Automotive_Interior-Mounting-008_300dpi

Chiny zaostrzają wymagania dotyczące emisji dla wnętrz samochodów

Aby pomóc producentom OEM samochodów spełniać coraz surowsze globalne wymagania, oferujemy dwa segmenty produktów o niskiej zawartości LZO do wnętrz pojazdów.Nasze taśmy o niskiej zawartości LZO pomagają spełniać coraz surowsze globalne wymagania

tesa opracowała nowy segment o ultra niskiej zawartości LZO dla produktów o bardzo niskich całkowitych dopuszczalnych wielkościach emisji.
Poza taśmami samoprzylepnymi o niskiej zawartości LZO, tesa opracowała nowy segment o ultra niskiej zawartości LZO dla produktów o bardzo niskich całkowitych dopuszczalnych wielkościach emisji.

 

Na początku ubiegłego roku chiński rząd zmienił krajowe normy, obniżając próg dopuszczalnych wielkości emisji we wnętrzach samochodów. Określany także normami Guobiao czy GB, ten system przepisów podlega częstym aktualizacjom. Ponieważ Chiny reprezentują największy rynek samochodowy na świecie, wprowadzone zmiany mają wpływ na światowy przemysł motoryzacyjny.

Nowe chińskie normy obniżają dopuszczalny poziom lotnych związków organicznych (LZO) w kabinie pojazdu. Jako kategoria substancji organicznych, które stają się lotne w temperaturze pokojowej, LZO mogą pochodzić z materiałów budowlanych, tkanin i klejów. Ponieważ niektóre LZO są kojarzone ze szkodliwym wpływem na zdrowie, nie są pożądane we wnętrzach.

LZO uwalniane przez pewne plastyfikatory i kleje są także częścią tego, co potocznie określa się „zapachem nowego samochodu”, który większość chińskich nabywców samochodów uważa za nieprzyjemny. Co więcej, niemiłe zapachy wnętrza od dwóch lat zajmują czołowe miejsce na liście zarzutów chińskich nabywców samochodów w prowadzonym przez J.D. Power studium jakości China Initial Quality Study – problem, który nie znajduje się wśród 20 głównych zarzutów amerykańskich użytkowników samochodów.

Na coraz bardziej globalnym rynku branża motoryzacyjna staje przed trudnym wyzwaniem, jeśli chodzi o przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska. Dla fabryk i klientów na całym świecie, chińskie normy GB należą do wielu zbiorów przepisów, które regulują projektowanie i konstruowanie wnętrz pojazdów.

 

Zobacz więcej

Rozwiązanie tesa o niskiej zawartości LZO do systemów mocowania do wnętrza pojazdu, do mocowania przewodów, kabin, drzwi i foteli

tesa® Automotive: Systemy mocowania do wnętrza pojazdu
Aby pomóc producentom OEM samochodów spełniać coraz surowsze globalne wymagania, oferujemy dwa segmenty produktów o niskiej zawartości LZO do wnętrz pojazdów.

 

Nasza oferta produktów w zakresie zastosowań do wnętrz pojazdów, mocowania przewodów, kabin, drzwifoteli w branży motoryzacyjnej obejmuje teraz dwa segmenty przyjazne dla środowiska. Poza taśmami samoprzylepnymi o niskiej zawartości LZO, opracowaliśmy nowy segment o ultra niskiej zawartości LZO dla produktów o bardzo niskich całkowitych dopuszczalnych wielkościach emisji.

Deklaracje dotyczące niskiej emisji LZO w sektorze samochodowym nie są ujęte w jednym przejrzystym zbiorze globalnych wytycznych. Jednak traktujemy normy GB jako nasz standard, ponieważ Chiny są liderem pod względem norm dotyczących niskiej emisji LZO.

Zgodnie z nadrzędnym dokumentem GADSL (Global Automotive Declarable Substances List) w branży motoryzacyjnej istnieje około 3 000 substancji, które wymagają deklaracji. Nowe surowsze wytyczne dla wnętrz pojazdów wyróżniły od 8 do 13 substancji. Nasza oferta produktów o niskiej zawartości LZO nie zawiera ani substancji zabronionych przez nowe chińskie normy GB, ani przez japońskie normy JAMA.

tesa poważnie traktuje podjęte zobowiązania wobec klientów i środowiska, prowadząc przejrzystą strategię w zakresie niskiej emisji, aby zaspokajać światowe zapotrzebowanie na lepszą jakość powietrza w kabinie samochodu. Ponieważ producenci OEM samochodów wyznaczają konkretne normy emisji zgodnie z surowymi przepisami krajowymi, nasze taśmy są specjalnie projektowane, aby spełniać te nowe limity emisji – w każdym kraju i na każdym rynku motoryzacyjnym.

Zobacz więcej