เทปสำหรับการติดตั้ง tesa® 65605 ใหม่เพิ่มความยืดหยุ่นมากกว่าให้แก่การใช้งานต่าง ๆ

นำออกได้, ใช้ใหม่ได้, ไร้เศษติดค้าง, และปฏิวัติระบบ

เทปสำหรับการติดตั้ง tesa® 65605 ใหม่เพิ่มความยืดหยุ่นมากกว่าให้แก่การใช้งานต่าง ๆในทุกวันนี้เศรษฐกิจทั่วโลกก้าวรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว บริษัทต้องการความสามารถเพิ่มขึ้นในด้านการติดตั้งเครื่องหมาย ฉลาก แผงที่มองเห็นได้ และชิ้นส่วนเชื่อมติดอื่น ๆ ได้อย่างมั่นคงเป็นช่วงเวลานานระยะหนึ่ง – จากนั้นจะนำส่วนประกกอบเหล่านี้ออกไปโดยไม่ทิ้งเศษโฟมติดค้างที่ไม่น่าดูไว้ จากผู้ผลิตที่ใช้ระบบการติดบัตรป้ายให้เห็น (visual card) เช่น Kanban ที่ช่วยให้ทีมงานสื่อสารติดต่อกันได้ง่ายขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต จนถึงผู้สร้างบูธในงานแสดงสินค้า การยึดเหนี่ยววัสดุที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแบบชั่วคราวนั้นต้องการเสรีภาพและความยืดหยุ่นในระดับสูง

การคิดระบบวิธีพิเศษสำหรับการใช้งานต้องการความสามารถในการนำออกได้

เทปสำหรับการติดตั้ง tesa® 65605 ใหม่เพิ่มความยืดหยุ่นมากกว่าให้แก่การใช้งานต่าง ๆ
เทปสำหรับการติดตั้ง tesa® 65605 ใหม่เพิ่มความยืดหยุ่นมากกว่าให้แก่การใช้งานต่าง ๆ

tesa® 65605 เป็นเทปโฟมโพลีเอทิลีน (PE) สองหน้าที่มีสารติดยึดถาวรบนด้านเปิดและสารติดยึดที่ลอกออกได้บนด้านปิด สูตรพิเศษของสารติดยึดทำให้สามารถลอกออกได้โดยไม่มีเศษติดค้าง เนื่องจากเครื่องหมายและแผ่นป้ายที่ติดให้เห็นส่วนใหญ่มีระบบการยึดติดด้วยแม่เหล็ก ดังนั้นจึงจำกัดการใช้เพียงกับพื้นผิวที่เป็นโลหะเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ด้วยเทปที่พัฒนาขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ tesa® 65605 ที่ใช้ได้บ่อยครั้ง สามารถติดป้ายที่เอาออกได้บนและปลดออกจากพื้นผิวประเภทต่าง ๆ ได้ ด้านที่ปิดของเทปนี้ลอกออกได้โดยไม่ทิ้งเศษติดค้าง และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (สูงสุด 5 ครั้ง) นอกจากนี้แล้ว คุณลักษณะทั้งสองยังนำไปใช้ได้ดีกับพื้นผิวที่ไม่แยกเป็นชั้นจำนวนมาก

เทปติดตั้ง tesa® 65605 เสนอการติดยึดต้านทานแรงลอกได้ดีเลิศบนพื้นผิวจำนวนมาก รวมทั้งเหล็กกล้า อะลูมิเนียม กระจก และ PVC แม้ว่าหลังระยะเวลายาวนาน ไม่มีการเพิ่มการติดยึดต้านทานแรงลอกอย่างเป็นนัยสำคัญ ด้านที่ลอกออกได้ (ที่ปิดไว้) ได้รับการเคลือบด้วยสารติดยึดอะคริลิกบริสุทธิ์ ที่ได้รับการพัฒนามาพิเศษสำหรับการใช้งานที่ต้องการให้ลอกออกได้ ฟิล์มเสริมแรง PET ป้ิองกันแผ่นรองรับโฟมไม่ให้เสียรูป เมื่อลอกออกจากชั้นวัสดุ ในขณะที่แผ่นรองรับที่เป็นโฟม PE ความหนาแน่นสูงถูกนำใช้เพื่อป้องกันโฟมจากการฉีกแยก

เพิ่มเติม

ระบบติดยึดสองหน้าอเนกประสงค์ สำหรับความต้องการการยึดเหนี่ยวชั่วคราวในปัจจุบันนี้

ตั้งแต่วัสดุ POS จนถีงการสร้างบูธแสดงสินค้า ตลอดไปถึงการติดตั้งเครื่องหมาย ป้าย แผ่นป้ายที่ติดให้เห็น และชิ้นงานนำเสนอต่าง ๆ tesa 65605 เสนอเสรีภาพและความยืดหยุ่นให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประดิษฐ์ตามที่ต้องการเพื่อผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพ การเพิ่มผลผลิต และนวัตกรรม เมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุที่ใช้แผ่นรองรับแม่เหล็ก วัตถุที่ใช้ tesa® 65605 สามารถติดตั้งบนพื้นผิวประเภทต่าง ๆ จำนวนมากและปลดออกได้ ซึ่งทำให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และประหยัดค่าใช้จ่าย หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบติดยึดอเนกประสงค์นี้ เชิญติดต่อเราโดยทางแบบฟอร์มติดต่อข้างท้ายนี้