tesa EasySplice® การเตรียมการ

คำแนะนำในการปฏิบัติงานอย่างดีที่สุด: “การจัดการเรื่องกระดาษ & โลจิสติกส์ ให้เหมาะดีที่สุด”

คู่มือข้ามกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุเนื้อหาความรู้ความชำนาญเรื่องเทปต่อประกบ สำหรับผู้จัดส่ง ผู้ขนส่ง ผู้แปรรูป และผู้พิมพ์ม้วนกระดาษที่เตรียมการไว้ก่อนต่อประกบ
ม้วนกระดาษที่เตรียมการไว้ก่อนต่อประกบ

เราภูมิใจที่จะประกาศการเปิดตัวของโครงการระหว่างประเทศที่มีหนึ่งเดียว ซึ่งนำผู้เชี่ยวชาญจากห่วงโซ่อุปทานของกระดาษข้ามสาขาทั้งหมดตั้งแต่โรงงานผลิต ต่อไปยัง การขนส่ง การเก็บรักษา การจัดการ และการพิมพ์

คู่มือ “การจัดการเรื่องกระดาษ & โลจิสติกส์ ให้เหมาะดีที่สุด” (Optimized Paper Handling & Logistics - OPHAL) เป็นคำแนะนำการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด ใช้อ้างอิงได้ทั่วโลก สำหรับ ผู้จัดส่ง ผู้ขนส่ง ผู้แปรรูป และผู้พิมพ์ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของตน — ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์วิธีใด ป้อนแผ่นกระดาษ หรือ ออฟเซตม้วนกระดาษ, แม่พิมพ์อุ้มหมึก, flexo, หรือ ดิจิทัล

เนื่องจากประสบการณ์นับหลายทศวรรษของเราในเรื่องเทปต่อประกบชนิดรวดเร็ว (tesa EasySplice®) และเทปต่อประกบแบบถาวร เทปต่อประกบที่เวียนกลับเป็นเยื่อใหม่ได้ เราจึงสามารถร่วมให้ความรู้เรื่องการใช้งานในด้านการต่อประกบระหว่างการพิมพ์กระดาษให้แก่โครงการนี้ได้
เราเชื่อว่าความร่วมมือในทำนองนี้ของผู้จัดส่งที่มีประสบการณ์เป็นวิถีทางที่ถูกต้องในการสนับสนุนลูกค้าของเราไปตลอดห่วงโซ่แห่งคุณค่าทั้งหมด

หนังสือนี้มีราคาตามหน้าปก €250 / $280 แต่คุณสามารถดาวน์โหลดเป็น e-book ได้ ฟรี ที่ www.ophal.info.

เพิ่มเติม