มาตรฐานคุณภาพสูงสุด ทั้งสำหรับผลิตภัณฑ์และประชาชน

มาตรฐานคุณภาพสูงสุด ทั้งสำหรับผลิตภัณฑ์และผู้คน

เราปรับปรุงแก้ไขระดับความรู้ภายในกลุ่มของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสนอบริการและการสนับสนุนที่ดีสุดให้แก่ลูกค้าของเรา ที่ครอบคลุมการใช้เทปแกนของเราในงาน “ติดตั้งเพลท” และ “การต่อประกบ”สำหรับเราที่ tesa คุณภาพ คือ การเข้าจับประเด็นในหลายแง่มุม แน่นอนทีเดียวที่เรามุ่งให้ได้คุณภาพสูงสุดในเรื่องวัตถุดิบ กระบวนการภายใน และผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายของเรา แต่สิ่งที่เรายังมุ่งมั่นให้ได้เพิ่มขึ้นไปอีก คือ คุณภาพสูงสุดของการบริการที่ทีมงานฝ่ายขายทั่วโลกของเราจะนำไปให้คุณ เรามีความภูมิใจในทีมงานฝ่ายขายของเราที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการพิมพ์ทั่วโลกที่ทำงานด้วยใจรัก และเราปรับปรุงระดับความรู้ภายในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการและการสนับสนุนที่ดีที่สุดที่สถานที่ตั้งของลูกค้าของเรา การเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัว tesa หมายถึงการฝึกอบรมเป็นเวลาหลายสัปดาห์ที่สำนักงานใหญ่ของเราที่ ฮัมบวร์ก (เยอรมนี) เพื่อเรียนรู้เรื่องพื้นฐานทั้งหมดเกี่ยวกับบริษัทและเกี่ยวกับเทปกาวที่ติดเอง ช่วงเวลาต่าง ๆ ของการฝึกอบรมได้จัดให้เข้ากันได้อย่างเหมาะเจาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับงานเฉพาะสาขาตามคำอธิบายต่อไปนี้ ซึ่งหนึ่งในงานดังกล่าวนี้ คือ การฝึกอบรม PWP (Print and Web Processing [การพิมพ์และแปรสภาพม้วนกระดาษ]) ของเราให้แก่เพื่อนร่วมงานใหม่ในฝ่ายขายของเรา การฝึกอบรมรวมทั้ง Flexo และอุตสาหกรรมกระดาษและการพิมพ์ ที่ครอบคลุมการใช้เทปแกนของเราในงาน “ติดตั้งเพลท” และ “การต่อประกบ” และแม้ว่าจะมีคนพูดว่าหลังจากได้ผ่านช่วงเวลาการฝึกอบรมนี้แล้วและหลังจากประสบการณ์อย่างกว้างขวางในการทำงานซึ่งเพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่ของเรามีอยู่ คนเราได้บรรลุถึงระดับความรู้ที่ดีแล้ว แต่เราไม่หยุดเพียงแค่ตรงนั้น เราจัดให้มีการประชุมระดับนานาชาติบ่อยครั้งเพื่อแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรู้ เราปรับปรุงแก้ไขการสื่อสารอย่างไม่หยุดหย่อน เพื่อให้ติดต่อถึงเพื่อนร่วมงานแต่ละคนทั้งหมดได้ เพื่อให้ได้รับอัพเดทหรือความเข้าใจลึกซื้ง และเปลี่ยนโครงสร้างภายในเมื่อถึงคราวจำเป็น เราพยายามมุ่งมั่นอยู่เสมอในการให้บริการแก่ลูกค้าในระดับที่ดีที่สุดที่พึงทำได้ อีกตัวอย่างของจุดสนใจสำคัญในการฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนความรู้ คือ การฝึกอบรม Flexo ของเราที่ DFTA (German Flexo Association) ในเมืองชตุทท์การ์ท เยอรมนี ซึ่งได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษสำหรับและในความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับเรา ที่นี่ เพื่อนร่วมงานฝ่ายขายของเราซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นจะเป็นผู้มีคุณวุฒิสูงอยู่แล้วจะมีโอกาสเรียนรู้ในหัวข้อนี้ให้เจาะลึกลงไปยิ่งขึ้นอีก จะได้รับความเข้าใจลึกซึ้งถี่ถ้วนในเรื่องสาระสำคัญของ Flexo เช่น การทำเพลท การทำความสะอาดเพลท การติดตั้งเพลท การตั้งค่าเครื่องจักร การแก้ปัญหา รวมทั้งการพิมพ์จริง ซึ่งตามด้วยการประเมินคุณภาพตัวอย่างการพิมพ์ อภิปรายในเรื่องปัจจัยทั้งหมดที่มีตัวกำหนดให้เกิดผลในเรื่องนี้ และอย่างที่คุณทราบ เรื่องของ Flexo มีมากมาย ที่นี่ก็เช่นกัน “คุณภาพ” คือ หัวข้อแกนนำของเรา เราต้องการเข้าใจว่าคุณภาพการพิมพ์ที่ดีสำหรับคุณผู้เป็นลูกค้าของเรานั้นเป็นอย่างไร และเราจะช่วยคุณให้บรรลุถึงคุณภาพนั้นได้อย่างไร เป็นเป้าหมายของเรา ที่จะเสนอคุณภาพที่วางใจได้ให้แก่คุณมากกว่าเพียงวิธีเดียวเท่านั้น และเราต้องยอมรับว่าผลข้างเคียงที่ดีของการทำงานเป็นทีมระดับนานาชาติ การสื่อสารติดต่อของเรา การประชุม และภาคการฝึกอบรม คือ เป็นความสนุกมากอย่างแท้จริงในการทำงานในทีมทั่วโลกที่มีความกระตือรือร้นในงานและปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เรื่อย ๆ และนี่คือสิ่งที่ผลิตภัณฑ์และคนของเราเป็นตัวแทน - ความอภิรมย์ในการทำงานด้วย

เทปต่อประกบ tesa® - ใช้ง่าย
เทปติดตั้งเพลท tesa® ในการปฏิบัติงาน

เทปต่อประกบ tesa® - ใช้ง่าย

เทปติดตั้งเพลท tesa® ในการปฏิบัติงาน