Polityka prywatności w przypadku stron naszych mediów społecznościowych

Wejście na strony naszych mediów społecznościowych może skutkować przetwarzaniem danych osobowych użytkownika. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), niniejszym informujemy o sposobie, w jaki postępujemy z danymi osobowymi.