Nico Jasper and Bjoern Vorlop in front of tesa® Twinlock sleeve

Christiansen Print zyskuje wymierne korzyści, dzięki wymianie technologii na tuleje tesa® Twinlock

Lepsza wydajność druku i bardziej zrównoważony proces produkcji – to zdecydowało o wdrożeniu alternatywnej technologii samoprzylepnej tesa® Twinlock.Wymiana technologii na tuleje tesa® Twinlock

Muszą istnieć odpowiednie przesłanki, aby wymienić przetestowany i wypróbowany proces produkcyjny na inny. Taką właśnie decyzję podjęto w firmie drukarskiej Christiansen Print, przechodząc na tuleje Twinlock. Działanie to przyniosło tej firmie – wyspecjalizowanej w branży druku wstępnego na opakowaniach z tektury falistej – szereg istotnych korzyści. Z procesu wyeliminowano taśmy samoprzylepne do mocowania płyt, co pozwala oszczędzić czas i eliminuje odpady. Oprócz tego, gdy wprowadzono tuleje Twinlock i rozpoczęto testy, okazało się, że rozwiązanie to daje konkretne korzyści w postaci zwiększonej prędkości druku przy realizacji różnych zleceń drukarskich.

Projekt miał swój początek w zestawie kilku tulei testowych. Dziś, po wdrożeniu tulei Twinlock do procesu druku w Christiansen Print, w dziale montażowym znajduje się pokaźny zbiór około 300 charakterystycznych jasnozielonych tulei tesa Twinlock. Wprowadzenie rozwiązania trwało zaledwie trzy miesiące. Przy szerokości roboczej 2485 mm długość 30 różnych powtórzeń waha się w zakresie od 790 mm do 2060 mm.

Christiansen Print

Założona w 2005 roku firma jest liderem w europejskiej branży druku wstępnego na opakowaniach i ekspozytorach z tektury falistej. Od 2016 roku Christiansen Print należy do THIMM Gruppe. Ma trzy zakłady produkcyjne w Niemczech i Francji. W Ilsenburg am Harz wykorzystuje dwie spośród największych na świecie fleksograficznych maszyn drukarskich z cylindrem centralnym, a także (od 2017 roku) cyfrową maszynę rolową HP PageWide T1100S. W zakładach w Northeim oraz Garancières-en-Beauce (Francja) działają z kolei trzy najnowocześniejsze prasy w technologii druku taśmowego. Dzięki tym rozwiązaniom Christiansen Print czerpie korzyści z trzech uzupełniających się technologii druku. Łączna zdolność produkcyjna trzech zakładów firmy w zakresie druku wstępnego wynosi około 450 mln m² rocznie. Firma zatrudnia ponad 170 pracowników.

Nowość w asortymencie tesa

Tuleje Twinlock zostały wprowadzone do asortymentu tesa w 2018 roku. Dzięki rozszerzeniu oferty użytkownicy mogą określić, czy bardziej ekonomicznym rozwiązaniem w ich przypadku są taśmy samoprzylepne czy tuleje tesa Twinlock®. Odpowiedź na to pytanie wymaga omówienia zarówno konkretnych wymagań i możliwości technicznych, jak i analizy ROI dla danego zastosowania, którą dostarcza firma tesa w ramach wspomagania procesu decyzyjnego. Analiza uwzględnia częstotliwość, z jaką wykorzystywane są poszczególne długości powtórzeń, jak również powierzchnie form. W przypadku firmy Christiansen Print kompleksowa analiza obejmująca pełen zakres długości powtórzeń pozwoliła uzyskać korzyść finansową, dzięki oszczędnościom wynikającym z wyeliminowania taśmy samoprzylepnej. Na tej podstawie zadecydowano o przeprowadzeniu testów tulei Twinlock.

