tesa ตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

ตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

เราเสนอขอบเขตกว้างขวางของผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานในตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ รวมทั้งขอบเขตพิเศษของเทปกาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมการตรวจวินิจฉัยภายนอก (IVD)