Taśmy łączące tesa® i dodatki dla przemysłu papierniczego i poligraficznego
00:00

Nasze taśmy łączące i dodatki dla przemysłu papierniczego i poligraficznego

Nasz wynalazek, czyli taśmy tesa EasySplice®, zrewolucjonizował łączenie wstęg w biegu w przemyśle papierniczym i poligraficznym.Specyfika współczesnego rynku, czyli krótsze nakłady, malejąca liczba zamówień oraz coraz częstsze stosowanie nośników cyfrowych, wymaga wydajnych i ulepszonych procesów produkcji i serwisowania.
Nasze taśmy do łączenia wstęg muszą zatem sprostać wielu wyzwaniom dotyczącym ochrony środowiska i zastosowań.
Wobec coraz częstszego stosowania taniego węglanu wapnia jako składnika masy papierowej opracowaliśmy taśmy łączące tesa® CaRes, aby uniknąć twardnienia kleju wywoływanego jonami wapnia.
Dzięki czemu wykluczyliśmy ryzyko rozdzielania się wstęg w zwojach papieru, co przełożyło się na diametralne zmniejszenie liczby reklamacji dla producentów papieru i maksymalną stabilność produkcji wydruków.
Nasz wynalazek, czyli taśmy tesa EasySplice®, zrewolucjonizował łączenie wstęg w biegu w przemyśle papierniczym i poligraficznym. Nasze uznane na całym świecie i wielokrotnie nagradzane uniwersalne taśmy łączące wyznaczają standard dla producentów papieru, przetwórców i drukarzy, ponieważ ułatwiają i przyspieszają łączenie wstęg w biegu, dając przy tym mocniejsze łączenia, maksymalną wydajność i niższe koszty przestojów.
Ze względu na różnice dotyczące jakości papieru i warunków jego przechowywania nasze taśmy łączące muszą spełniać mnóstwo wymagań związanych z ochroną środowiska i zastosowaniami. Nasza ulepszona, pomarańczowa taśma łącząca tesa® EasySplice zapewnia teraz jeszcze większą odporność na wiele czynników środowiskowych wpływających na jakość łączenia wstęg. Taśma daje o 30% większą przyczepność i o 50% większą trwałość niż produkty standardowe dostępne na rynku, a jednocześnie zapewnia zwiększoną niezawodność łączenia wstęg z różnych rodzajów papieru i doskonale sprawdza się w maszynach hybrydowych, jak również w prasach do druku gazetowego, heatsetowego oraz rotograwiury. Dzięki najbardziej niezawodnej budowie produktów i asortymentowi przystosowanemu do indywidualnych potrzeb możemy zaoferować klientom wszechstronną rodzinę taśm łączących – gdyż wiemy, że czas to pieniądz, a niezawodność to sposób na skuteczne oszczędzanie.

Taśmy do sklejania dla poligrafii

Taśmy do sklejania dla poligrafii