Zrównoważony rozwój

Ponieważ mniej często znaczy więcej: koncentracja na zrównoważonym rozwojuW 2007 roku, kiedy na rynek wprowadzono pierwszy iPhone, mało kto miał smartfona. W 2018 roku, zgodnie z aktualną prognozą Zenith Mobile Advertising Forecast, 66% wszystkich ludzi ma telefon komórkowy z ekranem dotykowym. W okresie zaledwie dziesięciu lat komputery kieszonkowe zmieniły świat i obecnie stanowią nieodzowny element życia większości ludzi. Wraz ze wzrostem liczby smartfonów wzrasta jednak ich złożoność, a także ich wpływ na środowisko. Firma tesa oferuje wytwórcom produkty mające ułatwiać naprawę i recykling tych urządzeń. Jednocześnie spółka dąży do ulepszenia zrównoważonego charakteru swoich własnych procesów produkcyjnych w celu aktywnego przyczyniania się do ochrony klimatu, z jednej strony, i wspierania celów klientów w tej dziedzinie, z drugiej strony.

W 2010 roku na całym świecie doręczono około 300 milionów smartfonów, a w 2018 roku ich sprzedaż przekroczyła 1,4 miliarda urządzeń. Obecnie smartfon jest używany średnio przez dwa lata zanim zostanie zastąpiony nowym urządzeniem. Przyczynami tego są takie wady jak np. baterie o małej mocy, ale także postęp technologiczny nowych generacji urządzeń lub pragnienie wielu z użytkowników końcowych posiadania najnowszego i najnowocześniejszego sprzętu. W konsekwencji potrzeba pozbycia się „starego” smartfonu nieustannie rośnie. Z szacunków ONZ wynika, że wielkość odpadów elektronicznych w skali światowej rośnie o około 42 miliony ton rocznie (niemiecki Bundestag, materiały opublikowane dnia 6 czerwca 2017 r.).

W celu przeciwstawienia się wpływom, jakie trend ten wywiera na środowisko naturalne, i ograniczenia korzystania z zasobów do możliwego minimum, koniecznie jest opracowywanie i produkowanie trwałych, podlegających recyklingowi komponentów wielokrotnego użytku. 

Zobacz więcej

tesa wspiera recykling smartfonów, tabletów i podobnych urządzeń

Jako jedna z wiodących na całym świecie spółek zajmujących się technologią rozwiązań samoprzylepnych, tesa jest od wielu lat filarem nie tylko innowacji i wysokiej jakości, ale także odpowiedzialności ekologicznej. Aktywna w wielu branżach firma pracuje nie tylko nad zapewnieniem tego, aby jej własne procesy były zgodne z wymogami ochrony środowiska i przyjazne klimatowi, ale także dąży do tego, aby oferowane przez nią innowacyjne rozwiązania klejące pomagały jej klientom ulepszać zrównoważony charakter swoich procesów i produktów.

Na przykład dzięki wyjątkowej gamie swoich produktów Bond & Detach® tesa istotnie przyczynia się do zwiększenia możliwości recyclingu smartfonów. Skomplikowana konstrukcja smartfonów utrudnia ich demontaż i stanowi szczególne wyzwanie dla bezpiecznego i efektywnego recyklingu. Dzięki produktom Bond & Detach® elementy takie jak baterie można mocować w sposób trwały i pochłaniający wstrząsy, np. powodowane uderzeniami. Jednocześnie, gdy zajdzie taka potrzeba, mogą one zostać łatwo usunięte do celów naprawy lub recyklingu, bez pozostawienia śladów. W ten sposób asortyment produktów Bond & Detach® pozwala na odpowiednie usuwanie i recykling odpadów elektronicznych oraz na unikanie kosztownej przeróbki, która ma dodatkowy niekorzystny wpływ na środowisko. Produkty Bond & Detach® umożliwiają także oszczędności w zakresie zasobów podczas produkcji elektroniki użytkowej. W przeszłości, jeśli bateria została nieprawidłowo połączona z obudową w trakcie procesu produkcyjnego, jej ponowne połączenie nie było możliwe. W rezultacie konieczne było usunięcie całego komponentu. Produkty Bond & Detach® dają możliwość szybkiego i łatwego odklejenia i ponownego przyklejenia komponentu, pozwalając w ten sposób na jego dalsze użytkowanie.

Zobacz więcej

tesa zmniejsza wpływ na środowisko – swój własny i ten wywierany przez klientów

W całym cyklu życia smartfonu największy wpływ na środowisko wywiera jego faza produkcyjna, odpowiedzialna za prawie trzy czwarte wszystkich emisji CO2. Niektórzy producenci smartfonów zaczęli więc równoważyć emisje gazów cieplarnianych związanych z procesem produkcyjnym w ramach całego łańcucha dostaw.

W przypadku firmy tesa, wspieranie ograniczenia wpływu klientów na środowisko jest wyrażeniem własnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dla firmy tesa ochrona klimatu i środowiska to kluczowy element strategii korporacyjnej od wielu lat. Z uwagi na to, że wpływ firmy na środowisko wynika przede wszystkim ze zużycia energii podczas produkcji, siedem zakładów produkcyjnych i centrala firmy tesa posiadają system zarządzania środowiskiem certyfikowany na zgodność z ISO 14001, a dwa większe zakłady produkcyjne stosują także system zarządzania energią certyfikowany na zgodność z ISO 50001. Począwszy od 2001 roku tesa systematycznie wyznacza w swoim programie ochrony środowiska ambitne cele obejmujące całą Grupę. Dla przykładu, do 2020 roku określone emisje CO2 na tonę produktu końcowego (według lokalizacji) mają zostać ograniczone o kolejne 10% w porównaniu z 2015 rokiem (referencyjnym). Dzięki tym działaniom tesa w znacznym stopniu przyczynia się do ciągłego zmniejszania nie tylko własnego wpływu na środowisko, ale także wpływu wywieranego przez jej klientów i wytwarzane przez nią produkty.

Zobacz więcej

Pokaż filtry