 

Zobacz więcej
Twinlock
Struktura tulei Twinlock

Struktura tulei Twinlock

Tuleje Twinlock firmy tesa bazują na standardowych tulejach wykorzystywanych w branży, a każdy klient może wybrać dla siebie tuleję bazową. Następnie na powierzchnię takiej tulei bazowej nakładana jest warstwa pianki poliuretanowej (PU) o otwartych komórkach i grubości 1,5 mm. Wieloletnia praktyka potwierdza, że warstwa piankowa zachowuje wymaganą ściśliwość nawet po kilku latach użytkowania. To właśnie pianka PU determinuje właściwości drukujące tulei. Na niej umieszczona jest folia stabilizująca PET, która służy jako warstwa nośna dla usieciowanej, trwale klejącej warstwy fotopolimeru akrylowego, na której mocowane są płyty.

Boczne krawędzie tulei Twinlock są uszczelnione, aby chronić je przed zabrudzeniem i rozpuszczalnikami.

Zobacz więcej
Tuleje tesa Twinlock
00:00

Zachęcające wyniki wstępnych testów

Za nadzór nad realizacją projektu w Christiansen Print odpowiadał kierownik projektu Björn Vorlop oraz Michael Schmidt z zespołu ds. koncepcji lean management. Zadecydowali oni o przeprowadzeniu wstępnych testów siedmiu tulei przy długości powtórzenia 2000 mm, czyli jednym z najdłuższych w działalności firmy. Dotychczasowe doświadczenia sugerują, że jeśli dane rozwiązanie sprawdza się w dużych obwodach, jest także skuteczne w przypadku mniejszych. Regułę tę potwierdzono również w tym projekcie. Pod względem jakości druku i wydajności drukarki od samego początku uzyskiwano dobre wyniki. Możliwe było na przykład zwiększenie prędkości druku z 200 m/min do maksymalnej prędkości 500 m/min. Ponieważ pianka PU odzyskuje kształt i ma właściwości tłumienia wibracji, udało się również ograniczyć smugi będące skutkiem drgań.

Pomimo obiecujących początkowych wyników testów pracownicy byli dość sceptyczni, jeśli chodzi o wykorzystywanie nowych tulei w codziennej pracy. Pojawiały się obawy dotyczące możliwych skutków zmian w procesie oraz tego, czy tuleje sprawdzą się w przewidywanym zastosowaniu pod każdym względem. W celu weryfikacji obiecujących wyników uzyskanych podczas wstępnych testów wydłużono fazę testową oraz zakupiono drugi zestaw tulei o obwodzie 1250 mm. Druga faza testowa potwierdziła dobre wyniki technologii Twinlock. Przełożyło się to na wzrost akceptacji i zwiększenie liczby zwolenników wdrożenia tego rozwiązania oraz jego korzyści w produkcji i zarządzaniu.

Zobacz więcej
Mounting a plate on a tesa® Twinlock sleeve at Christiansen Print
FOUR MOMENTS Copyright
Montaż matrycy na tulei Twinlock

Jakie zalety ma system Twinlock?

Technologia Twinlock sprawdza się szczególnie dobrze przy często wykorzystywanych długościach powtórzeń. W firmie Christiansen Print tuleje tesa Twinlock® umożliwiają standaryzację procesu mocowania płyt w druku wstępnym. Wyeliminowano taśmę samoprzylepną, a płyty są mocowane na pokrytej warstwą fotopolimeru akrylowego powierzchni tulei o średnim stopniu twardości. Umożliwia to uproszczenie procesu mocowania płyt i zmniejszenie obciążeń w łańcuchu dostaw.

Wiele etapów procesu zostało wyeliminowanych i zastąpionych przez liniowy proces realizowany w technologii Twinlock. Osiągnięto także poprawę szybkości druku. W przypadku wielu zadań możliwe było zwiększenie szybkości drukowania nawet o 20-30% w porównaniu z tradycyjnym mocowaniem płyt taśmą samoprzylepną. Wykazano, że potencjał wzrostu szybkości druku jest zależny od podatności konstrukcji na wibracje, a duży obwód tulei sprzyja redukcji smug będących skutkiem drgań. Właściwości kompresyjne tulei oznaczają także, że utrzymywana jest stała jakość druku przez długi okres produkcji.

