปแล้ว เราแนะนำให้ดำเนินการอย่างที่เรียกได้ตรงตัวว่า “ตะครุบ” เข้าไปในสิ่งติดยึด โดยใช้ลูกกลิ้งยาง สิ่งนี้จะทำให้เกิดแรงยึดเหนี่ยวที่แข็งแกร่ง ระหว่างกระบวนการพิมพ์ที่ตามมา การทำเช่นนี้จะประกันการยึดเหนี่ยวเพลทได้อย่างวางใจได้ และป้องกันไม่ให้ขอบเพลทจากการเผยอขึ้น ผลที่ได้รับ: เราสามารถลดช่วงเวลาไม่ทำงานให้น้อยลง และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เมื่อปลดเพลทออกหลังการพิมพ์ เพลทไม่มีเศษติดค้างของเทป ยิ่งปลดเพลทออกได้เร็วเท่าไร ก็ยิ่งแยกเพลทออกจากเทปได้ง่ายมากขึ้นเท่านั้น คุณแทบจะได้ยินเสียง “ดีดออก” อีกครั้ง

เพิ่มเติม
ติดตั้งเพบทได้รวดเร็วด้วย tesa Softprint®
ยึดขอบเพลตให้ติดมั่นคงอยู่กับที่ระหว่างที่กำลังพิมพ์อยู่ด้วย tesa Softprint®
SNAP-ON คุณลักษณะการติดยึดแผ่นเพลทที่ราบเรียบและการลอกเทปออก

ติดตั้งเพบทได้รวดเร็วด้วย tesa Softprint®

ยึดขอบเพลตให้ติดมั่นคงอยู่กับที่ระหว่างที่กำลังพิมพ์อยู่ด้วย tesa Softprint®

SNAP-ON คุณลักษณะการติดยึดแผ่นเพลทที่ราบเรียบและการลอกเทปออก

สิ่งติดยึด tesa Softprint® Snap-On

tesa Softprint® snap-on adhesive
00:00

สรุปปรองดองสิ่งตรงข้าม: ด้วยระบบเทปใหม่ของเราที่ตั้งบนพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ใหม่ในสาขา tesa Softprint® เราประสบความสำเร็จในการพัฒนาวิธีแก้ปัญหาที่ตอบสนองต่อเงื่อนไขความต้องการที่ขัดแย้งกันอันเกิดขึ้นกับเทปติดตั้งเพลท ในขณะที่ช่วยเหลืออุตสาหกรรมการพิมพ์แบบ flexographic ให้ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องอย่างหนักของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ นอกจากระบบเทปใหม่นี้แล้ว ครอบครัวผลิตภัณฑ์ tesa Softprint® ยังเสนอคุณภาพการพิมพ์ระดับสูงเช่นเคยของเราบนพื้นฐานโฟมที่เราจัดมาเป็นพิเศษให้เข้ากับความต้องการของการพิมพ์แบบ flexographic เชิญเยี่ยมชมเราทางออนไลน์เพื่อดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ tesa Softprint® และภาพยนต์วีดีโอที่เสนอข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี SNAP-ON ใหม่ของเราได้ที่ www.tesa.com/industry/paper-print.

โดย Jürgen Dostal และ Steffen Ebenau ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ สำหรับการพิมพ์และการแปรสภาพม้วนกระดาษ ที่ tesa SE

เพิ่มเติม