เทปติดตั้งเพลท – การพิมพ์แบบ flexographic

เพิ่มเข้ามาในประเภทผลิตภัณฑ์เทปติดตั้งเพลทแบบโฟมของเรา

tesa Softprint® TP-X เพื่อประสิทธิภาพมากขึ้น และความสามารถในการผลิตที่สูงขึ้นในกระบวนการพิมพ์แบบ flexographicการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ tesa Softprint® TP-X - ชุดผลิตภัณฑ์เทปโฟมใหม่สำหรับอุตสาหกรรม flexographicจุดสนใจในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในผลิตตลอดห่วงโซ่กระบวนการมีความสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในอุตสาหกรรมการพิมพ์แบบ flexographic สำหรับเทปสองหน้าสำหรับการติดตั้งเพลทแล้ว หมายความว่าผู้พิมพ์บรรจุภัณฑ์แบบยืดหยุ่นกำลังมองหาวิธีแก้ปัญหาด้วยเทปซึ่งจะตรึงขอบเพลทให้ติดแน่นอยู่กับที่ เพื่อป้องกันการหยุดชะงักของการพิมพ์และช่วยปลดเพลทออกได้ง่ายขึ้นเพื่อให้การเปลี่ยนไปสู่งานใหม่ทำได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นแล้ว การลดความต้องการใช้เครื่องมือช่วยเหลือ เช่น ตัวทำความสะอาดเพลทโดยเฉพาะ เป็นเรื่องที่ได้รับการตอบรับด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง เราตอบสนองเงื่อนไขข้อเรียกร้องนี้ด้วยการแนะนำเทปติดตั้งเพลทใหม่ของเรา: tesa Softprint® TP-X. ชุดผลิตภัณฑ์เทปโฟมใหม่ของเราให้ข้อได้เปรียบในการปรับปรุงแก้ไขความสามารถในการผลิตของทางด้านลูกค้าด้วยแนวความคิดใหม่ในการประสานการยึดติดระหว่างเพลทและปลอก

Softprint® - โครงสร้างเทปโฟม
Softprint® - โครงสร้างเทปโฟม

คุณประโยชน์ของการติดยึดด้านเพลทที่ให้การยึดเหนี่ยวที่ผ่านการทดสอบในท้องตลาดมาแล้วซึ่งจะยึดขอบเพลทให้ติดอยู่กับที่อย่างมั่นคงรวมทั้งยังปลดเพลทออกได้ง่ายเพื่อการเปลี่ยนไปสู่งานใหม่ทำได้อย่างรวดเร็ว และป้องกันความเสียหายของเพลท นอกจากนั้นแล้วระบบติดยึดนี้ไม่จำเป็นต้องใช้สารหรือกระบวนการทำความสะอาดพิเศษ จึงทำให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพสูงขึ้นในการเตรียมงาน คุณประโยชน์ของการติดยึดด้านปลอกประสิทธิภาพในการผลิตสูงขึ้นด้วยความสามารถในการนำเทปกลับมาใช้ใหม่ได้ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น ระบบติดยึดด้านปลอกของเราเสนอความสามารถในการนำเทปกลับมาใช้ใหม่ได้ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นสำหรับการดำเนินการพิมพ์ระยะสั้น ณ จุดที่มีความต้องการให้มีการเปลี่ยนไปสู่งานใหม่ทำได้อย่างรวดเร็ว การลอกเทปออกได้รับการทดสอบในท้องตลาดมาแล้ว เพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่มีเศษติดค้างของสารยึดติดหลงเหลืออยู่บนปลอกเมื่อลอกเทปออก

Softprint® TP-X - ชุดผลิตภัณฑ์เทปโฟมสองหน้าสำหรับการพิมพ์แบบ flexographic
Softprint® TP-X - ชุดผลิตภัณฑ์เทปโฟมสองหน้าสำหรับการพิมพ์แบบ flexographic

คุณภาพการพิมพ์ดีสุด tesa Softprint® TP-X เทปโฟมสองหน้าสำหรับการติดตั้งเพลทของเรามีให้ใช้ได้ในขนาด 500µm และมีความแข็งของโฟม สี่ ระดับ คุณภาพโฟมของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดที่มีอยู่ และกระบวนการผลิตซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะสมที่สุดในการจัดการกับโฟมด้วยความระมัดระวังสูงสุด ด้วยเหตุนี้ ในระหว่างกระบวนการผลิตเราจึงไม่ใช้แรงเค้นใด ๆ ทั้งเชิงความร้อนหรืองเชิงกลกับตัวโฟม ผลที่ได้รับ คือ เซลล์ของโฟมทั้งหมดยังคงสภาพดีอยู่ไม่มีความเสียหาย แม้ว่าจะเป็นเซลล์ที่อยู่ใกล้พื้นผิวของโฟมมากที่สุดก็ตาม การทรงตัวของเซลล์โฟมได้ดีขึ้น หมายความว่าทำหน้าที่เป็นเบาะรองหนุนและคืนสู่สภาพเดิมได้ดีขึ้นตลอดเวลา เทปนี้ช่วยให้บรรลุถึงคุณภาพการพิมพ์ที่ได้มาตรฐานสูงสุดในกระบวนการพิมพ์แบบ flexographic

เลือกผลิตภัณฑ์ได้ง่ายด้วยเข็มทิศผลิตภัณฑ์ tesa Softprint®ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้พิมพ์บรรจุภัณฑ์แบบยืดหยุ่นแต่ละราย ประเภทผลิตภัณฑ์ของเราเสนอสายผลิตภัณฑ์ที่มีขอบเขตกว้างขวางโดยพิจารณาถึงกำลังยึดเหนี่ยวที่ต้องการระหว่างเพลทและปลอก Softprint® TP-X สายผลิตภัณฑ์เทปติดตั้งเพลทใหม่ของเราประสานเข้ากับประเภทผลิตภัณฑ์อื่นของเราได้อย่างลงตัวสมบูรณ์ และเสนอคุณประโยชน์มากมายให้แก่ลูกค้า

tesa Softprint® Matrix

tesa Softprint® Matrix