Polityka prywatności dla tesa® PRO

Konto klienta

Do celów uczestniczenia przez użytkownika w tesa PRO jako istniejący klient, wysyłamy użytkownikowi pocztą elektroniczną zaproszenie do aktywowania własnego konta klienta na platformie tesa PRO.

W ramach zarządzania kontem klienta przetwarzamy imię i nazwisko, adres e-mail, a także identyfikator klienta oraz wybrane przez użytkownika hasło.

W celu świadczenia usług tesa PRO, przetwarzamy dane osobowe zgodnie z naszymi warunkami korzystania na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1. lit. b) RODO.

Dane osób kontaktowych w spółce lub organizacji przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1. lit. f) RODO. Użytkownik występujący w charakterze osoby kontaktowej może wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania w dowolnym czasie ze skutkiem dla zdarzeń przyszłych, zgodnie z art. 21 RODO.

Użytkownik może w każdym czasie zażądać usunięcia swojego konta klienta. W tym celu wystarczy się z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: biuro@tesa.com

Przetwarzanie danych osobowych przy składaniu zamówień

Przy składaniu zamówienia dane użytkownika są przetwarzane w celu wykonania i realizacji umowy zakupu oraz, o ile konieczne, ich unieważnienia w kontekście rozwiązania umowy. Ponadto dane użytkownika są wykorzystywane do celów informowania użytkownika o statusie zamówienia. Takie zawiadomienia można dezaktywować w dowolnym czasie w ustawieniach konta.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych do celów realizacji umowy stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1. lit. b) RODO, a do celów wywiązania się z obowiązków prawnych (np. obowiązków dotyczących przekazywania informacji i ich bezpiecznego przechowywania), art. 6 ust. 1 zdanie 1. lit. c) RODO.

W przypadku złożenia zamówienia w charakterze osoby kontaktowej danej spółki lub organizacji, dane osobowe użytkownika podlegają przetwarzaniu na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1. lit. f) RODO. Użytkownik występujący w charakterze osoby kontaktowej może wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania w dowolnym czasie ze skutkiem dla zdarzeń przyszłych, zgodnie z art. 21 RODO.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w e-szkoleniach i innych zajęciach

tesa PRO zapewnia użytkownikowi możliwości udziału w różnych e-szkoleniach i innych zajęciach. W przypadku gromadzenia dodatkowych danych użytkownika, dane te podlegają przetwarzaniu wyłącznie w zakresie niezbędnym do udziału użytkownika w e-szkoleniu lub innych zajęciach.

Informacje o udziale w e-szkoleniu i innych zajęciach (np. o postępie i wynikach ukończonego e-szkolenia) są przechowywane na koncie klienta. 

Zawiadomienia wysyłane pocztą

Dane osobowe użytkownika są przetwarzane w celu wysyłania mu różnych wiadomości drogą pocztową. Obejmują one:

  • wymagane wiadomości związane z korzystaniem z systemu, np. zaproszenie, aktywacja konta czy odzyskanie hasła
  • zawiadomienia dotyczące statusu zamówień
  • przypomnienia o nieukończonych jeszcze e-szkoleniach
  • rekomendacje produktów przygotowywane na podstawie historii zamówień

 

Z otrzymywania rekomendacji produktów można zrezygnować w każdej chwili. W tym celu wystarczy odpowiednio skorygować właściwe ustawienia konta lub skontaktować się z nami bezpośrednio wysyłając e-mail na adres: biuro@tesa.com

Okres przechowywania danych osobowych 

Dane osobowe są przechowywane przez nas tak długo, jak jest to niezbędne do wyżej wymienionych celów lub ze względu na prawny obowiązek ich przechowywania, bądź do czasu usunięcia konta użytkownika. Dane związane z transakcją zamówienia są przechowywane przez trzy lata od dnia zrealizowania zamówienia, pod warunkiem, że prawne obowiązki przechowywania danych (np. obowiązki handlowe lub podatkowe wynikające z niemieckiego kodeksu handlowego (HGB) i niemieckiego kodeksu podatkowego (AO)) nie wymagają dłuższego przechowywania. Okres ten rozpoczyna się z końcem roku kalendarzowego, w którym wystąpiło zdarzenie powodujące rozpoczęcie tego okresu.

Polityka prywatności, pliki cookie i narzędzia marketingowe

Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć w naszej Polityce prywatności. Więcej informacji na temat plików cookie i narzędzi marketingowych można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.