Sustainable world

เพราะน้อยคือมาก: มุมเน้นความยั่งยืนในปี 2007 ปีที่ได้มีการเปิดตัว iPhone ในขณะนั้นน้อยคนนักที่จะมี Smartphone ในปี 2018 จากการคาดการของ Zenith Mobile Advertising 66% ของกลุ่มคนทั้งหมดมีโทรศัพท์มือถือที่มีหน้าจอแบบสัมผัส ในช่วงเวลาเพียงแค่ 10 ปี คอมพิวเตอร์ขนาดพกพาได้เปลี่ยนโลก และเป็นส่วนประกอบสำคัญของชีวิตผู้คนไปแล้ว ถึงแม้ว่าจำนวนของ Smartphone และความซับซ้อนของมันได้เพิ่มมากขึ้น ก็มียังมีในด้านทีกระทบกับสิ่งแวลดล้อมด้วยเช่นกัน เราช่วยให้สินค้าของคุณสามารถซ่อมได้ง่ายขึ้น และยังสามารถ Recycle ได้อีกด้วย ในขณะเดียวกัน เรายังพัฒนากระบวนการผลิตของเราให้ยั่งยืนขึ้นอีกด้วย เพื่อที่จะสามารถมีส่วนร่วมในการปกป้องสภาพอากาศ และช่วยสนับสนุนให้ลูกค้าของเราบรรลุเป้าหมายนี้อีกด้วย 

ในขณะที่ Smartphone 300 ล้านเครื่องได้ถูกส่งไปทั่วโลกในปี 2010 ในปี 2018 Smartphone ขายได้มากกว่า 1,400 ล้านเครื่อง โดยเฉลี่ยแล้ว Smartphone 1 เครื่องสามารถใช้ได้ 2 ปี ก่อนที่จะถูกแทนที่ด้วยเครื่องใหม่ จากเหตุผลที่ว่า แบตเตอรี่เสื่อม เทคโนโลนีรุ่นใหม่ๆ และความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการจะมีโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆ จากเหตุนี้ความต้องการที่จะกำจัด Smartphone เครื่องเก่าจึงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย จากการประมาณการของ UN ปริมาณของขยะอิเลคทรอนิคทั่วโลกเพิ่มขึ้นประมาณ 42 ล้านตันในทุกๆ ปี (German Bundestag, ตีพิมเมื่อ 6 มิถุนายน , 2017).

เพื่อที่จะสามารถรับมือกับการกระทบสิ่งแวดล้อมจากเหตุนี้ และเพื่อที่จะจำกัดการใช้ทรัพยากรให้ได้มากที่สุด การพัฒนา และการผลิตชิ้นส่วนที่ทนทาน สาามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และสามารถ Recycle ได้นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ

เพิ่มเติม

เทซ่าสนับสนุนกระบวนการ Recycle Smartphone, Tablet และอื่นๆ

จากหนึ่งในผู้นำในเทคโนโลยีการยึดเกาะ เทซ่าได้เป็นเสาหลักในการรับผิดชอบต่อระบบนิเวศ ไม่เพียงแค่ในด้านนวัตกรรม และสินค้าที่มีคุณภาพเท่านั้นแต่ยัง ในกลุ่มบริษัท ที่มีอยู่ในหลายอุตสาหกรรม ไม่เพียงแค่พัฒนาให้การดำเนินธุรกิจแบบช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และสภาพอากาศเท่านั้น เทซ่า ยังต้องการให้นวัตกรรมของเราสามาถช่วยให้ลูกค้าสามารถเพิ่มความยั่งยืนให้กับกระบวนการ และสินค้าของพวกเขาอีกด้วย

ยกตัวอย่างเช่น ขณะนี้เรากำลังเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาความสามารถในการ Recycle Smartphone ด้วยกลุ่มสินค้า Bond & Detach® จากความซับซ้อนของการออกแบบ Smartphone ทำให้การแยกชิ้นส่วนนั้นทำได้ยาก ด้วย Bond & Detach® ชิ้นส่วนต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ สามารถยึดได้อย่างติดแน่นถาวร และยังช่วยลดแรงกระแทกได้อีกด้วย และหากเมื่อจำเป็นต้องถอดออก หรือซ่อมแซมก็สามารถทำได้ง่าย และไม่ทิ้งคราบอีกด้วย ด้วยเหตุผลนี้ Bond & Detach® สามารถช่วยให้การกำจัดทำได้อย่างถูกต้อง และไม่มีค่าใช้จ่ายสูง Bond & Detach® ยังสามารถช่วยลดทรัพยากรในกระบวนการผลิตได้อีกด้วย ในอดีต แบตเตอรี่ถูดติดเข้ากับตัวเครื่องด้วยวิธีอื่น ที่ไม่สามารถทำให้หลวมได้อีก ทำให้ต้องกำจัดทั้งชิ้นส่วน การใช้งาน  Bond & Detach® ทำให้สามารถถอดออกได้ง่าย และรวดเร็ว ไม่ทำให้ชิ้นส่วนเสียหาย จึงทำให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

เพิ่มเติม

เทซ่าพัฒนาแนวทางสิ่งแวดล้อมของเรา และลูกค้าของเรา

ตลอดอายุของ Smartphone นั้นกระบวนการผลิตเป็นขั้นตอนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มากถึง 75% ผู้ผลิต Smartphone บางรายได้เริ่มการจำกันการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้สอยคล้องกับกระบวนการผลิต รวมถึง Supply Chain ของเขาด้วย

สำหรับเทซ่า การสนับสนุนลูกค้าของเราในแนวทางรักษาระบบนิเวศ คืออีกหนึ่งหนทางที่จะไปถึงเป้าหมายแห่งความยั่งยืนของเรา เทซ่าได้นำเอาการปกป้องสภาวะอากาศ และสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นหลักของกลยุทธองค์กรของเรา มานานหลายปี เนื่องจากกระบวนการที่กระทบสิ่งแวดล้อมหลักๆ ของเรามาจากโรงงานผลิตของเรา โรงงานของเราทั้ง 7 ที่รวมถึงสำนักงานใหญ่ของเราได้รับ ISO 14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และโรงงานการผลิตขนาดใหญ่ของเราอีก 2 ที่ได้รับ ISO 50001 ระบบการจัดการพลังงาน ตั้งแต่ 2001 เราได้ตั้งเป้าหมายให้กับทั้งกลุ่มบริษัทด้วยโปรแกรมสิ่งแวดล้อมของเรา ภายในปี 2020 ยกตัวอย่างเช่น กำหนดการปล่อย CO2 ต่อการผลิตสินค้า 1 ตัน (กำหนดตามสถานที่การผลิต) ต้องลดลง 10% เมื่อเทียบกับปี 2015 จากการวัดผลนี้ เราได้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแค่แนวทางของเราเท่านั้น แต่รวมไปถึงสินค้าของลูกค้าของเรา

เพิ่มเติม