โลกกำลังร้อนขึ้น

Business Ambition for 1.5°C - เราต้องมีส่วนร่วม!

ความยั่งยืน

ในปี 2019 ระดับของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ ในชั้นบรรยากาศเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ เพื่อรับมือกับประเด็นดังกล่าว เราจึงต้องลงมือทำเดี๋ยวนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนที่กำหนดไว้ Beiersdorf Group พร้อมลูกค้าในภาคธุรกิจและ tesa จึงให้การสนับสนุนโครงการริเริ่ม “Business Ambition for 1.5°C”

โลกของเรากำลังป่วยและร้อนขึ้น แม้ว่าทุกประเทศจะปฏิบัติตามข้อผูกพันในการประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติประจำปี 2015 แต่ภายในปี 2100 อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกก็จะพุ่งไปที่ 3.2°C เพื่อให้บรรลุเป้าหมายภาวะโลกร้อนสูงสุดไม่เกิน 1.5 องศา เรายังต้องทำอีกหลายอย่างโดยเร็ว

เป้าหมายขององค์กรได้รับการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด

“ด้วยการลงนามใน 'Business Ambition for 1.5° C' เรามุ่งมั่นที่จะจัดกิจกรรมทางธุรกิจให้สอดคล้องกับการจำกัดอุณหภูมิโลกให้เพิ่มขึ้นไม่เกิน 1.5°C และดำเนินมาตรการที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์นี้" Angela Cackovich สมาชิกคณะกรรมการอธิบายแก่ Direct Industries ที่ tesa SE จนถึงขณะนี้ มีบริษัทชั้นนำทั่วโลกที่ลงนามในพันธสัญญานี้ไม่ถึง 200 บริษัท เป้าหมายขององค์กรได้รับการตรวจสอบโดย “Science Based Targets Initiative” (SBTi) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง CDP (เดิมคือ Carbon Disclosure Project), ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ, สถาบันทรัพยากรโลก (WRI) และองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) และได้รับการอนุมัติในเดือนพฤษภาคม 2020 ตามที่ได้ประกาศไว้เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน

 

“ตอนนี้ tesa และ Beiersdorf Consumer เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทที่มุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายที่ทะเยอทะยานเหล่านี้ การปกป้องสภาพภูมิอากาศเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดสำหรับบริษัท พนักงาน และลูกค้าของเรา”
Angela Cackovich

หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมตรงของ tesa SE

ปลูกต้นไม้
ภาพประกอบความยั่งยืน

ปล่อย CO2 น้อยลง 60,000 ตันตั้งแต่ปี 2015

ความสำเร็จของเป้าหมายสภาพภูมิอากาศของ tesa เกี่ยวข้องกับการผลิตและการจัดหาพลังงานที่จำเป็นสำหรับการผลิตและการบริหารของบริษัทเอง เป้าหมายปี 2025 ของกลุ่มบริษัทเทปติดยึดที่ดำเนินการในระดับสากลคือการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 30% เมื่อเทียบกับปี 2018 ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา tesa ใช้มาตรการหลายอย่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดการปล่อย CO2 การปล่อย CO2 ต่อตันของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายในปี 2019 ลดลงถึง 34.5% เมื่อเทียบกับปี 2015 การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกือบ 60,000 ตันที่ทำได้ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาแม้ว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นนั้น ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากมาตรการการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะและการใช้ไฟฟ้าสีเขียวในโรงงานผลิตของ tesa

ระบบการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (CHP) และพลังงานแสงอาทิตย์

ปัจจุบัน ไฟฟ้า 27% ของเรามาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน และ 38% ผลิตโดย CHP (ระบบการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม) อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ในปัจจุบันจึงมีไฟฟ้าเพียง 35% ที่มาจากแหล่งผลิตแบบดั้งเดิม ค่านี้จะลดลงอย่างมีนัยสำคัญในระยะกลาง ตัวอย่างเช่น ด้วยการเพิ่มการใช้ไฟฟ้าสีเขียวรวมถึงการลงทุนเพิ่มเติมใน CHP และระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในสถานที่ตั้งที่เลือก

