tesa® ACXplus สำหรับอุตสาหกรรมลิฟต์

ตรึงยึดแผ่นโลหะเพื่อประกอบติดตั้งประตูลิฟต์และกรอบ

TEASER_industry_markets_building-supply_lift_decorative-panels_12023631
การตรึงยึดแผ่นแผงโลหะ

ผู้ผลิตลิฟต์ชาวอาร์เจนติเนียนรายหนึ่งได้มาหาเราโดยต้องการวิธีแก้ปัญหาแนวใหม่ด้วยเทปที่เป็นทางเลือกทดแทน เพื่อใช้ในการตรึงยึดแผ่นโลหะเพื่อประกอบติดตั้งประตูลิฟต์และกรอบ บริษัทนี้ผลิตลิฟต์ประเภทต่าง ๆ ทั้งสำหรับการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม ซึ่งจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั่วโลก เราเสนอเทปติดยึดมากมายหลายแบบที่เหมาะสำหรับการใช้ในการติดตั้งสำหรับอุตสาหกรรมลิฟต์ ในกรณีนี้พบว่า tesa® ACXplus 7063 เหมาะที่สุดเนื่องจากพลังติดยึดที่คงทนยาวนาน ในการร่วมมือกับผู้ผลิตลิฟต์รายนี้ ได้ทำการทดสอบเพื่อดูว่า tesa® ACXplus 7063 เหมาะสำหรับการตรึงยึดแผ่นโลหะเพื่อประกอบติดตั้งประตูลิฟต์และกรอบในลิฟต์ของผู้ผลิตหรือไม่ tesa® ACXplus 7063 เป็นเทปประสิทธิภาพสูงที่มีแกนอะคริลิกทำเป็นโฟมหยุ่นหนืด เทปแสดงพลังยึดเหนี่ยวและการแผ่กระจายแรงเค้นได้อย่างมากทีเดียว ในขณะเดียวกันยังทนทานต่อสภาวะดินฟ้าอากาศและอุณหภูมิด้วย คุณลักษณะพิเศษนี้ให้แรงติดยึดระดับสูงที่ใช้กับพื้นผิวที่ติดได้ง่ายและยาก – วิธีแก้ปัญหาการใช้งานที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก