Uzyskiwanie najlepszych wyników drukowania

Wydruki najlepszej jakości dzięki właściwemu mocowaniu płyt

Dziennikarzowi magazynu Flexible Packaging udało się porozmawiać z Joem Prunierem, menedżerem ds. rynku druku i przetwarzania wstęg w firmie tesa tape, inc., i w imieniu drukarzy zadać mu kilka pytań.Wybierz odpowiednią taśmę do mocowania płyt drukarskich w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności.
www.timwendrich.com
Wybierz odpowiednią taśmę do mocowania płyt drukarskich w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności.

Jakiego rodzaju trendy dostrzega Pan w zakresie druku wąskowstęgowego?

Innowacje technologiczne w branży wąskowstęgowego druku fleksograficznego nigdy dotąd nie były tak dostrzegalne. Dzisiejsi konstruktorzy maszyn drukarskich koncentrują się na szybkości, precyzji i trwałości. Ostatnie udoskonalenia w zakresie technologii pras drukarskich spowodowały, że teraz muszą im dotrzymać kroku technologie stosowane przy płytach i tulejach, aby móc stawić czoła wysokoprecyzyjnym mechanizmom oraz zaawansowanej grafice. W miarę jak rośnie misterność grafiki, rośnie liniatura, rastry stają się coraz gęstsze, a nafarbienie coraz niższe; wielkość niektórych plamek mierzy się połówkami procenta! Złożoności procesu drukarskiego dopełniają wymogi rynku oczekującego coraz to krótszych nakładów, dzięki czemu do minimum zmniejsza się obciążenie finansowe klienta, pozwalając mu na wydajniejsze zarządzanie krótkotrwałymi promocjami.
Rozpoznając trendy rynkowe, wiele drukarni zajmujących się drukiem wąskowstęgowym inwestuje w nowe technologie, aby nadążać za potrzebami rynku i zaspokajać oczekiwania klientów. Jednakże niektórzy z nich zauważają ze zdumieniem, że efekty końcowe poczynionych przez nich inwestycji w najnowsze technologie nie znajdują odzwierciedlenia w jakości drukowanych przez nich materiałów. Podczas gdy nowe technologie sprzętowe odgrywają ważną rolę w jakości produktu końcowego, istnieją inne czynniki decydujące o różnicy pomiędzy wynikiem dobrym a doskonałym.

Zobacz więcej

W jaki sposób taśmy do mocowania płyt mogą być pomocne przy uzyskaniu druku wysokiej jakości?
Wysoką jakość druku w przypadku procesów drukarskich o dużej prędkości można bezpośrednio powiązać z jakością pianki stosowanej w taśmach do mocowania płyt. Proszę pamiętać, że taśma do mocowania płyt pełni rolę amortyzatora oraz środka pośredniczącego pomiędzy najnowocześniejszymi płytami drukarskimi a najnowocześniejszymi maszynami drukarskimi. Dostawcy obsługujący drukarnie starają się opracować najbardziej zaawansowane technicznie prasy drukarskie, płyty i receptury farb, mając na celu zapewnienie najwyższej jakości druku. Jeśli jednak zostanie zastosowana niewłaściwa taśma do mocowania płyt, jakość wydruku może bardzo na tym ucierpieć pomimo doskonałej jakości sprzętu.
Przy ocenie pianki trzeba zrozumieć, w jaki sposób jakość pianek przekłada się na jakość konkretnych rodzajów druku. Przykładowo, obecnie dostępna nowa technologia płyt pozwala uzyskać rastry rzędu 5, 3 czy 1 procent, a nawet liniatury rzędu 200 lpi lub jeszcze wyższej. Uzyskanie takich rezultatów w warunkach codziennej produkcji przy zwiększonej prędkości wymaga zastosowania wysoko wyspecjalizowanego typu „miękkiej” taśmy do mocowania płyt, która może pełnić rolę amortyzatora wstrząsów. Dzięki właściwościom pochłaniania wstrząsów minimalizuje się problem przyrostu punktu oraz odbijania na cylindrach lub tulejach, które mogą skutkować powstawaniem wad druku takich jak ślady „wibracji”, „paskowanie” lub „ślady zębatek”. Ponadto, taka „miękka” taśma musi być ściśliwa i wracać do pierwotnego kształtu, od pierwszego do ostatniego odbicia, bez względu na to, czy nakład idzie w parę tysięcy czy parę milionów metrów.
Ściśliwość i odzyskiwanie poprzedniego kształtu przez piankę jak i niezmienne działanie amortyzacyjne to najważniejsze czynniki pozwalające na maksymalizację zysku z inwestycji w najnowocześniejsze technologie sprzętowe. Po wybraniu taśmy do mocowania płyt zapewniającej unikalne właściwości takie jak maksymalne pochłanianie wstrząsów można osiągać subtelność wydruku dla wielu długich nakładów.
Wiele spośród tych samych wymogów musi być spełnionych w celu optymalnej aplikacji gęstości zadruku jednolitego przy pełnym pokryciu. Twardsze taśmy do mocowania płyt, wymagane w celu optymalizacji zadruku jednolitego, muszą być w stanie konsekwentnie zachowywać swój stopień twardości. Ponadto twardsze taśmy muszą również zachować te same, wysokie właściwości w zakresie ściśliwości i powracania do poprzednich wymiarów przez długi okres czasu, dzięki czemu maksymalizuje się jakość rezultatów druku przy wyższych prędkościach.
Wniosek jest prosty: nie można pozwolić na obniżenie jakości inwestycji w maszyny drukarskie, farby, anilox czy płyty, wykorzystując coś innego niż najwyższej jakości taśmy do mocowania płyt.Jak istotne dla końcowych wyników druku są substancje klejące znajdujące się w taśmie do mocowania płyt?
Niewątpliwie właściwości substancji klejących znajdujących się w taśmie do mocowania płyt są tak samo ważne jak jakość samej pianki. Wydajność oraz powtarzalność procesu montażu i demontażu płyt fleksograficznych może przekładać się na rentowność: zamiast ryzykować niszczenie płyt i konieczność kupowania nowych można przedłużyć okres ich użytkowania. Substancja klejąca może stanowić czynnik rozstrzygający i stanowić o tym, czy za każdym razem konieczne będzie czyszczenie pozostałości kleju i pianki z każdej tulei lub cylindra, czy też uda się nam zdjąć taśmę bez pozostawiania śladów lub z niewielkim tylko zanieczyszczeniem.
Wymogi stawiane substancjom klejącym są proste: na czas drukowania mają wiązać tuleje / cylindry z płytami maksymalnie bezpiecznie, aby w zupełności wyeliminować możliwość odginania brzegu płyty lub powstawania pęcherzy; a po zakończeniu druku mają dać się zdjąć łatwo niczym silikonowany pasek zabezpieczający. Jednakże taki ideał był jak dotąd trudno osiągalny dla wielu drukarni zajmujących się drukiem wąskowstęgowym.W jaki sposób drukarze mogą poradzić sobie z odginaniem brzegów płyty lub tworzeniem pęcherzy?
Na co dzień większość drukarzy zajmujących się drukiem wąskowstęgowym boryka się z odginaniem brzegów płyt drukarskich z powodu stosowania grubszych płyt na cylindrach o małych średnicach, albo z uszkodzonymi płytami, ponieważ przyleganie do płyty jest tak duże, że ulegają one rozciągnięciu lub naderwaniu w trakcie demontażu.
W celu przezwyciężenia problemu odginania brzegów, drukarze stosowali preparaty gruntujące, magiczne markery, uszczelki do brzegów oraz taśmy. Dodatkowo wielu drukarzy stosowało substancje blokujące przyleganie (takie jak talk, kreda, mydło lub szelak), aby ułatwić sobie demontaż, nie niszcząc przy tym płyt. Jednakże wszystkie te techniki sprawiają, że utworzenie z nich wydajnej i powtarzalnej standardowej techniki operacyjnej (SOP) jest niezwykle problematyczne. W rzeczywistości taka ilość materiałów i zmiennych w tego rodzaju procesie uniemożliwia uzyskanie powtarzalności.
Kiedy nie udaje się uzyskać replikacji i powtarzalności procesu, niemożliwe jest też osiągnięcie wydajności procesowej. Aby uzyskać powtarzalność i wydajność, drukarz musi wybrać odpowiednią taśmę do mocowania płyt, specjalnie opracowaną z myślą o współczesnych technologiach i procesach drukarskich. Wybierając taśmę do mocowania płyt, koniecznie należy zwrócić uwagę, aby substancja klejąca znajdująca się po stronie płyty była przeznaczona do materiału, z którego jest wykonana płyta, i do określonej grubości płyty. Po wybraniu nieodpowiedniej taśmy przy grubszych płytach może dojść do widocznego odginania brzegów, a w przypadku cienkich płyt może dojść do ich rozciągnięcia lub uszkodzenia. Ponadto należy pamiętać o wyborze substancji klejącej przeznaczonej do materiału, z którego wykonano tuleję lub cylinder. Wybranie taśmy z niewłaściwą substancją klejącą może doprowadzić albo do powstawania pęcherzy, albo do pracochłonnego czyszczenia.Czy ma Pan jeszcze jakieś inne wskazówki dla drukarzy pragnących uzyskiwać optymalne wyniki druku?
Aby zapewnić właściwe zastosowanie taśm do mocowania płyt, najważniejsza jest dobra komunikacja z ich producentem. Konieczne jest dokładne podawanie rodzaju materiałów stosowanych w procesie druku; nafarbienie, pożądany procent przyrostu punktu, liniatura płyt, żądana prędkość pracy maszyny, itp.
Wielu dostawców taśm do mocowania płyt oferuje szeroki wachlarz taśm piankowych o różnych połączeniach twardości i substancji klejących. Przeprowadzanie prób to zawsze dobry pomysł pozwalający na przetestowanie szeregu taśm o różnych połączeniach materiałowych. Na koniec warto pamiętać, że wysiłek włożony w dobranie taśmy odpowiedniej dla specyficznego zastosowania pomoże zarówno zmaksymalizować zwrot z inwestycji, jak i zadowolenie klienta.

Erin J. Wolford, redaktor naczelny Flexible Packaging, www.flexpackmag.com

Zobacz więcej

Standardowa technika operacyjna (SOP) dot. mocowania płyt

Standardowa technika operacyjna (SOP) dot. mocowania płyt
00:00