1,000

พันล้านตัน

คือปริมาณ CO2 ที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศทั่วโลก ผ่านกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานในช่วงหกทศวรรษที่ผ่านมา ความเข้มข้นของ CO2 ทั่วโลกเพิ่มขึ้นจากประมาณ 315 ppm (1958) เป็น 417.07 ppm (2020) เท่ากับว่าเพิ่มขึ้น 100 ppm ซึ่งคิดเป็นมากกว่า 30%
พลังงานแสงอาทิตย์ช่วยได้

ภาวะโลกร้อน

บรรยากาศของโลกประกอบด้วยไนโตรเจน 78% และออกซิเจน 21% ส่วนที่เหลือเป็นก๊าซอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการสลายตัวของกัมมันตภาพรังสี (เช่น ก๊าซเฉื่อยอย่าง อาร์กอน นีออน) หรืออยู่ในกลุ่มของก๊าซในชั้นบรรยากาศ (คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน) แม้จะมีความเข้มข้นต่ำมาก แต่ “แรงงัด” หรือผลกระทบของก๊าซเหล่านี้ต่อสภาพอากาศของเรากลับสูงยิ่งกว่า ปรากฏการณ์เรือนกระจกตามธรรมชาติเพียงอย่างเดียวมีผลทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลก +15°C หากไม่มีธาตุหรือก๊าซเรือนกระจก อุณหภูมิเฉลี่ยบนโลกจะอยู่ที่ -18°C

การลงทุนหลายล้านเพื่อความยั่งยืน

ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เราจะพยายามลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยเฉพาะในกระบวนการของผลิตภัณฑ์ สินค้าที่ซื้อและกระบวนการขนส่ง พฤติกรรมการเดินทางเพื่อธุรกิจก็จะเปลี่ยนไปเช่นกัน เนื่องจากประสบการณ์เชิงบวกในการประชุมทางวิดีโอในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา การปล่อยมลพิษที่เหลืออยู่ซึ่งไม่สามารถลดได้ภายในปี 2050 จะต้องได้รับการชดเชยโดยโครงการชดเชย CO2 โดยสมัครใจ โดยสรุปแล้ว tesa มีเป้าหมายที่จะปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 ตามความตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยเหตุนี้ภายในปี 2025 เงินยูโรระดับเจ็ดหลักจึงจะถูกนำไปลงทุนในมาตรการและเป้าหมายด้านการปกป้องสภาพอากาศขององค์กร

สมาชิกของคณะกรรมการบริหารอุตสาหกรรมตรง
สมาชิกของคณะกรรมการบริหารอุตสาหกรรมตรง
“บริษัทที่ไม่พัฒนาและปรับปรุงความพยายามในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง มีความเสี่ยงที่จะถูกจัดอันดับต่ำลง และในไม่ช้าจะไม่ได้รับการพิจารณาให้ร่วมโครงการต่าง ๆ อีกต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมยานยนต์หรืออิเล็กทรอนิกส์”
Angela Cackovich

สมาชิกคณะกรรมการที่รับผิดชอบในวาระแห่งความยั่งยืนของ tesa Group

แนวทางการประสานงานของบริษัทแม่และลูก

ด้วยพันธสัญญาในโครงการริเริ่ม ‘Business Ambition for 1.5°C’ เป็นครั้งแรกที่ tesa ก้าวไปพร้อมกับ Beiersdorf ในส่วนหลักของยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน สิ่งนี้พิสูจน์ว่า แม้จะมีความท้าทายที่แตกต่างกัน แต่ความพยายามด้านความยั่งยืนของบริษัทแม่และบริษัทในเครือจะสอดคล้องและประสานงานกันอย่างกว้างขวางมากขึ้นในปีต่อ ๆ ไป

 

เราต้องการการเปลี่ยนแปลง