การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการแปรรูป

การผลิตตามคำสั่งของลูกค้า

เราออกแบบ พัฒนา และผลิตผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปตามเงื่อนไขข้อเรียกร้องของกระบวนการของคุณเราเสนอสิ่งที่มากกว่าเทป

เรารู้ว่าลูกค้าทุกคนของเรามีกระบวนการผลิตของตนเองที่มีหนึ่งเดียวและเป็นของส่วนตัว ดังนั้น การเสนอผลิตภัณฑ์มาตรฐานล้วนเพียงอย่างเดียวชนิดที่ “ขนาดเดียวใช้ได้ทั้งหมด” นั้นจึงใช้การไม่ได้กับปรัชญาของเราที่ต้องการตอบสนองต่อเงื่อนไขความต้องการในการใช้งานอย่างเจาะจงของลูกค้าแต่ละรายของเราด้วยผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าจำเป็นต้องมีเพื่อให้เข้ากับกระบวนการของตนได้อย่างสมบูรณ์แบบ เราเข้าใจในเรื่องที่ว่าบางครั้งแม้ความแตกต่างที่น้อยที่สุดระหว่างกระบวนการผลิตจะส่งผลให้เกิดขอบเขตเงื่อนไขความต้องการของผลิตภัณฑ์ที่แตกแยกออกไปได้หลายหลาก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อไปยังการออกแบบของวิธีแก้ปัญหาขั้นปลายของผลิตภัณฑ์ได้ การทำให้เหมาะกับตามความต้องการของลูกค้าเป็นคำหลักในที่นี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่เรามีสิทธิ์ที่จะกล่าวได้อย่างเต็มปากว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้

เราให้วิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพเหมาะกับตามความต้องการของลูกค้า

ไม่ว่าจะมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตใด หรือคุณต้องการใช้เทปของเราอย่างไร: เราสามารถจัดส่งเทปในรูปแบบขนาดที่คุณจำเป็นต้องมีสำหรับการใช้งานของคุณ เราออกแบบและเสนอวิธีแก้ปัญหาระบบที่เหมาะกับตามความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะเจาะอย่างที่คุณต้องการ ซึ่งมีส่วนอำนวยให้ได้กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพทั้งทางด้านเวลาและค่าใช้จ่าย ทีมงานระดับมืออาชีพของเราทั่วโลกจะให้คำแนะนำของผู้ชำนาญการแก่คุณและคอยช่วยเหลือสนับสนุนคุณในเรื่องวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องครบชุดสำหรับกระบวนการของคุณ สิ่งนี้ประกอบด้วยการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งจะปรับต้นทุนการผลิตให้เหมาะยิ่ง การสร้างภาพวาดและรูปแบบการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด นอกจากนั้นแล้ว เรายังสามารถจัดต้นแบบผลิตภัณฑ์พร้อมหมายเหตุขนาดสั้น และเสนอแนวระบบการใช้ที่มีขอบเขตกว้างขวางให้ได้ ทั้งระบบเลเซอร์และระบบพล็อตเตอร์การตัดของเราให้ความยืดหยุ่นระดับสูงแก่เรา เมื่อถึงเวลาที่ต้องทำตัวอย่างแรกของรูปแบบการปั๊มตัดของคุณในการทดสอบครั้งแรก เรามีประสบการณ์กว้างขวางในสาขาการใช้งานต่าง ๆ ซึ่งหมายความว่าเราสามารถให้วิธีแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

การปั๊มตัดของเราได้รับการพัฒนาเพื่อให้เหมาะกับกระบวนการผลิตของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยการสนับสนุนจากคุณลักษณะในการออกแบบเป็นพิเศษ เราทำให้สามารถใช้แผ่นปั๊มตัดของคุณได้ในพื้นที่ที่มีความยากลำบาก หรือที่มีเค้ารูปของพื้นที่ยุ่งยากซับซ้อน อีกทั้งประกันความเที่ยงตรงและประสิทธิภาพระดับสูงสุดในกระบวนการของคุณ

เพิ่มเติม

เราเสนอคุณลักษณะพิเศษในการออกแบบระดับก้าวหน้าหลายหลาก

แผ่นปิดที่ยกขึ้นด้วยนิ้ว และที่ขยายยาวออกไป
แผ่นปิดที่ยกขึ้นด้วยนิ้ว และที่ขยายยาวออกไป

ยกขึ้นด้วยนิ้วมือ: ส่วนที่เป็นกลาง (ไม่ติดยึด) ของแผ่นปั๊มตัดที่สามารถแตะได้และใช้เพื่อ เคลื่อนย้าย/จัดตำแหน่ง แผ่นปั๊มตัด

