Polityka prywatności w przypadku stron naszych mediów społecznościowych

Wejście na strony naszych mediów społecznościowych może skutkować przetwarzaniem danych osobowych użytkownika. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), niniejszym informujemy o sposobie, w jaki postępujemy z danymi osobowymi.

Administrator

tesa SE lub inna spółka/ jednostka stowarzyszona Grupy tesa prowadzi następujące strony mediów społecznościowych:

  • Twitter
  • Facebook
  • XING
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Pinterest
  • Instagram

Oprócz nas, dane osobowe przetwarza także operator platformy mediów społecznościowych. Platforma jest odrębnym administratorem przetwarzającym dane osobowe, na działania którego mamy tylko ograniczony wpływ. W przypadkach, gdy jesteśmy w stanie wywierać wpływ na przetwarzanie danych osobowych i dokonywać jego parametryzacji, staramy się w miarę naszych możliwości zapewnić, aby operatorzy platform mediów społecznościowych przetwarzali dane w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych. W wielu przypadkach jednak nie mamy wpływu na przetwarzanie danych osobowych przez operatora platformy mediów społecznościowych i nie posiadamy dokładnych informacji na temat tego, jakie dane są przetwarzane. W związku z tym prosimy o zapoznanie się także z polityką prywatności/ wytycznymi dotyczącymi prywatności odpowiedniej platformy mediów społecznościowych. 

Przetwarzanie danych osobowych 

Dane wprowadzane przez użytkownika na naszych stronach mediów społecznościowych, takie jak komentarze, filmy, zdjęcia, polubienia, wiadomości publiczne itp. podlegają ujawnianiu przez platformę mediów społecznościowych i w żadnym momencie nie są przez nas wykorzystywane ani przetwarzane do innych celów. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania treści tylko w razie konieczności. Treści użytkownika możemy udostępnić na naszej stronie internetowej, jeśli jest to funkcja platformy mediów społecznościowych, a z użytkownikiem możemy komunikować się za pośrednictwem platformy mediów społecznościowych.

W przypadku wysłania do nas zapytania na platformie mediów społecznościowych, po udzieleniu wymaganej odpowiedzi, przekierujemy użytkownika także do innych, bezpieczniejszych metod komunikacji, gwarantujących poufność. Użytkownik ma zawsze możliwość przesłania nam poufnych pytań na adres podany w nocie prawnej. Wybór odpowiedniego kanału komunikacyjnego jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika.

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1. pkt (f) RODO. Dane osobowe są przetwarzane w interesie naszych relacji i komunikacji.

Jak już wspomniano, w miejscach, w których operator platformy mediów społecznościowych daje nam taką możliwość, dbamy o to, by nasze strony mediów społecznościowych były w jak największym stopniu zgodne z przepisami o ochronie danych. Jeśli chodzi o statystyki udostępniane nam przez operatora platformy mediów społecznościowych, na ich tworzenie mamy jedynie ograniczony wpływ i nie możemy ich dezaktywować. Zapewniamy jednak, aby nie były nam udostępniane żadne dodatkowe statystyki opcjonalne.

Nasze platformy mediów społecznościowych wykorzystujemy czasami również do rozpowszechniania reklam.

W celach reklamowych korzystamy z definicji grup docelowych dostarczonych przez operatora mediów społecznościowych. Korzystamy wyłącznie z anonimowych definicji grup docelowych, a więc określamy cechy np. na podstawie ogólnych danych demograficznych, zachowań, zainteresowań i powiązań. Są one wykorzystywane przez operatora platformy mediów społecznościowych do kierowania odpowiednich reklam do jej członków. Podstawę prawną stanowi zgoda uzyskana przez operatora platformy mediów społecznościowych od jej członków. W celu odwołania udzielonej zgody należy skorzystać z opcji odwołania zgody udostępnionych przez operatora platformy mediów społecznościowych. W sporadycznych przypadkach my lub operator platformy mediów społecznościowych wykorzystujemy również publicznie dostępne dane do celów zdefiniowania grup docelowych. Podstawę prawną stanowi wówczas art. 6 ust. 1 pkt (f) RODO. Do definiowania grup docelowych nigdy nie wykorzystujemy kategorii wrażliwych wymienionych w art. 9 i 10 RODO.

Nie korzystamy z definicji grup docelowych opartych na danych o lokalizacji. Nigdy nie przekazujemy danych osobowych operatorowi platformy mediów społecznościowych w trakcie definiowania grup docelowych.

Niekiedy definiowanie grupy docelowej odbywa się także z wykorzystaniem informacji o wizytach lub interakcji z innymi stronami (tzw. remarketing). W tym celu wykorzystujemy pliki cookie oraz inne technologie. W takich przypadkach jednak z wyprzedzeniem uzyskujemy zgodę użytkowników za pomocą banera zgody na innych stronach, których to dotyczy, oraz informujemy odwiedzających o przetwarzaniu danych. Zgodę można w każdej chwili odwołać w ramach naszej polityki dotyczącej plików cookie na odpowiedniej stronie internetowej.

Aby wnieść sprzeciw wobec określonego przetwarzania danych, na które mamy wpływ, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w stopce redakcyjnej naszej strony internetowej.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe użytkowników podlegają usunięciu, jeśli przestaną być potrzebne do wyżej wymienionych celów przetwarzania i nie istnieją żadne obowiązki prawne.

Przetwarzanie danych osobowych przez operatora platformy mediów społecznościowych

Operator platformy mediów społecznościowych stosuje metody śledzenia ruchu w sieci. Śledzenie ruchu w sieci może być prowadzone niezależnie od tego, czy użytkownik założył konto na danej platformie mediów społecznościowych. Jak już wspomniano, niestety mamy bardzo niewielki wpływ na metody śledzenia ruchu w sieci stosowane przez platformę mediów społecznościowych. Nie możemy, na przykład, dezaktywować tej funkcji.

Uwagę zwraca się na to, że: Nie jesteśmy w stanie zapobiec wykorzystywaniu przez operatorów platform mediów społecznościowych danych profilu i zachowania użytkownika, przykładowo, do celów analizowania przyzwyczajeń, relacji osobistych czy preferencji użytkownika. W tym zakresie nie mamy żadnego wpływu na przetwarzanie danych osobowych przez operatorów platform mediów społecznościowych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez operatora platformy mediów społecznościowych, innych możliwości sprzeciwu oraz, o ile dostępne i zawarte, ustaleń zgodnych z art. 26 RODO można znaleźć w politykach ochrony danych poszczególnych dostawców:

Polityka prywatności, pliki cookie i narzędzia marketingowe

Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć w naszej Polityce prywatności. Więcej informacji na temat plików cookie i narzędzi marketingowych można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie