การประเมินผลการพิมพ์

วิธีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้เร็วขึ้นและปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์ให้ออกมาดีที่สุด

จัดการกับความยุ่งยากต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย: คู่มือปฏิบัติสำหรับเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์แบบยืดหยุ่นข้อกำหนดในอุตสาหกรรมการพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์พื้นนูนนั้นมีมากขึ้นเรื่อย ๆ ในทุก ๆ วัน เครื่องพิมพ์ต้องรับมือกับความต้องการที่สูงขึ้นในด้านคุณภาพงานพิมพ์ ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และแรงกดดันในการดำเนินงานด้วยแนวทางที่ยั่งยืนขึ้น

นอกจากกระบวนการพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์พื้นนูนจะไม่ค่อยมีความเป็นมาตรฐานแล้ว เครื่องพิมพ์ยังสามารถเลือกใช้ส่วนประกอบในกระบวนการพิมพ์ได้อย่างหลากหลาย เช่น แม่พิมพ์ ลูกกลิ้ง หรือโซลูชันติดประกอบแม่พิมพ์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี หากมีเวลาพอที่จะทดสอบและค้นหาการติดตั้งที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม เวลาเป็นปัจจัยสำคัญ การต้องเลือกหาส่วนประกอบที่สมบูรณ์แบบจึงเป็นเรื่องยุ่งยากในเมื่อมีงานประจำวันที่วุ่นวายอยู่แล้ว

เพิ่มเติม
งานวิจัยด้านการพิมพ์ของ tesa miraclon
งานวิจัยด้านการพิมพ์ของ tesa miraclon

 

ในฐานะที่เราเป็นผู้ผลิตโซลูชันติดประกอบแม่พิมพ์ชั้นนำ เราจึงเข้าใจปัญหานี้ดี และเราพยายามเต็มที่อยู่เสมอเพื่อนำเสนอโซลูชันที่ตรงตามความต้องการ โดยอิงจากการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าในเชิงลึก
การพัฒนาล่าสุดของเราเพื่อช่วยในขั้นตอนการตัดสินใจของเครื่องพิมพ์เมื่อจะเริ่มงานพิมพ์ชิ้นใหม่คือ งานวิจัยด้านการพิมพ์ในหัวข้อ “การปรับองค์ประกอบเพื่อคุณภาพงานพิมพ์สูุงสุด” ซึ่งร่วมมือกับโซลูชัน Kodak FLEXCEL ของ Miraclon และพัฒนามาจากการทดลองพิมพ์อย่างครอบคลุมที่ศูนย์เทคโนโลยีของ WINDMÖLLER & HÖLSCHER ที่เมืองเลงเกอริค ประเทศเยอรมนี

งานวิจัยนี้ประกอบด้วยภาพรวมโดยละเอียดซึ่งระบุการผสมผสานองค์ประกอบที่ดีที่สุด (สำหรับการพิมพ์ลักษณะต่าง ๆ) ระหว่าง: 

  • แม่พิมพ์ KODAK FLEXCEL NX และ
    แพทเทิร์น DigiCap NX แบบต่าง ๆ
  • ระดับการบีบอัดได้ของแผ่นโฟมรองรับส่วนติดประกอบ
    แม่พิมพ์ของ tesa®
  • การตั้งค่าลูกกลิ้งแบบต่าง ๆ
เพิ่มเติม

ประโยชน์ของเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์แบบยืดหยุ่นนั้นอยู่ที่การตั้งค่างานพิมพ์ใหม่ได้เร็วขึ้นและการลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง ซึ่งนำไปสู่การประหยัดค่าใช้จ่ายและปรับปรุงประสิทธิภาพคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ในงานวิจัยเรื่องการพิมพ์ของเรา เราได้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่มีต่อคุณภาพงานพิมพ์ ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของกระบวนการให้แตกต่างไปจากที่แนะนำไว้ ด้วยการเปรียบเทียบเช่นนี้ เราจึงสามารถระบุผลกระทบจากองค์ประกอบแต่ละอย่างและจัดหาเครื่องมือสำหรับแก้ปัญหางานพิมพ์ที่ทำอยู่ได้

คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์งานวิจัยฉบับนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ www.tesa.com/print-study และโปรดติดต่อเราหากมีคำถามหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการวิจัยเรื่องการพิมพ์ของเรา เรายินดีช่วยคุณค้นหาส่วนผสมองค์ประกอบที่ลงตัว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการและปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ์

เพิ่มเติม