แผ่นปิดที่ขยายยาวออกไป:  ส่วนที่ยาวออกไปของแผ่นปิดซึ่งสามารถแตะและใช้เพื่อ เคลื่อนย้าย/จัดตำแหน่ง แผ่นปั๊มตัด

เพิ่มเติม

รูจัดตำแหน่ง
รูจัดตำแหน่ง

ลักษณะพิเศษที่ช่วยผู้ใช้ให้กำหนดการจัดตำแหน่งแผ่นปั๊มตัดได้อย่างเที่ยงตรงแน่นอน ลักษณะพิเศษนี้สามารถตอกเจาะผ่านตลอด (ลักษณะพิเศษกำหนดตำแหน่งด้วยวิธีกายภาพ) แต่ก็สามารถพิมพ์บนแผ่นปั๊มตัดได้ (ลักษณะพิเศษกำหนดตำแหน่งด้วยภาพที่เห็น)


แผ่นปิดลอกออกที่กรีดตามยาว
แผ่นปิดลอกออกที่กรีดตามยาว

แผ่นปิดที่ลอกออกได้รับการตัดมาล่วงหน้าในระหว่างกระบวนการผลิตและใช้เป็นทางเลือกแทนที่การยกขึ้นด้วยนิ้ว แผ่นปิดที่ได้รับการกรีดตามยาวสามารถปรับวิธีใช้แผ่นปั๊มติดให้เหมาะดีที่สุด โดยปรับปรุงความถูกต้องในการจัดวางและป้องกันความปนเปื้อนของสารติดยึด


แผ่นปิดลอกออกที่ปรุรูพรุน
แผ่นปิดลอกออกที่ปรุรูพรุน

รอยตัดเป็นระยะ ๆ ที่เรียงติดต่อกันในแผ่นปิดสำหรับลอกออกช่วยให้แยกออกจากม้วนหรือแผ่นได้ง่าย สามารถนำแผ่นปั๊มตัดออกมาจากม้วนได้โดยมีแผ่นปิดอยู่ด้วย


เขตที่ติดยึดบางส่วน
เขตที่ติดยึดบางส่วน

แผ่นปั๊มตัดมีทั้งเขตที่มีสารติดยึด และไม่มี ตามความต้องการของลูกค้า


ตอกเจาะโดยตลอด
ตอกเจาะโดยตลอด

แบบตอกเจาะ จะมีการตัดผ่านตลอดชั้นวัสดุทั้งหมดทุกชั้น สามารถประสานกระบวนการนี้เข้ากับกระบวนการตัดหลายระดับได้ และตอกเจาะออกเฉพาะส่วนพิเศษของแผ่นปั๊มตัดเท่านั้น


แผ่นครอบครัว
แผ่นครอบครัว

แนะนำให้ใช้แผ่นครอบครัว เมื่อลูกค้าต้องการผลิตภัณฑ์ต่างขนาดกันจำนวนหนึ่งซึ่งทำจากวัสดุเดียวกันในขั้นตอนการผลิตเดียว


แถบที่ติดค้างไว้
แถบที่ติดค้างไว้

วัตถุประสงค์ของแถบที่ติดค้างไว้ คือ เพื่อรักษาตำแหน่งของแผ่นปั๊มตัดให้ติดอยู่กับแผ่นปิดตรงจุดที่เจาะจงไว้ ในขณะที่ตรงเส้นขอบรอบรูปถูกตัดออกจนหมด (ตลอดทุกชั้น) ดังนั้น แผ่นปั๊มตัดจึงไม่ถูกตอกเจาะออกจนหมดทั้งชิ้น เพราวะว่าแุถบเหล่านี้รักษาให้รูปปั๊มตัดติดอยู่กับม้วน/แผ่นกระดาษ ที่จุดเล็ก ๆ จำนวนมากมาย


ลักษณะพิเศษสำหรับการออกแบบ

แผ่นปิดที่มีการพิมพ์
แผ่นปิดที่มีการพิมพ์

สามารถพิมพ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ลงบนแผ่นปิดได้ตามความต้องการของลูกค้า – โดยมากแล้วจะประสานเข้ากับแผ่นหรือม้วนที่มีการปรุแผ่นปิด


ลักษณะพิเศษระบุตัวผลิตภัณฑ์
ลักษณะพิเศษระบุตัวผลิตภัณฑ์

ลักษณะพิเศษที่ระบุตัวผลิตภัณฑ์ให้รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ทำงาน หรือสำหรับผู้ใช้ปลายทาง หรือเพียงแต่ทำเครื่องหมายตราผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงคำแนะนำวิธีใช้ รหัสผลิตภัณฑ์ หรือทำเครื่องหมายซ้ายและขวาเพื่อลดความผิดพลาดในการใช้งาน