Polityka prywatności w przypadku zamówień składanych w sklepach internetowych

Niniejsza informacja dotycząca ochrony danych ma na celu poinformowanie użytkownika zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) o przetwarzaniu przez nas danych osobowych w ramach zakresu asortymentu produktów oferowanych przez nas w sklepach internetowych.

Odpowiedni dostawca platformy sam odpowiada za udostępnienie platformy zewnętrznej (np. eBay Inc. odpowiada za sklepy eBay). Firma tesa jest odpowiedzialna za dane osobowe, które dostawca platformy przekazuje jej jako właścicielowi sklepu w celu realizacji zamówień. 

Przetwarzanie danych osobowych w przypadku zamówień

Złożenie zamówienia skutkuje przetwarzaniem danych osobowych użytkownika udostępnionych nam przez dostawcę platformy w celu wykonania i realizacji umowy oraz, w zależności od przypadku, ich unieważnieniem w kontekście rozwiązania umowy. Dane te mogą obejmować:

- nazwę i nazwę użytkownika platformy

- dane kontaktowe (np., adres e-mail, nr telefonu), jak również szczegółowe dane kontaktowe udostępnione w sklepie internetowym

- informacje na temat wysyłki i fakturowania

- dane przekazane nam bezpośrednio przez użytkownika; oraz

- dane dotyczące pytań lub wyjaśniające kwestie dotyczące zamówienia.

Jeśli produkty nie są wysyłane bezpośrednio przez dostawcę platformy, dane osobowe użytkownika (np. adres pocztowy, skrzynka podlegają przekazaniu nam przez dostawcę platformy. Dane osobowe użytkownika przekazujemy ponoszącym wyłączną odpowiedzialność firmom pocztowym i kurierskim, a także firmom logistycznym, zgodnie z wybraną przez użytkownika metodą wysyłki.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych do celów wykonania umowy stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1. lit. b) RODO, a do celów wykonania obowiązków dotyczących informacji prawnych i przechowywania danych, art. 6 ust. 1 zdanie 1. lit. c) RODO.

Przykładowo, w przypadku pytań dotyczących produktu, dane osobowe użytkownika podlegają przetwarzaniu w celu udzielenia odpowiedzi, na mocy art. 6 ust. 1 zdanie 1. lit. f) RODO.

W przypadku złożenia zamówienia w charakterze osoby kontaktowej danej spółki lub organizacji, dane osobowe użytkownika podlegają przetwarzaniu na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1. lit. f) RODO. Użytkownik występujący w charakterze osoby kontaktowej może wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania w dowolnym czasie ze skutkiem dla zdarzeń przyszłych, zgodnie z art. 21 RODO.

 

Realizacja płatności i ocena zdolności kredytowej przez dostawcę platformy

Do celów realizacji płatności i, o ile ma zastosowanie, oceny zdolności kredytowej, od użytkownika nie otrzymujemy żadnych danych osobowych, ponieważ jest to wykonywane bezpośrednio przez dostawcę platformy (np. eBay Payment Service).

Opinie klientów na temat naszych usług

Za opinie i uwagi dotyczące naszych usług wyłączną odpowiedzialność ponosi dostawca platformy. Nie mamy wpływu na dane osobowe użytkownika ujawnione na platformie w tym zakresie. 

Czas trwania przechowywania danych osobowych 

Dane użytkownika są przechowywane przez nas tak długo, jak jest to wymagane do wyżej wymienionych celów lub ze względu na prawny obowiązek przechowywania dokumentacji (np. do celów wywiązania się z obowiązków handlowych lub podatkowych zgodnie z niemieckim kodeksem handlowym (HGB) i niemieckim kodeksem podatkowym AO). 

Przetwarzanie danych osobowych do celów reklamowych

Niektórzy dostawcy platform tworzą statystyki poprzez śledzenie stron internetowych w oparciu o dane o wykorzystaniu i informacje o reakcji użytkownika na nasz produkt w sklepie internetowym. Za takie gromadzenie danych o wykorzystaniu odpowiedzialność ponoszą sami dostawcy platform. Oceny nam udostępniane podlegają anonimizacji, przez co ich odniesienie do konkretnych osób jest niemożliwe.

W przypadku zapisania się przez użytkownika na biuletyn informacyjny platformy (np., biuletyn informacyjny sklepu ebay), jego dane kontaktowe podlegają przetwarzaniu na podstawie zgody udzielonej zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1. lit. a) RODO. Taka zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie wskutek zrezygnowania z subskrypcji. Zapisując się na biuletyn informacyjny, użytkownik wyraża także zgodę na to, aby dostawca platformy mógł rejestrować interakcje z biuletynem w celu pomiaru jego oddziaływania i przekazywać nam takie informacje do celów polepszania efektywności biuletynu informacyjnego.

Dodatkowe informacje na temat ochrony danych osobowych od dostawców platform

Aby zapoznać się z polityką prywatności eBay, kliknij tutaj

Aby zapoznać się z polityką prywatności ManoMano, kliknij tutaj

Aby zapoznać się z polityką prywatności Amazon, kliknij tutaj

Polityka prywatności

Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć w naszej Polityce prywatności