W Christiansen Print stwierdzono także, że prasowanie druku jest bardziej precyzyjne w porównaniu z mocowaniem przy użyciu taśmy samoprzylepnej ze względu na mniejszą tolerancję grubości tulei Twinlock. Grubość tulei Twinlock mierzy się laserowo podczas produkcji oraz po jej zakończeniu. Parametr ten można regulować z dokładnością do +2/100 mm.

Zobacz więcej

Czy niezbędne jest dostosowanie krzywych charakterystycznych druku?

Istniały obawy, że zmiana układu płyta-podkład spowoduje przyrost wartości tonalnych, wpływając tym samym na krzywe charakterystyczne druku. W Christiansen Print – podobnie jak w przypadku innych firm, gdzie wprowadzono tę technologię – okazało się, że krzywe charakterystyczne druku są zbliżone i nie jest konieczne dokonywanie jakichkolwiek zmian. Przyrost wartości tonalnych może być nieco niższy w światłach do wartości tonu 5%, jednak ogólnie w maszynie drukarskiej łatwiej jest wyregulować docisk drukarki, ponieważ system wykazuje nieco większą tolerancję ze względu na grubość i właściwości pianki.

Zobacz więcej
Twinlock Activating Machine that is designed to clean the surface of the tesa Twinlock sleeve automatically
FOUR MOMENTS Copyright
W Christiansen Print aktywacja zachodzi całkowicie automatycznie w specjalnej maszynie.

W pełni automatyczne uszczelnienie i aktywacja

Aby aktywować właściwości adhezyjne tulei, niezbędne jest usunięcie pozostałości farby, kurzu i brudu z fotopolimeru akrylowego. Etap ten jest realizowany w Christiansen Print całkowicie automatycznie, w maszynie przeznaczonej do aktywacji tulei Twinlock. Ze względu na duże formaty tulei niezbędne było zaprojektowanie urządzenia w ścisłej współpracy z firmą Christiansen Print.

Aktywatorem, który pełni rolę środka czyszczącego, jest alkohol o wysokiej temperaturze zapłonu. Dzięki temu nie ma potrzeby stosowania środków zapobiegających wybuchowi. Z uszczelnionego systemu usuwana jest para.

Zobacz więcej

Znacząca redukcja odpadów

Technologia Twinlock w pierwszej kolejności umożliwia ograniczenie zużycia taśmy samoprzylepnej i zmniejszenie tzw. „śladu węglowego” dzięki wyeliminowaniu odpadów.

Najlepszym potwierdzeniem zrównoważonego ekologicznie charakteru nowego rozwiązania jest zmniejszenie ilości odpadów wytwarzanych w ciągu tygodnia w Christiansen Print o trzy kontenery. Na przestrzeni roku oznacza to redukcję ilości odpadów z taśmy samoprzylepnej odpowiadającą ośmiu boiskom piłkarskim.

Ekologia i ekonomia stanowiły dwie zasadnicze przyczyny wymiany technologii na tuleje Twinlock w firmie Christiansen Print. Trzecim kluczowym aspektem była poprawa wydajności procesu druku.

Zobacz więcej

Project Data at a Glance:

  • Uruchomienie: lipiec 2018 r.
  • Ramy czasowe: 3 miesiące na wymianę technologii
  • Dane liczbowe: ok. 300 tulei Twinlock
  • Długości powtórzeń: od 790 do 2060 mm
  • Struktura tesa® Twinlock: ok. 1,8 mm grubości
  • Oszczędności: taśma samoprzylepna, która wypełniłaby osiem boisk piłkarskich
  • Wzrost szybkości drukowania: do 20-30%
  • Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych: ok. 2,5 roku