W trosce o nasze środowisko

W trosce o nasze środowisko

Ochrona klimatu i zasobów to podstawa naszej strategii zrównoważonego rozwoju.

Nasze zobowiązanie w całym łańcuchu wartości

Nasz cel

Nasze podejście skupia się na wysunięciu ochrony klimatu i zasobów na pierwszy plan, tak aby osiągnąć cele wyznaczone zarówno na teraz, jak i na przyszłość. tesa przyczynia się do ochrony klimatu, zmniejszając swój wpływ na środowisko w całym łańcuchu wartości. Jako międzynarodowa firma, stale staramy się tworzyć zamknięte cykle produkcyjne, a tym samym oszczędzać zasoby naturalne.

Kryzys klimatyczny należy do największych wyzwań naszych czasów. tesa jest jednym z wielu graczy na świecie, którzy zobowiązali się zadbać o to, aby średnia globalna temperatura nie wzrosła o więcej niż 1,5 stopnia. Mając konkretny cel, staramy się zmniejszyć naszą emisję CO2 (Zakres 1 i 2) aż o 30 procent wartości bezwzględnej (w porównaniu z rokiem 2018). Zmierzamy ku temu aby osiagnąć całkowitą neutralność klimatyczną do 2050 roku.

Aby osiągnąć nasze ambitne cele klimatyczne do 2025 roku, podjęliśmy szereg działań. Należą do nich:

Energie odnawialne. Zielona energia jest głównym filarem naszego zobowiązania. Już w 2019 roku pięć naszych niemieckich zakładów czerpało energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. Do końca 2020 roku 100 procent elektryczności zużywanej przez wszystkie nasze zakłady produkcyjne i biura na całym świecie będzie pochodziło z odnawialnych źródeł energii.

Ograniczanie zużycia energii. tesa jest na dobrej drodze do ograniczenia swojego wpływu na środowisko, obniżając zużycie energii. W zakładach produkcyjnych o szczególnie wysokim zużyciu energii (Hamburg i Offenburg), a także w siedzibie głównej w Norderstedt (Niemcy) wprowadziliśmy certyfikowany system zarządzania energią ISO 50001. Pomoże nam to zoptymalizować procesy energochłonne oraz zidentyfikować obszary, w których możemy oszczędzać więcej energii.

Poprawa wydajności. Poza zmniejszeniem całkowitego zużycia energii, ważną rolę odgrywa też wzrost wydajności energetycznej. Aby osiągnąć ten cel, wprowadzamy technologie, które są wyjątkowo skuteczne w oszczędzaniu zasobów i energii. Na przykład wybrane zakłady produkcyjne mają własne jednostki kogeneracyjne, dzięki czemu mogą wytwarzać ciepło i elektryczność na miejscu w sposób zoptymalizowany pod kątem ochrony środowiska.

Niższy poziom emisji

Zobowiązanie tesa do ochrony klimatu nie kończy się wraz z granicami poszczególnych państw ani na murach naszych fabryk. Nasze dążenie do zmniejszenia globalnych emisji obejmuje procesy początkowe i końcowe, ale także produkcję. Nieustannie doskonalimy procesy logistyczne, obniżając emisje w transporcie zarówno surowców jak i naszych produktów. Wierzymy też, że kluczem do osiągnięcia tych celów jest umieszczenie produkcji jak najbliżej klientów. Jednym z przykładów działań w tym kierunku jest planowana budowa nowej fabryki w Wietnamie, która ma rozpocząć się w 2022 roku, aby umocnić obecność firmy tesa w Azji i skrócić trasy dostaw do lokalnych klientów.

Obieg zamknięty

Kryzys klimatyczny nie jest jedynym ekologicznym wyzwaniem, jakiemu musimy stawić czoła. Globalny wzrost ilości odpadów także stwarza poważne zagrożenia dla środowiska. Bazując na prognozach, do 2030 roku Europa będzie wytwarzać rocznie około 490 milionów ton odpadów. Dlatego coraz ważniejsze stają się alternatywne metody, takie jak gospodarki o obiegu zamkniętym. Chodzi o ponowne wykorzystanie lub recykling zasobów, wszędzie gdzie to tylko możliwe, oraz o unikanie generowania odpadów już na samym początku. Zobowiązaliśmy się też tworzyć gospodarkę o obiegu zamkniętym za pomocą różnych metod, jak choćby testowanie alternatywnych materiałów dla naszych produktów, zatrzymywanie możliwie największej ilości materiałów w tym samym cyklu życia lub poddawanie ich recyclingowi.

Ekologiczne opakowanie. Zmniejszanie ilości odpadów zaczynamy od opakowań. W coraz większym stopniu używamy opakowań wielokrotnego użytku lub nadających się do recyklingu, a także materiałów opakowaniowych pochodzenia ekologicznego. Zmniejszając masę opakowania, zmniejszamy także emisję CO2 powodowaną przez jego transport. W przyszłości mamy zamiar wyznaczyć konkretny cel w zakresie ekologicznego podejścia do kwestii opakowania.

Partner zmian. Nie uda nam się zrealizować wizji gospodarki o obiegu zamkniętym w pojedynkę. Potrzebujemy do tego partnerów, którzy podzielają nasze wartości. Dla firmy tesa współpraca z partnerami i innymi grupami interesów polega głównie na tworzeniu synergii i poprawie całej infrastruktury. Współpracujemy też nad znalezieniem sposobów promowania odzysku i recyklingu materiałów dzięki zastosowaniu naszych rozwiązań samoprzylepnych.

„Naszym celem jest gospodarka o obiegu zamkniętym. Podejmujemy wszelkie kroki, aby efektywnie wykorzystywać materiały oraz w miarę możliwości, ​ponownie je wykorzystywać i poddawać recyklingowi."
Michael Lang

Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju firmy i jakości

Czyste powietrze

Oprócz emisji CO2 skupiamy się również na innych emisjach do atmosfery, które powstają w całym łańcuchu produkcji. Należą do nich emisje szkodliwych zarówno dla środowiska, jak i zdrowia ludzi lotnych związków organicznych (LZO), które powstają podczas stosowania rozpuszczalników. Rozpuszczalniki są używane w produkcji powłok klejących, a także w procesach czyszczenia. Naszym celem jest zapobieganie emisji LZO w maksymalnym zakresie oraz poszerzenie gamy technologii bezrozpuszczalnikowych. Odnieśliśmy już pewien godny uwagi sukces w tym obszarze: W latach 2001-2019 byliśmy w stanie zmniejszyć naszą emisję LZO o 92 procent na tonę wyprodukowanych produktów końcowych.

Dla czystego powietrza

Dbamy o zrównoważony rozwój
Zrównoważony rozwój
Nasza strategia w zakresie zrównoważonego rozwoju
Zobacz więcej
Nasza Strategia na przyszłość
Strategia
Bardziej zrównoważony rozwój, więcej innowacji
Zobacz więcej
Pomagamy naszym klientom
Klienci
Pomagamy naszym klienton
Zobacz więcej
Dla pracowników i społeczeństwa
Społeczeństwo
Z myślą o pracownikach i społeczeństwie
Zobacz więcej
świat się ociepla
Zrównoważony rozwój
„Business Ambition for 1.5°C” – Angażujemy się!
Zobacz więcej